Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

28 มิถุนายน 2554 CAT (( โปรดจุติเห็นใจเซ็นด้วย! กันยานี้จะได้เปิดให้บริการได้ใช้ 3G )) //ส่วนสป.นี้คาด กสทช.จะอนุมัติอุปกรณ์

CAT (( โปรดจุติเห็นใจเซ็นด้วย! กันยานี้จะได้เปิดให้บริการได้ใช้ 3G )) //ส่วนสป.นี้คาด กสทช.จะอนุมัติอุปกรณ์

CAT (( โปรดจุติเห็นใจเซ็นด้วย! กันยานี้จะได้เปิดให้บริการได้ใช้ 3G )) //ส่วนสป.นี้คาด กสทช.จะอนุมัติอุปกรณ์
ประเด็นหลัก

"เบื้อง ต้นก็เคยหารือกับนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.ไอซีที ซึ่งท่านก็ไม่ได้มีข้อท้วงติงอะไร แต่ทางสศช.ก็ตีกลับแผนการทำธุรกิจมาบอกว่า ยังไม่สามารถพิจารณาอนุมัติงบให้ได้ เพราะต้องรอให้ไอซีทีออกความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรแนบมาด้วย เราจึงต้องมาเริ่มหารือใหม่เพื่อทำให้ถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมาย"

รายงาน ข่าว แจ้งว่า การตีกลับหนังสือขอนุมัติงบลงทุนโครงการ 3จีนั้น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากไอซีที เพราะตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2550 ข้อ 5 กำหนดให้รัฐวิสาหกิจที่จะเสนอโครงการลงทุนให้สศช.พิจารณาให้ความเห็นชอบ รัฐวิสาหกิจนั้นๆ จะต้องเสนอโครงการลงทุนให้กระทรวงเจ้าสังกัด ให้ความเห็นชอบก่อน

_________________________________________________________

กสทเร่งถกไอซีทีหวังเปิด 3จี ก.ย.นี้

กสทเร่งถกไอซีทีหวังเปิด 3จี ก.ย.นี้ พร้อมส่งเรื่องสศช.อนุมัติงบ 1.2 หมื่นล.

กสท เดินหน้าถกไอซีทีขอความเห็นแผนลงทุนโครงการ 3จี เอชเอสพีเอคู่กลุ่มทรู วันที่ 29 มิ.ย.นี้ ระบุทำไปตามขั้นตอน หลังจากนั้นเตรียมส่งเรื่องต่อ สศช.อีกรอบ หวังอนุมัติงบแผนลงทุน 5 ปี 1.2 หมื่นล้านบาท หลังโดนตีกลับ เหตุทำข้ามขั้นตอนพิจารณาให้ไม่ได้ "จิรายุทธ" คาดหากผ่าน พร้อมเปิด 3จีใน ก.ย.นี้ ระบุยังรอคำตอบ กสทช.อนุมัตินำเข้าอุปกรณ์ 3จี ยืนยันส่งเรื่องไปนานแล้ว

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม กล่าวว่า ในวันที่ 29 มิ.ย. หรืออย่างช้าภายในสัปดาห์นี้ จะเข้าหารือกับนางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ไอซีที) เกี่ยวกับรูปแบบดำเนินการโครงการ 3จีเอชเอสพีเอร่วมกลุ่มบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยจะเป็นการประชุม และขอให้ไอซีทีมีความเห็นเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว

เขา กล่าวว่า ที่ผ่านมา กสท ต้องการความรวดเร็วเปิดบริการ 3จีคู่กับกลุ่มทรูฯ หลังลงนามในสัญญาร่วมกันทั้ง 6 ฉบับ ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค.ที่ผ่านมา จึงได้ส่งเรื่องแผนการทำโครงการ 3จีเอชเอสพีเอไปให้ไอซีที และสำนักงานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แบบคู่ขนาน เพราะเข้าใจว่า สามารถการดำเนินการได้ แต่สศช.ได้ส่งหนังสือกลับมายัง กสท เมื่อวันที่ 30 พ.ค.ระบุว่า ยังไม่สามารถพิจารณาแผนการลงทุนมูลค่า 12,000 ล้านบาทได้ เพราะไอซีทียังไม่มีความเห็นในเรื่องดังกล่าว

"เบื้อง ต้นก็เคยหารือกับนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.ไอซีที ซึ่งท่านก็ไม่ได้มีข้อท้วงติงอะไร แต่ทางสศช.ก็ตีกลับแผนการทำธุรกิจมาบอกว่า ยังไม่สามารถพิจารณาอนุมัติงบให้ได้ เพราะต้องรอให้ไอซีทีออกความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรแนบมาด้วย เราจึงต้องมาเริ่มหารือใหม่เพื่อทำให้ถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมาย"

ทั้ง นี้ งบลงทุนมูลค่า 12,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 14 ปี โดยจะมีการสร้างสถานีฐานในปีแรก 3,500 แห่ง ในปี 2555 คาดว่าจะมีรายได้ 4,000 ล้านบาท กำไร 1,000 ล้านบาท และในปี 2556 จะมีรายได้ 8,000 ล้านบาท ซึ่งหากทางสศช.ยังพิจารณาแผนการลงทุนอยู่ และอาจจะใช้เวลานานก็เชื่อว่า จะไม่ส่งผลกระทบต่อการโครงการ เพราะ กสท สามารถใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ (ไอไอจี) เป็นโครงข่ายสำรองได้ในเบื้องต้น

รายงานข่าว แจ้งว่า การตีกลับหนังสือขอนุมัติงบลงทุนโครงการ 3จีนั้น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากไอซีที เพราะตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2550 ข้อ 5 กำหนดให้รัฐวิสาหกิจที่จะเสนอโครงการลงทุนให้สศช.พิจารณาให้ความเห็นชอบ รัฐวิสาหกิจนั้นๆ จะต้องเสนอโครงการลงทุนให้กระทรวงเจ้าสังกัด ให้ความเห็นชอบก่อน

นายจิรายุทธ ยังได้กล่าวถึงความคืบหน้า การขอนุมัตินำเข้าอุปกรณ์โทรคมนาคม 3จีต่อสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรทัศน์ กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ว่า ฝ่ายบริหารได้ส่งเรื่องขอนำเข้าอุปกรณ์ ใบอนุญาตติดตั้ง และใบอนุญาตใช้บริการต่อสำนักงานกสทช.นานแล้ว ไม่ได้เพิ่งส่งเรื่องให้พิจารณาเมื่อวันที่ 10 มิ.ย.ที่ผ่านมา

"เข้า ใจว่ากำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาต ซึ่งหากได้รับอนุมัติภายในสิ้นเดือนมิ.ย.นี้ ก็น่าจะเปิดบริการ 3จีได้ภายในเดือนก.ย.นี้ ตามกรอบเวลาเดิม แต่หากล่าช้าออกไปการเปิดบริการก็จำเป็นต้องเลื่อนออกไปเช่นกัน" นายจิรายุทธ กล่าว

กรุงเทพธุรกิจ

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.