Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

24 พฤษภาคม 2555 เรียน CAT อดีย สหภาพ กสท หนุนเซ็นสัญญาร่วมทรู // ปัจจุบัน สหภาพจี้ประธานบอร์ด ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ไม่สามารถสร้างราย

เรียน CAT อดีย สหภาพ กสท หนุนเซ็นสัญญาร่วมทรู // ปัจจุบัน สหภาพจี้ประธานบอร์ด ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ไม่สามารถสร้างราย

เรียน สหภาพ CAT ผม So Magawn ผู้ที่ติดตามข่าวอย่างละเอียดทุกวัน

ผมรักองค์กรนี้ มากกว่า TOT จริงๆ ผมรู้สึกดี และเป็นอีกหน่วยงานที่ผมอาจร่วมทำงานด้วย..


ผม แยกส่วนบอร์ดและสหภาพCATอย่างชัดเจน ครั้งหนึ่งพวกท่านออกมาหนุนเซ็นสัญญาร่วมทรู ทั้งที่สังคมส่วนน้อยซึ่งมีคงมีผมร่วมอยู่ด้วย ได้ออกมาพยายามบอกว่าอ้างถึงขันผิดกฏหมาย แต่กับใส่ร้ายว่าทวงชาติหากไม่มี 3G อย่างผมโดนในกรณีเป็นพวก TDRI ซึ่งผมไม่ใช้เลย

ท่านจำสิ่งที่ พวกท่านไปฟ้องว่า กทช. ให้หยุดการประมูล ศาลอธิบายไว้ชัดนะครับว่า

กรณี ที่ 2 การให้กฎดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ ยากแก่การเยียวยาแก้ไขให้ภายหลังหรือไม่ ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ยังไม่มีการประมูลและยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้ผู้ชนะการประมูล ดังนั้น การที่ศาลจะมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามกฎต่อไป จึงมีผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องไม่มากนัก เนื่องจากมีผู้มีสิทธิเข้าร่วมประมูลเพียง 3 ราย หากให้มีการประมูลล่วงเลยไปจนถึงขั้นตอนการออกใบอนุญาตให้ผู้ชนะการประมูล หากต่อมาศาลมีคำวินิจฉัยว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ชอบด้วยกฎหมาย ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายที่มากกว่า และยากกว่าในการเยียวยาแก้ไขภายหลัง โดยอาจเกิดกรณีฟ้องร้องเกี่ยวกับผลการประมูล ทำให้เกิดปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนตามมา


ผมขอย่ำว่า ((( ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายที่มากกว่า และยากกว่าในการเยียวยาแก้ไขภายหลัง โดยอาจเกิดกรณีฟ้องร้องเกี่ยวกับผลการประมูล ทำให้เกิดปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนตามมา )) คำนี้กำลังสะท้อนถึงองค์กรที่ผมรักจริงๆแต่ทำไม พวกท่านกลับมาทวนสิทธิถึงเรื่องกรณีความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ผมคิดว่า บอร์ดและสหภาพCAT ต้องร่วมรับผิดชอบรวมครับ
ลองทวนความจำดูนะครับ!!

___________________________________________________


สหภาพ กสท หนุนเซ็นสัญญาร่วมทรู


สหภาพฯ หนุน กสท เซ็นสัญญากับทรู ยื่น 2 ข้อเรียกร้องให้ กสท เร่งดำเนินการโอนสัญญาสร้าง โอน บริการ (บีทีโอ) กับทรูมูฟให้เร็วที่สุด


สหภาพฯ หนุน กสท เซ็นสัญญากับทรู บอกดีแล้ว หากบืนทำซีดีเอ็มเอต่อ มีหวังเจ๊ง ขอดูเอกสารการเซ็นสัญญาทั้งหมด และยื่น 2 ข้อเรียกร้องให้ กสท เร่งดำเนินการโอนสัญญาสร้าง โอน บริการ (บีทีโอ) กับทรูมูฟให้เร็วที่สุด คลื่นความถี่ที่ให้บริการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของกสท

นาย สุขุม ชื่นมะนา ประธานสหภาพ กสท โทรคมนาคม กล่าวว่า การเซ็นสัญญาครั้งนี้ ทางสหภาพฯ เห็นด้วยเนื่องจากมองว่าการทำธุรกิจ 3จี ร่วมกับทรู จะทำให้ กสท ได้ประโยชน์ และ ดำเนินธุรกิจ และมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจ มือถือ

"ถ้า กสท อยู่เฉยๆ ผลประโยชน์ ย่อมไม่เกิดขึ้นแน่ ถ้าปล่อยให้ธุรกิจมือถือเป็นซีดีเอ็มเออยู่ สักวันก็ต้องเจ๊ง ดังนั้น จึงมองว่า การเซ็นสัญญากับทรู ถูกต้องแล้ว"

อย่างไรก็ตาม ทางสหภาพฯ ได้ยื่นหนังสือขอตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาทั้งหมด โดยเสนอข้อเรียกร้อง 2 ข้อ คือ 1.ขอให้กสท เร่งดำเนินการโอนสัญญาสร้าง โอน บริการ (บีทีโอ) กับบริษัท ทรูมูฟ ให้เร็วที่สุด เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาสัมปทาน 2.การเซ็นสัญญาแลกใช้อุปกรณ์โดยมีอายุ 14 ปีนี้ คลื่นความถี่ที่ให้บริการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของกสท


กรุงเทพธุรกิจ
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20110127/374
095/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%
B8%9E-%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97-
%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%
80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8
%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%
B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0
%B8%B9.html

_______________________________________


อนุดิษฐ์บุกรัง CAT นั่งประชุมบอร์ดบี้3G // สหภาพจี้ประธานบอร์ด ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ไม่สามารถสร้างรายได้
ประเด็นหลัก

ขณะ ที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กสท ได้ทำหนังสือถึงประธานบอร์ด เรื่องกรณีความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เพราะ กสทไม่มีงบประมาณในการดำเนินการให้บริการโทรศัพท์มือถือ 3 จี “My by CAT” เนื่องจากมีความไม่ชัดเจนในการดำเนินงาน และการใช้วงเงินงบประมาณ 7,830 ล้านบาท ทำให้ กสท ไม่สามารถสร้างรายได้จากธุรกิจดังกล่าวได้ เพราะไม่สามารถจัดหาซิมการ์ดมาจำหน่ายได้ ไม่สามารถชำระค่าเชื่อมโยงโครงข่าย หรือค่าไอซี ที่ประมาณไว้ไม่ต่ำกว่า 4,600 ล้านบาท เพราะหากผิดนัดชำระ จะต้องจ่ายค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก 30 ล้านบาท

_____________________________________________

อนุดิษฐ์บุกรัง 'กสท' นั่งประชุมบอร์ด ไล่บี้การตรวจสัญญา3จี

“อนุ ดิษฐ์” เตรียมบุกรัง “กสท” นั่งประชุมร่วมกับบอร์ด ไล่บี้การตรวจสัญญา 3 จี ขณะที่สหภาพ เรียกร้องความชัดเจน หวั่นทำให้ กสท เสียโอกาสและขาดทุน

เมื่อ วันที่ 24 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันพรุ่งนี้ (25 พ.ค.) น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่มีนายดุษฎี สินเจิมสิริ เป็นประธาน เพื่อติดตามการทำงานของบอร์ด กสท ว่าได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลหรือไม่ โดยเฉพาะประเด็นการตรวจสอบสัญญาการทำธุรกิจโทรศัพท์มือถือรูปแบบใหม่เพื่อ ให้บริการ 3 จี ด้วยเทคโนโลยีเอชเอสพีเอ ระหว่าง กสท กับกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ เนื่องจากกระทรวงไอซีที ได้ส่งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทำสัญญาดังกล่าวให้กับบอร์ดกสทนำไปพิจารณา หลายสัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังต้องการสอบถามความคืบหน้าการดำเนินการงานโครงการไฟเบอร์ออฟติก ทูเดอะเอ็กซ์ หรือเอฟทีทีเอ็กซ์ ด้วย เนื่องจากมีร้องเรียนว่ามีการดำเนินการไม่โปร่งใสและไม่เป็นตามขั้นตอน และทำให้ กสทเสียประโยชน์

ขณะที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กสท ได้ทำหนังสือถึงประธานบอร์ด เรื่องกรณีความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เพราะ กสทไม่มีงบประมาณในการดำเนินการให้บริการโทรศัพท์มือถือ 3 จี “My by CAT” เนื่องจากมีความไม่ชัดเจนในการดำเนินงาน และการใช้วงเงินงบประมาณ 7,830 ล้านบาท ทำให้ กสท ไม่สามารถสร้างรายได้จากธุรกิจดังกล่าวได้ เพราะไม่สามารถจัดหาซิมการ์ดมาจำหน่ายได้ ไม่สามารถชำระค่าเชื่อมโยงโครงข่าย หรือค่าไอซี ที่ประมาณไว้ไม่ต่ำกว่า 4,600 ล้านบาท เพราะหากผิดนัดชำระ จะต้องจ่ายค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก 30 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังจะเสียค่าปรับจากกรณีผิดนัดชำระค่าธรรมเนียม เลขหมาย ให้กับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จากเดิม กสท คาดว่าปีนี้จะขาดทุนประมาณ 3,800 ล้านบาท แต่หากบอร์ดยังไม่มีความชัดเจนในการทำธุรกิจแล้ว กสทจะขาดทุนมากกว่านี้อย่างแน่นอน และยังจะทำให้ กสท เสียโอกาสในการทำธุรกิจอีกด้วย

ไทยรัฐ
http://www.thairath.co.th/content/tech/263108

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.