Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

26 กันยายน 2555 ( ฟันธง กสทช. ไม่ยืด CAT TRUEMOVE H อีก 30 วัน ) มั่นใจแก้แล้วกว่า 90% (คำสั้งทางครองผ่านไป88วันก็ไม่สำเร็จ)

( ฟันธง กสทช. ไม่ยืด CAT TRUEMOVE H อีก 30 วัน ) มั่นใจแก้แล้วกว่า 90% (คำสั้งทางครองผ่านไป88วันก็ไม่สำเร็จ)
ประเด็นหลัก

ทั้งนี้ในส่วนของเนื้อหา สาระที่มีการแก้ไขไปแล้วในกว่า 90% ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดล้วนอยู่ในกรอบมติของ กทค.ที่ให้แก้ไขใน 6 ประเด็น ได้แก่ 1. กสท ต้องสามารถนำคลื่นความถี่ย่าน 800 MHz ไปใช้กับเครื่อง และอุปกรณ์ของกสท หรือของบริษัทอื่นได้ 2. กสท ต้องควบคุมดูแลและบริหารจัดการ หรือ เน็ตเวิร์ก โอปอเรเตอร์ เซ็นเตอร์ อย่างสมบูรณ์ 3. ข้อมูลการใช้งาน ต้องอยู่ในความครอบครองของ กสท 4. อำนาจของคณะกรรมการควบคุมการปฏิบัติงานตามสัญญาต้องมีความชัดเจน โดยแสดงให้เห็นถึงอำนาจในการบริหารจัดการคลื่นความถี่ของ กสท 5. กระบวนการสร้างและจัดหาความจุของ บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด จะต้องแสดงให้เห็นว่า กสท เป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจในเรื่องแผนคลื่นความถี่ แผนการขยายโครงข่าย และการปฏิบัติงานอย่างสมบูรณ์ และ 6. กสท ต้องเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการเจรจาการให้บริการข้ามโครงข่ายภาย ในประเทศ และการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้ประกอบการรายอื่น

ส่วน รูปแบบหรือวิธีการแก้ไขสัญญาดังกล่าวเบื้องต้นมีอยู่ 3 วิธีการ คือ1.ทำสัญญาใหม่แนบท้ายต่อสัญญาเดิม 2.แก้ไขสัญญาเดิม และ3.ยกเลิกสัญญาเดิมทั้งฉบับ แล้วทำสัญญาใหม่ขึ้นมา โดยในตอนนี้ยังไม่ได้หยิบยกประเด็นดังกล่าวออกมาหารือในที่ประชุมแต่อย่างใด เนื่องจากมองว่าไม่ใช่เนื้อหาสาระที่สำคัญเท่าตัวเนื้อการเจรจารายละเอียด ของสัญญาของทั้ง 2 ฝ่าย

“แต่เบื้องต้นเราคิดว่าน่าจะเลือกใช้วิธีการ แก้ไขสัญญา 3G ด้วยวีธีการทำสัญญาใหม่แนบท้ายฉบับเดิม อย่างไรก็ดีฝ่ายบริหารจะรีบเสนอบอร์ดเพื่อให้พิจารณาต่อไปในการประชุมครั้ง หน้าในวันที่ 10 ต.ค.นี้”


นายเศรษฐพงค์กล่าวว่า ในวันเดียวกันบอร์ด กทค.ยังได้มีการอนุมัติขยายเวลาการแก้ไขสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อน ที่รูปแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยี 3จี (เอชเอสพีเอ) ระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้เป็นไปตามมาตรา 46 แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ.2553 โดยให้กำหนดวันสิ้นสุดระยะเวลาแก้ไขสัญญาเป็นวันที่ 3 ตุลาคม คาดทั้ง 2 บริษัทจะสามารถแก้ไขสัญญาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจาก กสท ได้รายงานเข้ามาแจ้งความคืบหน้าว่าขณะนี้สามารถแก้ไขสัญญาได้ครบทั้ง 6 ข้อแล้ว เหลือเพียงแต่แก้ไขถ้อยคำให้มีความชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น

________________________________________

กสทช.ปิ๊งไอเดียส่งหมวดเบอร์นำหน้า "093" ทำตลาด 3 จี

นาย เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เปิดเผยว่า วานนี้ (25 กันยายน) บอร์ด กทค.มีมติอนุมัติในการจัดสรรเลขหมายให้แก่บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 1.6 ล้านเลขหมาย, บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จำนวน 1.2 ล้านเลขหมาย และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จำนวน 1.75 ล้านเลขหมาย อย่างไรก็ดี ในกรณีของ กสท แม้จะมีการจัดสรรเลขหมายให้แล้ว แต่จะยังไม่อนุญาตให้เปิดใช้เลขหมายได้ เนื่องจากปัจจุบัน กสท ยังคงค้างชำระค่าเลขหมายต่อสำนักงาน กสทช. ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน จำนวน 6 ล้านเลขหมาย เป็นจำนวนเงิน 45 ล้านบาท

นาย เศรษฐพงค์กล่าวว่า ในวันเดียวกันบอร์ด กทค.ยังได้มีการอนุมัติขยายเวลาการแก้ไขสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อน ที่รูปแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยี 3จี (เอชเอสพีเอ) ระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้เป็นไปตามมาตรา 46 แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ.2553 โดยให้กำหนดวันสิ้นสุดระยะเวลาแก้ไขสัญญาเป็นวันที่ 3 ตุลาคม คาดทั้ง 2 บริษัทจะสามารถแก้ไขสัญญาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจาก กสท ได้รายงานเข้ามาแจ้งความคืบหน้าว่าขณะนี้สามารถแก้ไขสัญญาได้ครบทั้ง 6 ข้อแล้ว เหลือเพียงแต่แก้ไขถ้อยคำให้มีความชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น

นาย พิทยาพล จันทนะสาโร รองเลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า นอกจากนนี้ สำนักงาน กสทช.มีแนวคิดในการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในหมวดที่ขึ้นต้นด้วยตัว เลข 093 ซึ่งจะมีอยู่ราว 10 ล้านเลขหมาย เพื่อมาใช้เฉพาะในการทำตลาด 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ที่เตรียมเปิดประมูลในวันที่ 16 ตุลาคมนี้ โดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาต 3จี จะสามารถยื่นขอจัดสรรเลขหมายได้ตั้งแต่ที่เขียนระบุมาในเอกสารคำขอใช้คลื่น 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ที่ส่งมาพร้อมกับเอกสารขอเข้าร่วมการประมูลในวันที่ 28 กันยายนนี้ หรือสามารถยื่นขอเข้ามาในภายหลังจากได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งจำนวนเลขหมายที่ กสทช.จะอนุมัติจะคำนวณจากแผนการทำตลาดที่ได้มีเสนอเข้ามาเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม แผนดังกล่าวอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของแผนงานก่อนเสนอยังบอร์ด กทค. เนื่องจากกฎหมายระบุไว้ว่าการจัดสรรเลขหมายต้องเรียงไปตามลำดับ ซึ่งขณะนี้เลขหมายกำลังอยู่ในลำดับที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 091

มติชน
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1348558687&grpid=03&catid=03

______________________________________

'กิตติศักดิ์' เล็งชงบอร์ดวิธีแก้ไขสัญญา 3G 10 ต.ค.นี้


'กิตติ ศักดิ์' ระบุพร้อมการแก้ไขเนื้อหาสาระสำคัญในสัญญา 3G กสท - กลุ่มทรูหลังเจรจาคืบหน้าไปกว่า 90% เล็งชงบอร์ดกสท เลือกวิธีแก้ไขเป็นการ 'แนบท้ายสัญญาเดิม' 10 ต.ค.นี้ คาดไม่เกินกลางต.ค.แล้วเสร็จ

นาย กิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ รูปแบบใหม่เพื่อให้บริการ 3G ภายใต้เทคโนโลยี HSPA ระหว่าง กสท กับ กลุ่ม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ว่าเราอยากให้แยกการดำเนินการแก้ไขสัญญาในครั้งนี้ออกเป็น 2 ส่วนคือ ด้านสาระเนื้อหาการแก้ไขในสัญญา และส่วนของรูปแบบวีธีการแก้ไขในสัญญา ซึ่งในส่วนของการแก้ไขสัญญาในด้านเนื้อหาสาระนั้นล่าสุดทั้ง 2 บริษัทมีการประชุมหารือร่วมกันมาโดยตลอด และมีการแก้ไขรายละเอียดเนื้อหาของสัญญา 3G คืบหน้าไปมากกว่า 90% ในตอนนี้เหลือเพียงลงรายเอียดของสัญญาด้านเอกสารเท่านั้น เพื่อให้ทางกฏหมายพิจารณารายละเอียดของสัญญาที่แก้ไขใหม่ จากนั้นก็จะร่างเป็นตัวหนังสือ

ทั้งนี้ในส่วนของเนื้อหาสาระที่มีการ แก้ไขไปแล้วในกว่า 90% ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดล้วนอยู่ในกรอบมติของ กทค.ที่ให้แก้ไขใน 6 ประเด็น ได้แก่ 1. กสท ต้องสามารถนำคลื่นความถี่ย่าน 800 MHz ไปใช้กับเครื่อง และอุปกรณ์ของกสท หรือของบริษัทอื่นได้ 2. กสท ต้องควบคุมดูแลและบริหารจัดการ หรือ เน็ตเวิร์ก โอปอเรเตอร์ เซ็นเตอร์ อย่างสมบูรณ์ 3. ข้อมูลการใช้งาน ต้องอยู่ในความครอบครองของ กสท 4. อำนาจของคณะกรรมการควบคุมการปฏิบัติงานตามสัญญาต้องมีความชัดเจน โดยแสดงให้เห็นถึงอำนาจในการบริหารจัดการคลื่นความถี่ของ กสท 5. กระบวนการสร้างและจัดหาความจุของ บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด จะต้องแสดงให้เห็นว่า กสท เป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจในเรื่องแผนคลื่นความถี่ แผนการขยายโครงข่าย และการปฏิบัติงานอย่างสมบูรณ์ และ 6. กสท ต้องเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการเจรจาการให้บริการข้ามโครงข่ายภาย ในประเทศ และการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้ประกอบการรายอื่น

ส่วน รูปแบบหรือวิธีการแก้ไขสัญญาดังกล่าวเบื้องต้นมีอยู่ 3 วิธีการ คือ1.ทำสัญญาใหม่แนบท้ายต่อสัญญาเดิม 2.แก้ไขสัญญาเดิม และ3.ยกเลิกสัญญาเดิมทั้งฉบับ แล้วทำสัญญาใหม่ขึ้นมา โดยในตอนนี้ยังไม่ได้หยิบยกประเด็นดังกล่าวออกมาหารือในที่ประชุมแต่อย่างใด เนื่องจากมองว่าไม่ใช่เนื้อหาสาระที่สำคัญเท่าตัวเนื้อการเจรจารายละเอียด ของสัญญาของทั้ง 2 ฝ่าย

“แต่เบื้องต้นเราคิดว่าน่าจะเลือกใช้วิธีการ แก้ไขสัญญา 3G ด้วยวีธีการทำสัญญาใหม่แนบท้ายฉบับเดิม อย่างไรก็ดีฝ่ายบริหารจะรีบเสนอบอร์ดเพื่อให้พิจารณาต่อไปในการประชุมครั้ง หน้าในวันที่ 10 ต.ค.นี้”

ขณะที่ขั้นตอนต่อไปจะนำเสนอแนวทางการเลือก ใช้วิธีการแก้ไขสัญญาโดยการเลือกวิธีทำสัญญาใหม่แนบท้ายสัญญาฉบับเก่า ต่อคณะกรรมการ (บอร์ด) กสท ในการประชุมวันที่ 10 ต.ค.นี้ ซึ่งหากบอร์ดมีมติพิจารณาเห็นชอบ และการแก้ไขเนื้อหาสาระในการเจรจาเสร็จก็จะนำเสนอไปยังกระทรวงไอซีทีเพื่อ รับทราบ จากนั้นจะส่งต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) และเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.)ต่อไป

อย่างไรก็ดีหลังจากการ เจรจาแล้วมีการแก้ไขเนื้อหาสาระที่สำคัญจนจะแล้วเสร็จ จึงคาดว่าการแก้ไขสัญญาดังกล่าวให้เป็นไปตามมติบอร์ดกทค.จะแล้วเสร็จไม่เกิน กลางต.ค.นี้ หรือช้าสุดไม่เกินสิ้นเดือนอย่างแน่นอน

ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/CBiZReview/ViewNews.aspx?NewsID=9550000117594

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.