Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

10 เมษายน 2556 SUPER กสทช. 5 คนที่เลือกผ่าน สว.แล้ว (ต้องเตรียมลาออก จากหน้าที่การงานเดิมแล้วมารับหน้าที่) วาระละ 3 ปี และเป็นได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน


ประเด็นหลัก


สำหรับ ซุปเปอร์บอร์ด กสทช. ดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี และเป็นได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน มีหน้าที่หลักคือ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. กสท. กทค. สำนักงาน กสทช. และเลขาฯ กสทช. แล้วแจ้งผลให้ กสทช. ทราบภายใน 90 วัน พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ กสทช. และเปิดเผยรายงานดังกล่าวให้ประชาชนรับทราบ

_____________________________________5 ซุปเปอร์บอร์ด กสทช. เตรียมลาออกเก้าอี้เดิมภายใน 15 วัน


5 ซุปเปอร์บอร์ด กสทช.“ธวัชชัย-พิชัย-อมรเทพ-ประเสริฐ-บุญยวัจน์” เตรียมลาออกทุกเก้าอี้เดิม ภายใน 15 วัน ก่อนนั่งซุปเปอร์บอร์ด กสทช. เพื่อให้คุณสมบัติครบถ้วน...

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. แหล่งข่าวจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า หลังจากการประชุมวุฒิสภาวานนี้ (9 เม.ย.) โดยนายนิคม ไวยรัชพานิช เป็นประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานเพื่อพิจารณาคัดเลือกกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 มาตรา 70 หรือ ซุปเปอร์บอร์ด กสทช. แล้ว โดยได้ผู้ผ่านคุณสมบัติ 5 คน ประกอบด้วย 1.ด้านกิจการด้านกิจการกระจายเสียง พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก และกรรมการบริหารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ 74 คะแนน 2. ด้านกิจการโทรทัศน์ นายพิชัย อุตมาพินันท์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกฎหมายสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และอดีต ส.ว.สรรหาปี 2551-2554 ได้ 90 คะแนน

3. ด้านกิจการโทรคมนาคม นายอมรเทพ จิรัฐิติเจริญ นักวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และอดีตวิศวกรในเครือล็อกซเล่ย์และเครือเทเลคอมเอเชีย ได้ 81 คะแนน 4.ด้านคุ้มครองผู้บริโภค นายประเสริฐ อภิปุญญา รองเลขาธิการ กสทช. และเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้ 75 คะแนน และ 5.ด้านกิจการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน พล.อ.บุญยวัจน์ เครือหงส์  อดีต ผอ.สำนักงบประมาณ กระทรวงกลาโหม และอดีตกรรมการบริหารวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกได้ 82 คะแนน ซึ่งทั้ง 5 ราย นี้อยู่ระหว่างการลาออกจากทุกตำแหน่งที่เคยเป็นอยู่ก่อนได้รับคัดเลือกให้มาทำหน้าที่ซุปเปอร์บอร์ด กสทช.

แหล่งข่าว กสทช. กล่าวต่อว่า จากระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551 ระบุว่า การลาออกเพื่อไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ตำแหน่งทางการเมืองของผู้พิพากษาหรือตุลาการ ตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการใดที่กฎหมายกำหนดว่าต้องไม่เป็นข้าราชการตำแหน่งอื่นที่ ก.พ.กำหนด หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หนังสือขอลาออกอย่างช้าในวันที่ขอลาออก โดยทั้ง 5 ราย ต้องดำเนินการลาออกภายใน 15 วัน เพื่อให้คุณสมบัติครบถ้วน

สำหรับ ซุปเปอร์บอร์ด กสทช. ดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี และเป็นได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน มีหน้าที่หลักคือ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. กสท. กทค. สำนักงาน กสทช. และเลขาฯ กสทช. แล้วแจ้งผลให้ กสทช. ทราบภายใน 90 วัน พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ กสทช. และเปิดเผยรายงานดังกล่าวให้ประชาชนรับทราบโดย: ไทยรัฐออนไลน์
http://m.thairath.co.th/content/tech/338000

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.