Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

1 เมษายน 2556 สรุป!! โทรคมนาคมและการสือสาร (เพิ่มเติม) ประจำวัน 01/04/2556( ข้อจำกัดด้านข้อความ ข่าวที่เหลือ UP ผ่าน ช่องทางอื่นแทนครับ )

1....    ที่ประชุมTOTเปิดอก!!! ปีหน้ายอมรับขาดทุน2,200ล้านบาท // จะบ้าตาย3Gเฟสแรกยังไม่เสร็จ // ไร้ปัญญาสั่งลดรายจ่ายเหมือนเดิม
2....    แหล่งข่าวTOTชี้ TOTกำลังเจรจาเปลื่ยนสัปทานAISเป็นการให้เช่าเสาและสายเคเบิล ค่าTOTคงได้รายได้เท่าสป.!! (ล่าสุดรายงานลูกค้า3Gเรียงจากมากสุด i-mobile/TOT3G/tunetalk/365/MOJO)
3....    นักวิชาการชี้(กสท.)ตะแบง!!กำลังทำผิดกม.หลายมาตรา!!(โดยเฉพาะช่อง5เนื้หาไม่ใช้TVสาธารณะ)จะทำอะไรถามคนไทยยัง!!
______________________________________


(เพิ่มเติม)
1....   ตอบไม่ชัดเจน!! ทำไมช่อง5จึงเป็นTVสาธารณะ ทั้งที่ผังรายการไม่ใช้(นทีบอกเพียงว่าทำถูกต้องตามกม.แล้ว)
2....   กสท.รับทราบ++ MCOT พร้อมออกกาศระบบดิจิทัลชั่วคราว 7 จังหวัด พร้อม NBT 3 จังหวัด หลังให้ช่อง5และThaiPBSนำไปก่อน
3....   สงกรานต์นี้ไปรษณีย์ไทยไม่หยุด(ในสาขาพิเศษ)!! รวม 19 แห่ง ในสนามบินและศูนย์การค้า


(พื้นที่ไม่พอนะครับขอโทษครับ)

ตอบไม่ชัดเจน!! ทำไมช่อง5จึงเป็นTVสาธารณะ ทั้งที่ผังรายการไม่ใช้(นทีบอกเพียงว่าทำถูกต้องตามกม.แล้ว)


ประเด็นหลัก  โดยคำชี้แจงของ พ.อ.นที มีใจความว่า กสท.เริ่มต้นกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และได้ประกอบกรอบระยะเวลาเปลี่ยนผ่านเมื่อเดือน ก.พ.2555 และได้ประกาศบังคับใช้แผนการเปลี่ยนระบบรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบ ดิจิตอลเมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2555 ทั้งนี้ นโยบายในการอนุญาตกิจการบริหารสาธารณะ ตามแผนให้คำนึงถึง 1.หน้าที่ตามกฎหมาย หรือ 2.ความจำเป็นเพื่อบริการสาธารณะ ซึ่งการยุติระบบอนาล็อก มีการกำหนดให้ผู้ประกอบการรายเดิมสามารถใช้คลื่นความถี่ตามที่กฎหมายรับร้อง สิทธิในช่วงการเปลี่ยนผ่าน โดยจะต้องไม่สร้างภาวะมากเกินควรในการส่งสัญญาณแบบคู่ขนานทั้ง 2 ระบบ (Simulcast) ก่อนยุติการออกอากาศอนาล็อก

     "เช่นเดียวกับในหลายประเทศ การกำหนดบทบาทของฟรีทีวีรายเดิมให้ชัดเจนในห้วง Simulcast ก่อนการยุติระบบอนาล็อกเป็นสิ่งสำคัญ กสท.จะต้องวางแผนให้มีจำนวนความถี่เพียงพอ สำหรับ Simulcast ในขณะที่มีการอนุญาตคลื่นความถี่สำหรับช่องรายการโทรทัศน์ใหม่ๆ ซึ่งการกำหนดให้ฟรีทีวีรายเดิมออกอากาศคู่ขนานในห้วง Simulcast เป็นข้อกำหนดที่เป็นภาระเพิ่มเติมสำหรับผู้ประกอบการฟรีทีวีรายเดิม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าแม้จะเปลี่ยนมารับระบบดิจิตอล ก็ยังได้รับเืนื้่อหาในระบบอนาล็อกเดิมอยู่อย่างครบถ้วน ซึ่งกระบวนการออกอากาศ Simulcast ที่เหมาะสม จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น และเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ" พ.อ.นทีกล่าวประธาน กสท กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่ กสทช.ได้ออกใบอนุญาตประเภทบริการสาธารณะ โดยที่ไม่ได้มีการออกกฎเกณฑ์ก่อนนั้น ขอชี้แจงว่า การที่มีมติให้ช่อง 5 ช่อง 11 และช่องไทยพีบีเอสได้ ออกอากาศระบบดิจิตอลคู่ขนานไปกับระบบอะนาล็อกนั้น เป็นเพียงการอนุญาตให้ทดลอง ทดสอบออกอากาศไม่ได้เป็นการให้ใบอนุญาตตามที่นักวิชาการหลายท่านเข้าใจผิด อีกทั้ง ยังระบุว่าสาเหตุที่ให้ ช่อง 5 ช่อง 11 ออกอากาศได้ เพราะอยู่ในประเภทบริการสาธารณะโดยที่ไม่ต้องปรับผังรายการตามกำหนดของทีวีดิจิตอล เพราะช่อง 5 ช่อง 11 จัดอยู่ในผู้ประกอบการรายเดิมที่ยึดตามระบบอะนาล็อก เนื่องจาก กสท ยังไม่ได้ให้ใบอนุญาตในระบบดิจิตอลกับใครรายใดเลย และการออกอากาศคู่ขนานดังกล่าวป็นส่วนหนึ่งของแผนกระบวนการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์ระบบอะนาล็อกไปสู่ดิจิตอล ซึ่งทุกประเทศที่ออกอากาศดิจิตอลสำเร็จได้ใช้แนวทางการออกคู่ขนานไปจนกว่าจะยุติโทรทัศน์ระบบอะนาล็อกเช่นเดียวกัน


ประธาน กสท กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่ กสทช.ได้ออกใบอนุญาตประเภทบริการสาธารณะ โดยที่ไม่ได้มีการออกกฎเกณฑ์ก่อนนั้น ขอชี้แจงว่า การที่มีมติให้ช่อง 5 ช่อง 11 และช่องไทยพีบีเอสได้ ออกอากาศระบบดิจิตอลคู่ขนานไปกับระบบอะนาล็อกนั้น เป็นเพียงการอนุญาตให้ทดลอง ทดสอบออกอากาศไม่ได้เป็นการให้ใบอนุญาตตามที่นักวิชาการหลายท่านเข้าใจผิด อีกทั้ง ยังระบุว่าสาเหตุที่ให้ ช่อง 5 ช่อง 11 ออกอากาศได้ เพราะอยู่ในประเภทบริการสาธารณะโดยที่ไม่ต้องปรับผังรายการตามกำหนดของทีวีดิจิตอล เพราะช่อง 5 ช่อง 11 จัดอยู่ในผู้ประกอบการรายเดิมที่ยึดตามระบบอะนาล็อก เนื่องจาก กสท ยังไม่ได้ให้ใบอนุญาตในระบบดิจิตอลกับใครรายใดเลย และการออกอากาศคู่ขนานดังกล่าวป็นส่วนหนึ่งของแผนกระบวนการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์ระบบอะนาล็อกไปสู่ดิจิตอล ซึ่งทุกประเทศที่ออกอากาศดิจิตอลสำเร็จได้ใช้แนวทางการออกคู่ขนานไปจนกว่าจะยุติโทรทัศน์ระบบอะนาล็อกเช่นเดียวกันพ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. กล่าวในรายการเจาะลึกทั่วไทย อินไซด์ไทยแลนด์ ทางสถานีวิทยุ 97.0 MHz ว่า กฎหมายได้คุ้มครองระบบอนาล็อกไว้ในระดับหนึ่ง ซึ่งแต่ละช่องอาจไม่เหมือนกัน ทั้งช่อง 5 ,11 และไทยพีบีเอส อย่างไทยพีบีเอสดำเนินการขอเปลี่ยนเป็นดิจิทัลภายใน 3 เดือน ทำให้สามารถออกอากาศได้ 2 ช่องรายการ และต้องคุ้มครองผู้บริโภคว่าจะต้องไม่สูญเสียประโยชน์เมื่อเป็นดิจิทัล อย่างไรก็ตาม กฎหมายกำหนดว่าเมื่อมีกสทช. ช่อง 5 และ 11 ต้องยื่นความจำเป็นถึงการออกอากาศเป็นระบบอนาล็อกเดิม เพราะเมื่อมีดิจิตอล 3 ปีแล้ว ก็ไม่มีคนดูระบบอนาล็อก ถึงเวลานั้นเราจึงออกใบอนุญาตระบบดิจิทัลให้เป็นประเภทสาธารณะ แต่ต้องเข้าตามกรอบบริการประเภทบริการสาธารณะ และการหารายได้ต้องเข้าสู่กรอบการบริการสาธารณะ อะไรก็ตามเมื่อเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านกฎหมายก็จะให้เวลา ขณะที่ไทยพีบีเอสมีกฎหมายเฉพาะ

อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้เลือกช่อง 5 ให้เป็นช่องที่ออกอากาศคู่ขนานไปกับการออกอากาศแบบอนาล็อกเดิม แต่เราเอาทั้งช่อง 3 ,5 ,7 ,9 และ 11 แต่ช่อง 5 ได้เลือกอยู่ในบริการสาธารณะไว้ก่อน ส่วนช่อง 3 ,7 ถือว่าเป็นกิจการธุรกิจ จึงต้องให้ทดลองออกอากาศบริการชุมชน ไม่มีการออกอนุญาตทั้งคลื่นความถี่และประกอบกิจการแต่อย่างใด และช่อง 5 จะขอเป็นกิจการธุรกิจ หรือชุมชนไม่ได้ ส่วนช่อง 3 ,7 จะเป็นชุมชน สาธารณะก็ไม่ได้ แต่หากช่อง 3 และ 7 จะเป็นทีวีสาธารณะ ก็ต้องเริ่มปรับตัวตั้งแต่วันนี้และต้องเสนอแผนเข้ามา สำหรับค่าธรรมเนียมรายปีนั้น ไม่ต้องประมวลแต่ต้องเสียรายปี ทั้งนี้ ทีวีสาธารณะทั้ง 3 ประเภทมีโฆษณาได้ ส่วนความมั่นคงและสาธารณะ สามารถโฆษณาได้เท่าที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการเท่านั้น


พ.อ.นที กล่าวอีกว่า ส่วนที่ขอให้มีการทบทวนมติ 3:2 ที่เห็นชอบทีวีดิจิทัลสาธารณะ 12 ช่อง โดยอนุมัติให้ช่อง 5 , 11 และ ไทยพีบีเอส ไม่เข้าข่ายเป็นช่องทีวีสาธารณะ เพราะเกรงว่าจะถูกฟ้องจากศาลปกครอง ว่า ไม่เป็นไร เราพิจารณาตามลำดับ ขั้นตอน เหตุผล ต้องเข้าใจว่า กสทช.5 คนมีหลายความคิด และนำไปพูดข้างนอกด้วย ซึ่งเราต้องพูดด้วยเหตุด้วยผล หากจะทบทวนจะทบทวนจุดไหน

สำนักข่าวที่อ้างอิงในประเด็นนี้
http://www.isranews.org/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/item/20342-nbtc-dtv-natee.html'นที' ปัดแจกไลเซ่นส์ทีวีดิจิตอล 'TV5-11-TPBS' อ้างให้ทดลอง
http://www.thairath.co.th/content/tech/336223กสท.ยืนยันไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมาย
http://www.moneychannel.co.th/index.php/2012-06-30-12-32-32/12623-2013-04-01-09-04-00.html
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1364807547&grpid=03&catid=03
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20130401/498070/%B9%B7%D5%E4%C1%E8%CB%C7%D1%
E8%B9%B6%D9%A1%BF%E9%CD%A7-
%C5%D1%E8%B9%E3%CB%E9%E4%C5%E0%AB%E8%B9%B5%D2%C1%A2%D1%E9%B9%B5%CD%B9.html


______________________________________

1 เมษายน 2556 กสท.รับทราบ++ MCOT พร้อมออกกาศระบบดิจิทัลชั่วคราว 7 จังหวัด พร้อม NBT 3 จังหวัด หลังให้ช่อง5และThaiPBSนำไปก่อน


ประเด็นหลัก


ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์  รองประธานกสทช.และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติให้บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)  ทดลองออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลชั่วคราว ในพื้นที่ 7 จังหวัดได้แก่ กรุงเทพฯ, ขอนแก่น, ลำปาง, นครราชสีมา, สุโขทัย, สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ซ.อารีย์ กรุงเทพฯ, พื้นที่ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ และขอนแก่น


พ.อ.ดร.นที กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาได้มีการเปิดให้ช่อง 5 และไทยพีบีเอส เปิดให้ทดลองออกอากาศเช่นเดียวกัน ดังนั้นในบางพื้นที่จึงสามารถรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลได้ คาดว่าจะสามารถอนุญาตให้นำเข้ากล่องรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ หรือ เซต ท็อป บ็อกซ์ ในประมาณ 2-3 เดือน  ซึ่งในขณะนี้ยังอยู่ในกระบวนการเพื่อให้มีการนำเข้าเซต ท็อป บ็อกซ์

สำนักข่าวที่อ้างอิงในประเด็นนี้
http://www.dailynews.co.th/technology/194551กสทช.อนุมัติ ช่อง 9-11 ออกอากาศระบบดิจิตอล
http://manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9560000039419&Keyword=%a1%ca%b7
http://www.dailynews.co.th/technology/194539
http://www.moneychannel.co.th/index.php/2012-06-30-12-32-32/12625-mst22.html

______________________________________

สงกรานต์นี้ไปรษณีย์ไทยไม่หยุด(ในสาขาพิเศษ)!! รวม 19 แห่ง ในสนามบินและศูนย์การค้า

ประเด็นหลัก

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถใช้บริการได้ ณ ไปรษณีย์ในท่าอากาศยาน และศูนย์การค้า ทั้ง 19 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (เปิด 24 ชั่วโมง) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานอุดรธานี ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ซีคอนสแควร์ เซ็นทรัลซิตี้บางนา เซ็นทรัลพระราม 2 เซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่า อยุธยาพาร์ค บิ๊กซีลพบุรี เดอะมอลล์นครราชสีมา คาร์ฟูร์อุดรธานี กาดสวนแก้ว และจีซีเอสเชียงใหม่ ไปรษณีย์สหประชาชาติ และไปรษณีย์รถยนต์นครราชสีมา (3 จุด คือ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี, เขตอุตสาหกรรมสุรนารี และตลาดเซฟวัน ตั้งแต่เวลา 09.30 - 21.00 น.) หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th และ Call Center 1545

สำนักข่าวที่อ้างอิงในประเด็นนี้
http://www.ryt9.com/s/prg/1621399
http://www.dailynews.co.th/technology/193848

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.