Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

25 มกราคม 2556 (มันมาอีกแล้ว!!! ) อนุดิษฐ์ เล็งดันพ.ร.บ.คอมพ์เข้าครม. ( เร่งทำประชาพิจารณ์อีกครั้ง )


ประเด็นหลัก


"ยังมีเรื่องสำคัญ คือ การเร่งดัน พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550 ที่ขณะนี้ไอซีทีได้เร่งทำประชาพิจารณ์อีกครั้ง หลังจากนั้นจะดันเข้าสู่คณะรัฐมนตรี ซึ่ง พ.ร.บ.นี้ เราได้แก้ไขส่วนของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ครอบคลุมให้ถึง หากพ.ร.บ.นี้เรียบร้อย ก็จะมีส่วนสำคัญในการป้องปรามปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ได้" รมว.ไอซีที กล่าว

ผู้บริโภคปัจจุบันควรรู้เท่าทันเทคโนโลยี ไม่ควรหลงเชื่อใครง่ายๆ ใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติ ซึ่งขณะนี้ไทยยังถูกจัดอันดับให้เป็นแหล่งทำฟิชชิ่งมากที่สุดประเทศหนึ่ง ซึ่งตั้งเป้าว่า ภายในปีนี้ ไทยจะต้องไม่ใช่แหล่งระบาดของเว็บปลอมอีกต่อไป

______________________________________'อนุดิษฐ์'เล็งดันพ.ร.บ.คอมพ์เข้าครม.


ไอซีทียกระดับอาชญากรรมคอมพ์สู่วาระแห่งชาติ เล็งดันกฎหมายคอมพ์ฉบับแก้ไข เข้าครม.พิจารณาโดยด่วน พร้อมตั้งคณะทำงานคู่ขนาน

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครธรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวภายในงานสัมมนา "ก้าวสู่สังคมไร้สายอย่างปลอดภัย" จัดขึ้นโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ร่วมกับเครือ เนชั่น กรุ๊ปว่า ขณะนี้ปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ได้ถูกยกระดับเป็นวาระของโลกแล้ว เนื่องจากภัยคุกคามด้านต่างๆ ได้ย้ายจากโลกจริงสู่โลกเสมือน โดยไอซีทีได้มีความพยายามสร้างกรอบนโยบายป้องกันเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง และถือเป็นวาระแห่งชาติที่ควรได้รับการกำหนดเป็นยุทธศาสตร์อย่างจริงจัง

ทั้งนี้ ไอซีทีได้ตั้งคณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ โดยได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ร่างกรอบนโยบายกำกับดูแลที่จะครอบคลุมความมั่นคง การป้องกันภัยคุกคามบนโลกออนไลน์ ที่จะสามารถควบคุมภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล และฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

"ยังมีเรื่องสำคัญ คือ การเร่งดัน พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550 ที่ขณะนี้ไอซีทีได้เร่งทำประชาพิจารณ์อีกครั้ง หลังจากนั้นจะดันเข้าสู่คณะรัฐมนตรี ซึ่ง พ.ร.บ.นี้ เราได้แก้ไขส่วนของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ครอบคลุมให้ถึง หากพ.ร.บ.นี้เรียบร้อย ก็จะมีส่วนสำคัญในการป้องปรามปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ได้" รมว.ไอซีที กล่าว

ผู้บริโภคปัจจุบันควรรู้เท่าทันเทคโนโลยี ไม่ควรหลงเชื่อใครง่ายๆ ใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติ ซึ่งขณะนี้ไทยยังถูกจัดอันดับให้เป็นแหล่งทำฟิชชิ่งมากที่สุดประเทศหนึ่ง ซึ่งตั้งเป้าว่า ภายในปีนี้ ไทยจะต้องไม่ใช่แหล่งระบาดของเว็บปลอมอีกต่อไป


http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20130125/487294/%CD%B9%D8%B4%D4%C9%B0%EC%E0
%C5%E7%A7%B4%D1%B9%BE.%C3.%BA.%A4%CD%C1%BE%EC%E0%A2%E9%D2%A4%C3%C1..html

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.