Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

7 กุมภาพันธ์ 2556 กสทช.ไม่บังคับพิธีกรมีบัตรผู้ประกาศ ( แต่อนาคตมาตรการทางสังคมจะเป็นตัวกำหนด )ประเด็นหลัก

  นางรัตนากร กล่าวถึงความเห็นส่วนตัวว่า ถึงแม้จะไม่มีการบังคับ แต่อนาคตมาตรการทางสังคมจะเป็นตัวกำหนดว่า ควรมีหรือไม่มีบัตรผู้ประกาศ ถ้าเลือกได้เสื้อผ้า หน้าผม เหมือนกัน มีบัตรกับไม่มีบัตร ทางสถานีคงต้องเลือกคนที่มีบัตรผู้ประกาศ แม้ว่าจะไม่มีผลทางกฎหมายก็ตาม


_____________________________


กสทช.ไม่บังคับพิธีกรมีบัตรผู้ประกาศ


       นางรัตนากร ทองสำราญ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เปิดเผยกับถึงกรณีการเปิดอบรม และทดสอบใบผู้ประกาศของ กสทช. ว่าขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายบังคับให้พิธีกรผู้ดำเนินรายการ หรือ นักจัดรายการวิทยุ ต้องมีใบผู้ประกาศ แต่ที่ต้องมีการสอบใบผู้ประกาศ เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร และเหตุที่ต้องมีการอบรม เพื่อเน้นองค์ความรู้ จริยธรรม ก่อนที่จะไปถือไมค์ก่อนที่จะเป็นพิธีกร หรือ ผู้ดำเนินรายการ
        นางรัตนากร กล่าวถึงความเห็นส่วนตัวว่า ถึงแม้จะไม่มีการบังคับ แต่อนาคตมาตรการทางสังคมจะเป็นตัวกำหนดว่า ควรมีหรือไม่มีบัตรผู้ประกาศ ถ้าเลือกได้เสื้อผ้า หน้าผม เหมือนกัน มีบัตรกับไม่มีบัตร ทางสถานีคงต้องเลือกคนที่มีบัตรผู้ประกาศ แม้ว่าจะไม่มีผลทางกฎหมายก็ตาม


http://manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9560000016246&Keyword=%a1%ca%b7ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.