Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

27 มิถุนายน 2555 CAT เศร้า ++ เหตุวางเน็ตโครงข่าย FTTx ช้า +++ พลาดเป้าหมายไปราว 1,000 ล้านบาท ตั้งเป้ารายได้จนถึงสิ้นปีที่ 7,500 ล้าน

CAT เศร้า ++ เหตุวางเน็ตโครงข่าย FTTx ช้า +++ พลาดเป้าหมายไปราว 1,000 ล้านบาท ตั้งเป้ารายได้จนถึงสิ้นปีที่ 7,500 ล้าน


ประเด็นหลัก

นายสมพล จันทร์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม กล่าวว่า รายได้จากบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์) กล่าวว่า ในช่วง 5 เดือนแรกที่ผ่านมา กลุ่มบริการบรอดแบนด์ซึ่งเป็นรายได้หลักของกสท ทำรายได้ 2,700 ล้านบาท ทำให้ทั้งปีนี้บริการกลุ่มนี้ จะมีรายได้อยู่ 6,500 ล้านบาท จากเดิมที่ตั้งเป้ารายได้จนถึงสิ้นปีที่ 7,500 ล้านบาท ส่งผลให้รายได้ของบริการดังกล่าวพลาดเป้าหมายไปราว 1,000 ล้านบาท เนื่องจากโครงการสัญญาเช่าไฟเบอร์ออฟทูดิเอ็กซ์ (เอฟทีที เอ็กซ์)ทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และภูมิภาคเปิดให้บริการล่าช้ากว่ากำหนดที่ตั้งไว้รายได้จะหายไปที่ละ 500 ล้านบาทโดยในเขตกรุงเทพและปริมณฑล สาเหตุที่ล่าช้ารัฐบาลชุดที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติงบประมาณ 6,500 ล้านบาท แต่ทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)ให้ปรับงบประมาณลดลงมาให้เป็นโครงการนำร่องก่อนเหลืองบประมาณเพียง 1,200 ล้านบาท และต้องนำเข้าให้ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที)พิจารณา ใหม่แล้วต้องรอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) อนุมัติอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งไม่สามารถเปิดให้บริการทันในปีนี้

ขณะที่ เฟสภูมิภาคในจำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ เกาะสมุย หัวหิน โคราช อุบลราชธานี เชียงใหม่ ขอนแก่น หาดใหญ่ อุดรธานี ภูเก็ต และพัทยา คาดว่าจะสามารถเปิดบริการได้ในช่วงไตรมาส 4 จะทำให้มีรายได้เข้ามาประมาณ 200 ล้านบาท_________________________________________________


กสท รับรายได้บรอดแบนด์พลาดเป้า


กสท คาดรายได้บรอดแบนด์ปีนี้ 6,500 ล้านบาท พลาดเป้า 1,000 ล้านบาท ยอด 5 เดือนแรกทำไปได้แล้ว 2,700 ล้านบาท เหตุ "เอฟทีทีเอ็กซ์" ดีเลย์


นาย สมพล จันทร์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม กล่าวว่า รายได้จากบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์) กล่าวว่า ในช่วง 5 เดือนแรกที่ผ่านมา กลุ่มบริการบรอดแบนด์ซึ่งเป็นรายได้หลักของกสท ทำรายได้ 2,700 ล้านบาท ทำให้ทั้งปีนี้บริการกลุ่มนี้ จะมีรายได้อยู่ 6,500 ล้านบาท จากเดิมที่ตั้งเป้ารายได้จนถึงสิ้นปีที่ 7,500 ล้านบาท ส่งผลให้รายได้ของบริการดังกล่าวพลาดเป้าหมายไปราว 1,000 ล้านบาท เนื่องจากโครงการสัญญาเช่าไฟเบอร์ออฟทูดิเอ็กซ์ (เอฟทีที เอ็กซ์)ทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และภูมิภาคเปิดให้บริการล่าช้ากว่ากำหนดที่ตั้งไว้รายได้จะหายไปที่ละ 500 ล้านบาท

โดยในเขตกรุงเทพและปริมณฑล สาเหตุที่ล่าช้ารัฐบาลชุดที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติงบประมาณ 6,500 ล้านบาท แต่ทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)ให้ปรับงบประมาณลดลงมาให้เป็นโครงการนำร่องก่อนเหลืองบประมาณเพียง 1,200 ล้านบาท และต้องนำเข้าให้ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที)พิจารณา ใหม่แล้วต้องรอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) อนุมัติอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งไม่สามารถเปิดให้บริการทันในปีนี้

ขณะที่ เฟสภูมิภาคในจำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ เกาะสมุย หัวหิน โคราช อุบลราชธานี เชียงใหม่ ขอนแก่น หาดใหญ่ อุดรธานี ภูเก็ต และพัทยา คาดว่าจะสามารถเปิดบริการได้ในช่วงไตรมาส 4 จะทำให้มีรายได้เข้ามาประมาณ 200 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี กสท ได้เริ่มดำเนินการจัดสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำอ่าวไทยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเส้นทาง ด้วยงบประมาณการลงทุน 2,700 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นเส้นทางสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการให้บริการสื่อสารข้อมูลในประเทศ จากเดิมที่การส่งผ่านข้อมูลระหว่างส่วนกลาง และภาคใต้จะมีจุดผ่านของข้อมูลไปยังสถานีเคเบิลใต้น้ำหลายสถานี หรือบางช่วงจะเชื่อมโยงผ่านเคเบิลภาคพื้นดิน

"เราได้เพิ่มระบบ เคเบิลใต้น้ำเส้นใหม่ซึ่งมีความจุโครงข่าย (คาปาซิตี้) สูงกว่าเข้ามาเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางและภาคใต้ของไทยโดยตรง ซึ่งจะทำให้การรับ-ส่งข้อมูลรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยระบบดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมใช้งานภายในปีนี้ และในช่วงแรกจะเริ่มให้บริการกับกลุ่มธุรกิจพลังงานที่มีแท่นขุดเจาะน้ำมัน อยู่กลางอ่าวไทยจำนวนมาก และต้องอาศัยระบบไอซีทีในการควบคุมกระบวนการผลิต"

สำหรับ โครงการบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายฟรี ตามนโยบายของกระทรวงไอซีที กสท มีงบการลงทุนอยู่ที่ 220 ล้านบาท ตั้งเป้าทำจุเชื่อมต่อให้ได้ 2 หมื่นจุดทั่วประเทศภายในปีนี้ โดยเน้นพื้นที่ในชุมชน อาทิ โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีขนส่ง สนามบิน และวัด โดยขณะนี้ กสท มีพร้อมให้บริการแล้ว 350 ล้านบาท ทั้งนี้ที่ผ่านการให้บริการของบริการฟรีอินเตอร์เน็ตไร้สายของ กสท เกิดความล่าช้า เนื่องจากที่ผ่านมา กสท ไม่ได้เน้นสายงานธุรกิจอินเทอร์เน็ตไร้สาย (ไว-ไฟ)

ทั้งนี้ กสท ได้พัฒนาโครงข่ายทั้งในและระหว่างประเทศ เพื่อรองรับและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสื่อสารข้อมูล (แคท ดาต้าคอม) อย่างต่อเนื่อง ทำให้กสทเป็นผู้ให้บริการสื่อสารข้อมูลที่ลูกค้าองค์กร และโครงการต่างๆ ไว้วางใจ โดยล่าสุดโครงการเมกกะบางนาเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ กสท เป็นผู้ดูแลและวางระบบการสื่อสารโทรคมนาคมภายในพื้นที่โครงการทั้งหมดเพียง รายเดียว

อีกหนึ่งในกลุ่มธุรกิจ แคท ดาต้าคอม คือการถ่ายทอดโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ได้พัฒนาระบบการถ่ายทอดเป็นระบบความคมชัดสูง (เอชดี ทีวี) เพื่อสนองตอบไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ที่มีความต้องการรับสื่อแบบไฮ ควอลิตี้ ซึ่งจะเพิ่มอรรถรสของการรับชมรายการต่างๆ และตอบรับกับความพร้อมของระบบและอุปกรณ์ซึ่งส่วนใหญ่สามารถรองรับระบบเอชดี ในปัจจุบัน ทั้งนี้การพัฒนาระบบเอชดี เป็นอีกระดับของการถ่ายทอดทีวีผ่านดาวเทียมคุณภาพความคมชัดสูงในอนาคต

"เรา จะถ่ายทอดรายการสำคัญๆ อาทิ ฟุตบอลยูโร 2012, โอลิมปิก 2012 และเวลิด์ ฟุตซอล 2012 นอกจากนี้ ยังต่อยอดการพัฒนาธุรกิจทีวีดาวเทียมช่อง แคท ชาแนล บนคอนเซ็ปต์ “ทีวีสาระบันเทิงและก้าวทันเทคโนโลยี” ซึ่งล่าสุดกระทรวงไอซีทีได้เลือกช่องของกสท เพื่อออกอากาศรายการ “ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน” โดยมีเนื้อหาเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสาระน่ารู้จากกระทรวงไอซีที"

กรุงเทพธุรกิจ
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20120627/45
8822/%A1%CA%B7-
%C3%D1%BA%C3%D2%C2%E4%B4%E9%BA%C3%CD%B4%E1
%BA%B9%B4%EC%BE%C5%D2%B4%E0%BB%E9%D2.html

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.