Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

23 เมษายน 2555 ( เกาะติด อนุป.ป.ช. ฟัน CAT-TRUE ) เสียงแตก!!++++แต่ผิดปกติจริง++++พบสัญญา 3G CAT-TRUE ผิดปกติจริงนัดถกรอบใหม่ 8 พ.ค.

( เกาะติด อนุป.ป.ช. ฟัน CAT-TRUE ) เสียงแตก!!++++แต่ผิดปกติจริง++++พบสัญญา 3G CAT-TRUE ผิดปกติจริงนัดถกรอบใหม่ 8 พ.ค.


ประเด็นหลัก


ข้อมูลที่ไต่สวนมาถือว่า ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว แต่ยังต้องให้เวลาคณะอนุกรรมการฯ พิจารณารายละเอียดให้รอบคอบ ซึ่งในการประชุมครั้งหน้าจะมาดูเรื่องความถูกต้องและความรุนแรงของความผิด ว่าอยู่ในระดับไหน โดยเฉพาะประเด็นการใช้อำนาจตาม มาตรา 46 ของ พ.ร.บ.กสทช.เรื่องการให้เอกชนเข้ามาร่วมงาน การไม่มีการเปิดประมูล และการกระทำที่อาจจะผิดกฎหมายผูกขาด หลังจากนั้นคณะอนุกรรมการฯ จะต้องส่งสรุปผลเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ ป.ป.ช.พิจารณาชี้มูลความ โดยจะต้องส่งให้ภายในเดือน มิ.ย.นี้
________________________________________________________

อนุไต่สวน ป.ป.ช.พบสัญญา 3G กสท.-ทรูฯ ผิดปกติจริง,นัดถกรอบใหม่ 8 พ.ค.


นาย เมธี ครองแก้ว ประธานคณะอนุกรรมการไต่สวนสอบข้อเท็จจริงกรณีการทำสัญญาการทำธุรกิจรูปแบบ ใหม่ในโครงการ 3G HSPA ระหว่าง บมจ.กสท โทรคมนาคม(CAT) กับ บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น(TRUE) กล่าวว่า หลังจากคณะอนุกรรมการไต่สวนฯ ได้ประชุมพิจารณาร่วมกันแล้วพบว่าสัญญาดังกล่าวมีความผิดปกติจริง แต่เนื่องจากเรื่องนี้มีรายละเอียดและเอกสารเป็นจำนวนมาก อีกทั้งคณะอนุกรรมการฯ ยังมีความเห็นไม่ตรงกัน ทั้งข้ออธิบายที่มียังไม่มีน้ำหนักหรือความหนาแน่นเพียงพอที่จะชี้มูลความ ผิดว่าอยู่ในระดับไหน ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้นัดพิจารณาเพิ่มเติมอีกครั้งในวันที่ 8 พ.ค.นี้"ที่ ประชุมฯ ยังมีความเห็นไม่ตรงกัน อีกทั้งผลของที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) ส่งมาให้นั้นเป็นเพียงแค่เอกสารประกอบ คณะอนุฯ ก็ไม่ได้เอาผลสอบของไอซีทีมาชี้วัด เพราะเอกสารของเราก็มากพออยู่แล้ว แต่จะเอามาไว้ประกอบการพิจารณาเท่านั้น" นายเมธี กล่าว

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ไต่สวนมาถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว แต่ยังต้องให้เวลาคณะอนุกรรมการฯ พิจารณารายละเอียดให้รอบคอบ ซึ่งในการประชุมครั้งหน้าจะมาดูเรื่องความถูกต้องและความรุนแรงของความผิด ว่าอยู่ในระดับไหน โดยเฉพาะประเด็นการใช้อำนาจตาม มาตรา 46 ของ พ.ร.บ.กสทช.เรื่องการให้เอกชนเข้ามาร่วมงาน การไม่มีการเปิดประมูล และการกระทำที่อาจจะผิดกฎหมายผูกขาด หลังจากนั้นคณะอนุกรรมการฯ จะต้องส่งสรุปผลเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ ป.ป.ช.พิจารณาชี้มูลความ โดยจะต้องส่งให้ภายในเดือน มิ.ย.นี้

อินโฟเควสท์
http://www.ryt9.com/s/iq05/1388758________________________________________________________

ป.ป.ช.ขอเวลาอีก เลื่อนชี้ขาดสัญญา 3G กสท-ทรู เป็น 8 พ.ค.


ป.ป.ช.ขอเวลาพิจารณาข้อกฎหมายเพิ่มก่อนชี้ขาดส่งบอร์ดใหญ่ 8 พ.ค.นี้ หลังพบความผิดในสัญญาโดยเฉพาะข้อ ม.46 พ.ร.บ.กสทช.เนื่องจากไม่มีการเปิดประมูล และเป็นการผูกขาดสัญญา ด้าน กสท ระบุห่วง ม.46 เพราะไม่ถูกต้องอย่างชัดเจน

นายเมธี ครองแก้ว ประธานคณะอนุกรรมการไต่สวนสอบข้อเท็จจริงกรณีการทำสัญญาโครงการ 3G HSPA ระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หลังจากคณะอนุกรรมการไต่สวนประชุมร่วมกันในวันนี้ (23 เม.ย.) เพื่อสรุปผลการสอบสวนสัญญาดังกล่าว

ซึ่งท้ายสุดที่ประชุมยังไม่สามารถสรุปผลสอบได้ในวันนี้ตามที่เคยคาดการณ์เอา ไว้ก่อนหน้า แม้จะพบความผิดปกติในสัญญาก็ตาม เนื่องจากยังมีประเด็นทางกฎหมายหลายประเด็นที่ต้องนำมาพิจารณาให้ถูกต้อง ก่อนจะฟันธงออกมา ดังนั้นคาดว่าจะต้องให้เวลาคณะอนุฯเพื่อพิจารณาผลสรุปอีกครั้งในวันที่ 8 พ.ค.55

อย่างไรก็ดี ในประเด็นที่ต้องนำมาพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วน ในวันที่ 8 พ.ค.อีกครั้ง โดยเฉพาะในประเด็นการใช้อำนาจตามมาตรา 46 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจาย เสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 จากการให้เอกชนเข้ามาร่วมงานโดยไม่มีการเปิดประมูล และการกระทำที่อาจจะผิดกฎหมายผูกขาด เป็นต้น

“ถึงแม้จะเลื่อนผลสอบในสัญญาไปเป็นวันที่ 8 พ.ค.ก็ตาม แต่สุดท้ายก็อาจจะยังไม่มีผลสรุปก็เป็นไปได้”

ในเบื้องต้นที่ประชุมวันนี้ เห็นว่า จากข้อมูลที่คณะอนุกรรมการพิจารณามาพบว่ามีความผิดปกติจริง จึงจำเป็นต้องดำเนินการพิจารณาข้อมูลต่อไป เนื่องจากข้ออธิบายที่ได้รวบรวมมายังไม่มีน้ำหนักหรือหนาแน่นเพียงพอจะชี้ ขาดความผิดพลาดว่าอยู่ในระดับไหน

“เราไม่มีอำนาจจะไปตัดสินชี้ขาดใครได้ มีหน้าที่เพียงรวบรวมเอกสาร ผลสอบต่างๆ ยื่นให้บอร์ดใหญ่ ป.ป.ช.เป็นผู้ฟันธงเรื่องทั้งหมดเท่านั้น”

ทั้งนี้ ภายหลังคณะอนุกรรมการ แจ้งข้อกล่าวหาในการประชุมครั้งถัดไปในวันที่ 8 พ.ค.นี้ จากนั้นจะเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้องกล่าวหาภายใน 15 วัน หลังจากนั้น จะสรุปเรื่องทั้งหมดส่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดใหญ่ พิจารณาอีกครั้งภายในเดือนมิถุนายนนี้

ส่วนเอกสารประกอบการพิจารณา จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ไอซีที) กระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นเพียงเอกสารส่วนหนึ่งในการสอบสวนในครั้งนี้ด้วยแต่ไม่ได้เป็นตัวชี้นำผล สอบที่จะออกมาแต่อย่างใด

ขณะที่ นายกิติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ประเด็นที่ กสท เป็นห่วง และกังวลมากที่สุดเกี่ยวกับสัญญา 3G คือ ม.46 พ.ร.บ.กสทช.ที่กำหนดชัดเจนว่าห้ามโอนสิทธิ์การบริหารคลื่นความถี่ให้ผู้อื่น และการที่ทรูได้สิทธิ์ทำสัญญา 14.5 ปี แต่เพียงรายเดียว ซึ่งมองว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว

ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9550000050485


ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.