Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

29 มีนาคม 2556 ดีที่สุด!! กสทช.จับสือ( THAIpbs TRUE สวนดุสิต มธ.) บริการคนพิการ ทั้งคำบรรยายเป็นเสียง อักษร มือ

ประเด็นหลัก

สำนักงาน กสทช. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สมาคมคนตาบอด สมาคมคนหูหนวก บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด(มหาชน) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ว่า บันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับคนพิการ


 แบ่งประเภทการให้บริการออกเป็น 3 ประเภทคือ 1.การบริการคำบรรยายเป็นเสียง 2.การบริการคำบรรยายเป็นอักษร 3.การบริการภาษามือ ซึ่งวัตถุประสงค์ของข้อตกลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านเนื้อหา และบริการ ให้เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาส ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากเนื้อหาและบริการ ในด้านข้อมูลข่าวสาร อีกทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพการรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง


_________________________________________กสทช.ลงนาม MOU ยกระดับบริการเพื่อคนพิการด้อยโอกาส       ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เป็นประธานพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่อง การส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ มีบริการเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนพิการ แบ่งประเภทการให้บริการออกเป็น 3 ประเภทคือ 1.การบริการคำบรรยายเป็นเสียง 2.การบริการคำบรรยายเป็นอักษร 3.การบริการภาษามือ ซึ่งวัตถุประสงค์ของข้อตกลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านเนื้อหา และบริการ ให้เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาส ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากเนื้อหาและบริการ ในด้านข้อมูลข่าวสาร อีกทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพการรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงhttp://manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9560000038278&Keyword=%a1%ca%b7

________________________________________กสทช. จับมือ ไทยพีบีเอส มุ่งผลิตรายการเพื่อคนพิการมากขึ้น


 
พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) และประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์(กสท.) เปิดเผยในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความการส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์มีบริการเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนพิการระหว่างสำนักงาน กสทช. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สมาคมคนตาบอด สมาคมคนหูหนวก บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด(มหาชน) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ว่า บันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับคนพิการ ซึ่งคนพิการเองก็จะสามารถให้ข้อมูลเรื่องคนพิการที่เป็นประโยชน์ต่อการผลิตสื่อได้ อีกทั้งคนพิการอาจสะท้อนมุมมองของคนพิการในกระบวนการผลิตสื่อด้วยตัวเองได้ นอกจากนี้การลงบันทึกข้อตกลงยังรวมไปถึงการส่งเสริมให้บางช่วงบางตอนของช่องรายการ ต้องมี การให้บิรการคำบรรยายเป็นเสียง  คำบรรยายภาพเป็นอักษร และ การใช้ภาษามือ

ด้านนายสมชัย สุวรรณบรรณ ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กล่าวว่า  ไทยพีบีเอส ตระหนักถึงภารกิจในการเปิดพื้นที่ให้กลุ่มคนทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มคนพิการ ให้ได้รับโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง โดยจะเห็นได้จากในช่วงที่ผ่านมา ไทยพีบีเอสได้มีการเสนอรายการที่มีผู้แปลภาษามือปรากฎบนจอภาพในระหว่างการออกรายการปกติ ทั้งนี้จากความร่วมมือในครั้งนี้ จะเห็นการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นในการออกอากาศของไทยพีบีเอสได้ในเดือนพฤษภาคมนี้


http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1364545577&grpid=03&catid=03

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.