Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

2 เมษายน 2556 นทีพลิกลิ้น!! ไม่ได้ให้ไลเซนส์ดิจิตอลช่อง 5 เป็นTVสาธารณะเพียงแต่ให้คู่ขนานระหว่างอะนาล็อกกับดิจิตอล(สาธารณะ)


ประเด็นหลัก พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์(กสท.) กล่าวว่า ที่ประชุมบอร์ดกสท.เมื่อวันที่ 1 เม.ย. ยังคงกระบวนการทุกอย่างที่เคยวางกรอบไว้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด เนื่องจากที่ผ่านมาไม่ได้กระทำผิดกฎหมาย เพราะบอร์ดยังไม่ได้มีการกระทำการใดๆเลย ดังนั้นจะยังคงยึดกรอบระยะเวลาที่เคยวางไว้คือภายในเดือน พ.ค.- มิ.ย.2556 จะมีการเปิดยื่นรับคำขอ และพิจารณาผู้ต้องการรับใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิตอลทั้ง 8 ช่องสาธารณะ
     
       เช่นเดียวกับก่อนหน้านี้ที่บอร์ดมีมติในการอนุญาตให้ช่อง 5, 11 และไทยพีบีเอส ก็ถือเป็นเรื่องปกติของการเปลี่ยนผ่านจากทีวีอนาล็อกไปสู่ทีวีดิจิตอล ที่ปฏิบัติเหมือนกันเกือบทุกประเทศ ในการบังคับให้ช่องเหล่านี้มาออกอากาศคู่ขนานในทีวีดิจิตอล เพื่อให้ผู้ชมมีความรู้สึกไม่สูญเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเมื่อเปลี่ยนมารับชมทีวีดิจิตอล
     
       'ทั้งนี้ช่องดังกล่าวจะยังคงไม่ได้รับใบอนุญาตทีวีดิจิตอลจนกว่าจะมีการยุติการออกอากาศในระบบอนาล็อก จากนั้นจึงเข้ากระบวนการพิจารณาคุณสมบัติจากบอร์ดกสท. ต่อไป ซึ่งเบื้องต้นไทยพีบีเอสได้แจ้งว่าจะยุติการออกอากาศในระบบอนาล็อกภายใน 3 ปี ส่วนช่อง 5 กับช่อง 11 จะมีการแจ้งเวลาที่แน่ชัดในช่วงเดือนพ.ค.นี้อีกครั้ง'

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ยืนยันว่า กสท.ยังไม่ให้ใบอนุญาตทีวีดิจิตอลช่องสาธารณะแก่สถานีโทรทัศน์รายใด รวมทั้งช่อง 5 ช่อง 11 และไทยพีบีเอส


“เป็นการตีความและเข้าใจผิดอย่างยิ่ง มติบอร์ดครั้งก่อนคือให้ผู้ประกอบการรายเดิมได้สิทธิออกอากาศแบบคู่ขนานระหว่างอะนาล็อกกับดิจิตอล และช่อง 5 ช่อง 11 ยังได้สิทธิคุ้มครองการออกอากาศจนกว่าจะมีการจัดสรรคลื่นใหม่ตามมาตรา 82 พ.ร.บ.กสทช.” พ.อ.นที กล่าว

นอกจากนี้ ช่อง 5 และช่อง 11 ต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามกฎเกณฑ์การให้ใบอนุญาตช่องสาธารณะที่อยู่ระหว่างการพิจารณา โดยยึดหลักตามที่กฎหมายกำหนดเช่นเดียวกันนายธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ กสทช. และกรรมการ กสท. กล่าวว่า ที่ไม่เห็นด้วยกับมติบอร์ด กสท.ครั้งก่อน เพราะเสี่ยงต่อการขัด พ.ร.บ.กสทช. ที่ให้ กสทช.ต้องกำหนดหลักเกณฑ์ก่อนให้ใบอนุญาต กรณีช่อง 5 และช่อง 11 แม้จะได้สิทธิออกอากาศแบบคู่ขนาน แต่ต้องปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับการเป็นทีวีสาธารณะเสียก่อน ไม่ใช่ออกอากาศแบบเดิมที่ให้บริการในเชิงธุรกิจ

“ปัญหาที่จะตามมา ไม่ใช่แค่ขัดกฎหมาย แต่จะทำให้ระบบการให้ใบอนุญาตทั้งหมดไม่สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้ เพราะแต่ละรายที่ขอใบอนุญาตจะอ้างเช่นเดียวกับช่อง 5 ช่อง 11 เพื่อขอทำทีวีสาธารณะ” นายธวัชชัย กล่าว


_____________________________________________


"นที"พลิก 2 ทีวีสาธารณะ

“นที” โต้ไม่ได้ให้ไลเซนส์ดิจิตอลช่อง 5-11 “ธวัชชัย” ยันต้องเปลี่ยนสาระรายการ

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ยืนยันว่า กสท.ยังไม่ให้ใบอนุญาตทีวีดิจิตอลช่องสาธารณะแก่สถานีโทรทัศน์รายใด รวมทั้งช่อง 5 ช่อง 11 และไทยพีบีเอส

“เป็นการตีความและเข้าใจผิดอย่างยิ่ง มติบอร์ดครั้งก่อนคือให้ผู้ประกอบการรายเดิมได้สิทธิออกอากาศแบบคู่ขนานระหว่างอะนาล็อกกับดิจิตอล และช่อง 5 ช่อง 11 ยังได้สิทธิคุ้มครองการออกอากาศจนกว่าจะมีการจัดสรรคลื่นใหม่ตามมาตรา 82 พ.ร.บ.กสทช.” พ.อ.นที กล่าว

นอกจากนี้ ช่อง 5 และช่อง 11 ต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามกฎเกณฑ์การให้ใบอนุญาตช่องสาธารณะที่อยู่ระหว่างการพิจารณา โดยยึดหลักตามที่กฎหมายกำหนดเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม กสท. เมื่อวันที่ 1 เม.ย. ได้ให้สำนักงาน กสทช. รวบรวมความเห็นจากฝ่ายต่างๆ มาพิจารณาประกอบในการประชุมบอร์ด กสท. วันที่ 17 เม.ย.นี้

นายธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ กสทช. และกรรมการ กสท. กล่าวว่า ที่ไม่เห็นด้วยกับมติบอร์ด กสท.ครั้งก่อน เพราะเสี่ยงต่อการขัด พ.ร.บ.กสทช. ที่ให้ กสทช.ต้องกำหนดหลักเกณฑ์ก่อนให้ใบอนุญาต กรณีช่อง 5 และช่อง 11 แม้จะได้สิทธิออกอากาศแบบคู่ขนาน แต่ต้องปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับการเป็นทีวีสาธารณะเสียก่อน ไม่ใช่ออกอากาศแบบเดิมที่ให้บริการในเชิงธุรกิจ

“ปัญหาที่จะตามมา ไม่ใช่แค่ขัดกฎหมาย แต่จะทำให้ระบบการให้ใบอนุญาตทั้งหมดไม่สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้ เพราะแต่ละรายที่ขอใบอนุญาตจะอ้างเช่นเดียวกับช่อง 5 ช่อง 11 เพื่อขอทำทีวีสาธารณะ” นายธวัชชัย กล่าว

http://www.posttoday.com/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%
B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C/213703/%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0
%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81-2-
%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%
B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0

__________________________________________________

'นที'ลุยกรอบเดิมช่องสาธารณะทีวีดิจิตอล


       'นที' ย้ำยึดกรอบเวลาเดิมแจกใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิตอลช่องสาธารณะ ตอกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไม่รู้จริงอย่าออกมาพูด ขณะเดียวกันอนุญาตให้ช่อง9,11 ทดลองทีวีดิจิตอล คาดราว 2-3 เดือนหน้าเปิดขายกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลอย่างเป็นทางการ
     
       พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์(กสท.) กล่าวว่า ที่ประชุมบอร์ดกสท.เมื่อวันที่ 1 เม.ย. ยังคงกระบวนการทุกอย่างที่เคยวางกรอบไว้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด เนื่องจากที่ผ่านมาไม่ได้กระทำผิดกฎหมาย เพราะบอร์ดยังไม่ได้มีการกระทำการใดๆเลย ดังนั้นจะยังคงยึดกรอบระยะเวลาที่เคยวางไว้คือภายในเดือน พ.ค.- มิ.ย.2556 จะมีการเปิดยื่นรับคำขอ และพิจารณาผู้ต้องการรับใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิตอลทั้ง 8 ช่องสาธารณะ
     
       เช่นเดียวกับก่อนหน้านี้ที่บอร์ดมีมติในการอนุญาตให้ช่อง 5, 11 และไทยพีบีเอส ก็ถือเป็นเรื่องปกติของการเปลี่ยนผ่านจากทีวีอนาล็อกไปสู่ทีวีดิจิตอล ที่ปฏิบัติเหมือนกันเกือบทุกประเทศ ในการบังคับให้ช่องเหล่านี้มาออกอากาศคู่ขนานในทีวีดิจิตอล เพื่อให้ผู้ชมมีความรู้สึกไม่สูญเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเมื่อเปลี่ยนมารับชมทีวีดิจิตอล
     
       'ทั้งนี้ช่องดังกล่าวจะยังคงไม่ได้รับใบอนุญาตทีวีดิจิตอลจนกว่าจะมีการยุติการออกอากาศในระบบอนาล็อก จากนั้นจึงเข้ากระบวนการพิจารณาคุณสมบัติจากบอร์ดกสท. ต่อไป ซึ่งเบื้องต้นไทยพีบีเอสได้แจ้งว่าจะยุติการออกอากาศในระบบอนาล็อกภายใน 3 ปี ส่วนช่อง 5 กับช่อง 11 จะมีการแจ้งเวลาที่แน่ชัดในช่วงเดือนพ.ค.นี้อีกครั้ง'
     
       แม้ว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 31 มี.ค.ที่ผ่านมา สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ออกแถลงการณ์ระบุพร้อมฟ้องศาลหาก กสท. ไม่ชะลอกระบวนการออกใบอนุญาตทีวีดิจิตอลในกลุ่มช่องสาธารณะทั้ง 12 ช่อง เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวเป็นไปอย่างมิชอบด้วยกฎหมาย เพราะบอร์ด กสท. ได้จัดสรรใบอนุญาต 4 ช่องรายการให้แก่ผู้ประกอบการฟรีทีวีรายเดิม ได้แก่ ช่อง 5, 11 และไทยพีบีเอสซึ่งจะได้รับใบอนุญาต 2 ใบ รวมทั้งเตรียมจัดสรรอีก 8 ใบอนุญาตโดยไม่มีรายละเอียดด้านหลักเกณฑ์รวมทั้งเงื่อนไขที่ชัดเจนอันมาจากการทำประชาพิจารณ์แต่อย่างใด
     
       พ.อ.นที กล่าวว่าจากกรณีดังกล่าวกสท. จะทำการรวบรวมความเห็นต่างๆจากภาคประชาชนไปประกอบการพิจารณาของบอร์ดอีกครั้งในวันที่ 17 เม.ย.นี้ และยังมองว่าผู้กล่าวหามีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเนื่องจากในตอนนี้บอร์ดกสท.ยังไม่มีการอนุมัติการออกใบอนุญาตทีวีดิจิตอลในกลุ่มช่องทีวีสาธารณะให้แก่ผู้ประกอบการเลยแม้แต่รายเดียว
     
       'ขอยืนยันว่าการออกใบอนุญาตที่เหลืออีก 8 ใบนั้นบอร์ด กสท. จะทำเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ย่อยในการกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นขอใบอนุญาตแน่นอน เพื่อใช้ในการพิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่ง กสท. เห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องนำมาทำประชาพิจารณ์ด้วย'
     
       ที่ประชุมบอร์ดกสท.ยังมีมติอนุมัติให้ บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) หรือช่อง 9ได้ทดลองออกอากาศทีวีดิจิตอลภายใต้กรอบระยะเวลา 6 เดือนใน 7 จังหวัดประกอบด้วย กรุงเทพฯ ขอนแก่น ลำปาง นครราชสีมา สุโขทัย สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต รวมทั้งอนุมัติให้กรมประชาสัมพันธ์ หรือผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 ได้ทดลองออกอากาศทีวีดิจิตอลในกรอบระยะเวลา 6 เดือน บนพื้นที่โดยรอบของสถานีโครงข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ใน 3 พื้นที่ด้วยกัน ประกอบด้วย กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และขอนแก่น โดยผู้ประกอบการทั้ง 2 รายได้แจ้งมายังกสท. แล้วว่าจะมีการแจกกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล และเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างรายละ 1,000 ครัวเรือน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างสามารถรับชมทีวีดิจิตอลได้จำนวน 6 ช่องฟรีทีวีจากทีวีอนาล็อกเดิม
     
       'เบื้องต้นคาดว่าในอีกราว 2-3 เดือนต่อจากนี้ กสท.จะมีการอนุญาตให้มีการขายกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลอย่างเป็นทางการ ซึ่งประชาชนสามารถซื้อหากล่องรับสัญญาณมารับชมการทดลองออกอากาศได้เช่นกัน'
     
http://manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9560000039492&Keyword=%a1%ca%b7

________________________________________________เสนอ3เงื่อนไข ช่อง 5,11 ออกอากาศระบบดิจิตอล

“สุภิญญา กลางณรงค์” กก.กสท. เสนอ 3 เงื่อนไข พอรับได้ให้ช่อง 5, 11 หากได้ออกอากาศระบบอนาล็อกคู่ขนานดิจิตอล ชงเข้าบอร์ดกสท. 17 เม.ย.นี้  ขณะที่ กสทช.จัดโฟกัสกรุ๊ปผู้ประกอบการช่องธุรกิจพรุ่งนี้...

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า วานนี้ (1เม.ย) ตนได้ยื่น 7 ข้อเสนอให้ทบทวนการให้ช่อง 5 ช่อง 11 และไทยพีบีเอส ใช้คลื่นระบบดิจิตอลเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กสท. และยืนยันว่ามีวาระเข้าบอร์ดข้อ 4.4 จริง แต่โดนให้ไปพิจารณาและเสนอกลับเข้ามาใหม่ในการประชุมบอร์ดครั้งหน้าวันที่ 17 เม.ย.นี้  ทั้งนี้ ส่วนตัวตีความว่าท่าทีของบอร์ดไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธ แต่ถ้าครั้งหน้าเข้าบอร์ดก็ไม่ใช่วาระของตนเอง แต่เป็นวาระของสำนักงาน กสทช. อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่ได้รับการเสนอเข้าบอร์ด จะดำเนินการต่อโดยนำทั้ง 7 ข้อ มาอภิปรายต่อ และใช้สิทธิ์ทางวาระเรียกร้องต่อไปเพื่อให้เกิดการตรวจสอบ และหากไม่เกิดอะไรขึ้นก็จะเดินหน้าต่อภาคสังคมต่อไป

กรรมการ กสท. กล่าวต่อว่า ขณะนี้ มติบอร์ดกสท. 3 ต่อ 2 ที่ออกมาเมื่อวันที่ 25 มี.ค. ยังเหมือนเดิม ทั้งนี้ ส่วนตัวยอมรับไม่ได้เพราะการตีความที่ออกมาเปรียบเสมือนการให้ใบอนุญาตระบบดิจิตอลกับช่อง 5 และ ช่อง 11 ดังนั้นจึงขอเสนอเงื่อนไขให้ช่อง 5 และช่อง 11 ไปปรับ หากได้ออกออกอากาศระบบอนาล็อกคู่ขนานกับดิจิตอล จำนวน 3 ข้อ  ได้แก่ 1.บอกระยะเวลาการคืนคลื่น 2.ปรับผังรายการและ 3.ให้เป็นแบล็กสกรีนในช่องดิจิตอลไประบบอนาล็อกเมื่อมีการโฆษณา และให้ออกอากาศคู่ขนานได้เป็นเวลา 4 ปี เข้าบอร์ดกสท. 17 เม.ย.2556

นายธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ กสทช. และกรรมการ กสท. กล่าวว่า เกณฑ์เรื่องทีวีสาธารณะควรมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม และมีกฎเกณฑ์ในการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกคุณสมบัติผู้ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ช่องบริการสาธารณะ (บิวตี้คอนเทสต์) ขณะที่ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทีวีสาธารณะ บอร์ด กสท.ยังไม่มีมติเป็นทางการ แต่รับรองว่าจะมีความชัดเจนในการประชุมบอร์ดวันที่ 17 เม.ย.นี้

ขณะที่ ในวันพรุ่งนี้ (3 เม.ย.) กสทช.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ จัดรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (โฟกัสกรุ๊ป) 2 เรื่อง คือ เรื่อง โครงสร้างและข้อกำหนดเพดานจำนวนช่องรายการสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ ในระบบดิจิตอล ประเภทกิจการทางธุรกิจ เวลา 09.00-12.30 น. และเรื่องการกำหนดลักษณะและมาตรการป้องกันการกระทำอันเป็นการครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ภาคธุรกิจ 13.00-16.30 น. ณ หอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช. ขณะที่ล่าสุดมีผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมประมูลช่องธุรกิจตอบรับเข้าร่วมประมาณ 30-40 ราย โดยคาดว่าผู้ประกอบการจะได้รับทราบความชัดเจนเกี่ยวกับโครงข่ายฯ และรายละเอียดเบื้องต้นของการประมูลเพิ่มขึ้น http://www.thairath.co.th/content/tech/336391
ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.