Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

17 เมษยน 2556 แหล่งข่าวอ้างการปรึกษาหารือกัน+++ หัว SUPER กสทช. อาจจะเป็น พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

ประเด็นหลัก

เมื่อวันที่ 17 เม.ย. แหล่งข่าวจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวถึงกระแสข่าวที่ระบุว่า พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก และกรรมการบริหารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าที่ซุปเปอร์บอร์ด กสทช. ด้านกิจการด้านกิจการกระจายเสียง ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 มาตรา 70 หรือ ซุปเปอร์บอร์ด กสทช. ว่า เบื้องต้นเป็นเพียงการปรึกษาหารือกัน แต่ยังไม่มีการคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าวแต่อย่างใด เนื่องจากที่ผ่านมาเป็นช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ทำให้ว่าที่กรรมการแต่ละรายไม่สะดวก อีกทั้ง ยังอยู่ในการดำเนินการลาออกจากตำแหน่งเดิมด้วย

แหล่งข่าวกล่าวต่อว่า หลังจากเทศกาลแล้วเชื่อว่าว่าที่ซุปเปอร์บอร์ดทั้ง 5 รายจะมีการนัดประชุมอย่างเป็นทางการแน่นอน ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ จะเป็นการเสนอชื่อเพื่อให้ว่าที่ซุปเปอร์บอร์ดทั้ง 5 ราย พิจารณา ก่อนที่ว่าที่กรรมการทั้ง 5 ราย จะมีการพิจารณาลงนาม และรอคำสั่งประธานวุฒิสภาต่อไป


________________________________________


ปัด ธวัชชัยนั่ง หัวโต๊ะ ซุปเปอร์บอร์ด กสทช.


ปัด พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร นั่งหัวโต๊ะ ซุปเปอร์บอร์ด กสทช. รอประชุมคัดเลือกอย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังสงกรานต์นี้...

เมื่อวันที่ 17 เม.ย. แหล่งข่าวจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวถึงกระแสข่าวที่ระบุว่า พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก และกรรมการบริหารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าที่ซุปเปอร์บอร์ด กสทช. ด้านกิจการด้านกิจการกระจายเสียง ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 มาตรา 70 หรือ ซุปเปอร์บอร์ด กสทช. ว่า เบื้องต้นเป็นเพียงการปรึกษาหารือกัน แต่ยังไม่มีการคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าวแต่อย่างใด เนื่องจากที่ผ่านมาเป็นช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ทำให้ว่าที่กรรมการแต่ละรายไม่สะดวก อีกทั้ง ยังอยู่ในการดำเนินการลาออกจากตำแหน่งเดิมด้วย

แหล่งข่าวกล่าวต่อว่า หลังจากเทศกาลแล้วเชื่อว่าว่าที่ซุปเปอร์บอร์ดทั้ง 5 รายจะมีการนัดประชุมอย่างเป็นทางการแน่นอน ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ จะเป็นการเสนอชื่อเพื่อให้ว่าที่ซุปเปอร์บอร์ดทั้ง 5 ราย พิจารณา ก่อนที่ว่าที่กรรมการทั้ง 5 ราย จะมีการพิจารณาลงนาม และรอคำสั่งประธานวุฒิสภาต่อไป

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ขณะนี้ สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างเตรียมสถานที่ที่ อาคารไอทาวเวอร์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ สำหรับ ปฏิบัติหน้าที่ของซุปเปอร์บอร์ด ซึ่งเป็นอาคารเช่าเดิมของ สำนักงาน กสทช. อยู่แล้ว ที่ชั้น 7 โดยเสียค่าเช่า 1 ล้านบาทต่อเดือน  ส่วนห้องปฏิบัติการของซุปเปอร์บอร์ดทั้ง 5 ราย คาดว่าจะอยู่ประมาณชั้น 20 ของอาคารดังกล่าว โดยแยกเป็นคนละห้องทำงานเช่นเดียวกับ กรรมการ กสทช. ทั้ง 11 คน ขณะเดียวกัน ยังไม่สามารถบอกจำนวนงบประมาณของการจัดเตรียมสถานที่ครั้งนี้ได้เนื่องจากยังไม่เรียบร้อย ซึ่งหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้สื่อมวลชนทราบต่อไป

สำหรับ ซุปเปอร์บอร์ด กสทช. ทั้ง 5 ราย ประกอบด้วย 1. พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร 2. ด้านกิจการโทรทัศน์ นายพิชัย อุตมาพินันท์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกฎหมายสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และอดีต ส.ว.สรรหาปี 2551-2554

3. ด้านกิจการโทรคมนาคม นายอมรเทพ จิรัฐิติเจริญ นักวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และอดีตวิศวกรในเครือล็อกซเล่ย์และเครือเทเลคอมเอเชีย 4.ด้านคุ้มครองผู้บริโภค นายประเสริฐ อภิปุญญา รองเลขาธิการ กสทช. และเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) และ 5.ด้านกิจการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน พล.อ.บุญยวัจน์ เครือหงส์ อดีต ผอ.สำนักงบประมาณ กระทรวงกลาโหม และอดีตกรรมการบริหารวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกโดย: ไทยรัฐออนไลน์
http://m.thairath.co.th/content/tech/339149

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.