Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

19 เมษายน 2556 ยุคนี้++กรมชลประทาน++สุดยอด+++ ใช้เทคโนโลยี 3G 4G(ในอนาคต) ส่งสัญญาณส่งน้ำในเขตชุมชนที่อยู่ห่างไกลหลังเหตุถูกลักลอบสายไฟ

ประเด็นหลักนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ประสบผลสำเร็จในการผลิตอุปกรณ์เตือนภัยการตัดสายไฟฟ้าสถานีสูบน้ำผ่านระบบ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ป้องกันมิจฉาชีพเข้าไปลักลอบตัดสายไฟฟ้าที่อยู่ในสถานสูบน้ำด้วย ไฟฟ้าไปขาย ทำให้ไม่สามารถสูบน้ำให้พื้นที่การเกษตรในเขตชุมชนที่อยู่ห่างไกลได้ 


นอกจากนี้ กำลังจะพัฒนาใช้การส่งสัญญาณเตือนภัยแบบใช้ Modem ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้ามาพ่วง เพื่อส่งสัญญาณภาพ โดยใช้กล้องรูเข็มจับภาพความเคลื่อนไหวภายในสถานีสูบน้ำ และส่งสัญญาณในระบบ 3 G หรือ 4 G ในอนาคต ให้เห็นภาพของผู้ที่เข้ามาในสถานีได้ และเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีต่อไป
_____________________________________________

กรมชลฯเจ๋งคิดอุปกรณ์เตือนภัย สกัดโจรลักตัดสายไฟในสถานีสูบน้ำ


กรมชลฯเจ๋งคิดอุปกรณ์เตือนภัย
สกัดโจรลักตัดสายไฟในสถานีสูบน้ำ
เร่งพัฒนาสู่3Gขยายผลใช้ทั่วปท.
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ประสบผลสำเร็จในการผลิตอุปกรณ์เตือนภัยการตัดสายไฟฟ้าสถานีสูบน้ำผ่านระบบ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ป้องกันมิจฉาชีพเข้าไปลักลอบตัดสายไฟฟ้าที่อยู่ในสถานสูบน้ำด้วย ไฟฟ้าไปขาย ทำให้ไม่สามารถสูบน้ำให้พื้นที่การเกษตรในเขตชุมชนที่อยู่ห่างไกลได้ ?เมื่อเกิดเหตุแล้วการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ก็ยาก ต้องรอการสอบสวน และหางบประมาณมาซ่อมแซม ใช้เวลาพอสมควร ทำให้เกษตรกรขาดโอกาสในการเพาะปลูก สำหรับระบบการทำงานของอุปกรณ์เตือนภัยดังกล่าว จะทำงานทันทีเมื่อมีการลักลอบตัดสายไฟฟ้าในสถานีสูบน้ำ โดยส่งสัญญาณเตือนภัยด้วยไซเรนแสงและเสียง ให้ผู้ที่มีหน้าที่เข้ามาป้องปรามได้ทันเหตุการณ์ อย่างไรก็ตาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ได้ปรับปรุงระบบสัญญาณเตือนภัยให้มีอุปกรณ์การตรวจจับสัญญาณที่ดีขึ้น โดยปรับปรุงจากการใช้สายไฟฟ้าขนาดเล็กตรวจจับสัญญาณ มาใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 12 โวล์ท มาไหลผ่านสายไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ำทุกเส้น เพื่อให้ระบบเตือนภัยทำงานได้ทั้งในช่วงที่กำลังสูบน้ำ และหยุดเดินเครื่องรวมทั้งส่งสัญญาณเข้ากับโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีสูบน้ำได้อีกด้วย


 
นอกจากนี้ กำลังจะพัฒนาใช้การส่งสัญญาณเตือนภัยแบบใช้ Modem ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้ามาพ่วง เพื่อส่งสัญญาณภาพ โดยใช้กล้องรูเข็มจับภาพความเคลื่อนไหวภายในสถานีสูบน้ำ และส่งสัญญาณในระบบ 3 G หรือ 4 G ในอนาคต ให้เห็นภาพของผู้ที่เข้ามาในสถานีได้ และเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีต่อไป

อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวด้วยว่า จากการติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยการตัดสายไฟฟ้าสถานีสูบน้ำในพื้นที่นำร่อง 4 สถานีสูบน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมงดังกล่าว ปรากฎว่า ทำงานได้ดี ไม่มีเหตุขโมยสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดขึ้นอีก กำลังขยายผลติดตั้งให้ครบทั้ง 10 สถานี รวมทั้งโครงการชลประทานอื่นๆ ที่มีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

แนวหน้า
http://www.ryt9.com/s/nnd/1632592

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.