Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

2 เมษายน 2556 (แก้ CAT TRUEผ่านไป276วันแล้ว) คาด!! 5เมษายน CATรอด!! BFTK(TRUE)ผิด!! เหตุเพราะCATบริหารคลื่น800ทำ3Gเต็มที่ไม่ได้ให้ BFTK บริหารแต่ไม่มีใบอนุญาติ


ประเด็นหลักแหล่งข่าว กล่าวว่า ตามข้อเท็จจริงปรากฏว่า การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซีดีเอ็มเอย่านความถี่ 800 เมกะเฮิรตซ์ แบนด์ เอ ของ กสทได้ทำสัญญามอบหมายให้ บีเอฟเคที เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายสำหรับการให้บริการซีดีเอ็มเอ เขตพื้นที่ส่วนกลาง 25 จังหวัด การดำเนินการของ บีเอฟเคที ตามสัญญาเช่าและว่าจ้างให้ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแลรักษาเครื่องและอุปกรณ์วิทยุคมนาคม ระหว่าง กสทและบีเอฟเคที เพื่อดำเนินการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายสำหรับการให้บริการซีดีเอ็มเอ จึงเป็นกรณีที่ กสท ได้ทำสัญญามอบหมายหน้าที่ส่วนหนึ่งให้ บีเอฟเคที ดำเนินการกำกับดูแล และได้มอบสิทธิและหน้าที่บางส่วนให้คู่สัญญาดำเนินการให้บริการแก่บุคคลอื่น


อย่างไรก็ตาม การใช้โครงข่าย และคลื่นความถี่เพื่อให้บริการกับประชาชนทั้งหมด จึงตีความได้ว่า บีเอฟเคที ไม่มีสิทธิใดๆ ในการใช้คลื่นความถี่ในโครงข่ายโดยสิ้นเชิง ย่อมไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่กำลังดำเนินการอยู่ เหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ที่บริหารจัดการระบบเทคนิคต่างๆ ที่ทำให้เครื่องโทรคมติดต่อถึงกันได้โดยอาศัยปัจจัยเหล่านี้ จึงเรียกได้ว่า บีเอฟเคที เป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมที่มีลักษณะให้บริการโครงข่ายโทรคมเพื่อให้เช่าใช้เน็ตเวิร์ค โพรไวเดอร์เท่านั้น การกระทำดังกล่าวของ บีเอฟเคที จึงผิดกฎหมาย ตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544

ทั้งนี้ ทีมกฎหมาย ของพล.ต.สุพิชาติ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องนี้เป็นประเด็นที่มีความสำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในกิจการการโทรคมนาคม โดยเฉพาะเอกชนที่ประมูลใบอนุญาต 3จี ทำให้สาธารณะและผู้ประกอบการรายอื่นเสียประโยชน์จึงควรนำเสนอให้คณะอนุกรรมการฯ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป


แหล่งข่าวระดับสูงจาก กสทช. เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2556 บอร์ด กทค.มีมติให้คณะอนุฯ ไปตรวจสอบเพื่อวิเคราะห์ประเด็นแง่กฎหมาย เรื่องของการเจตนาการกระทำความผิดหรือไม่ และได้ยื้อเวลาการพิจารณา บีเอฟเคที มาโดยตลอด จึงทำให้การสรุปผลของบอร์ด กทค.ล่าช้าออกไป ดังนั้น ผลวิเคราะห์ที่ออกมา เป็นผลวิเคราะห์ของนักกฏหมายสำนักรองประธาน แต่ไม่ได้หยิบหยกประเด็นดังกล่าวเข้าที่ประชุมบอร์ด กทค.แต่อย่างใด


ทั้งนี้ เชื่อว่า ในวันที่ 5 เม.ย.นี้ จะมีประชุมบอร์ดกทค.ในวาระดังกล่าว คาดว่า ความเห็นของบอร์ดจะลงมติเห็นชอบให้บีเอฟเคทีไม่มีความผิด โดยคะแนนเสียงที่ลงมติจะเป็นคะแนนเสียง 4 ต่อ 1 และเสียงข้างน้อยที่มาจาก นายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา เพียงคนเดียวที่จะไม่ลงมติเห็นชอบ

_____________________________________________


คาดมติกทค.4:1 "บีเอฟเคที" ไม่ผิดกม.

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

กทค.ถกด่วนวาระพิจารณาสถานะ "บีเอฟเคที" 5 เม.ย.นี้ หลังบอร์ดตีกลับไปทบทวนแนวทางตีความกฎมาย ความเป็นเจ้าของโครงข่ายมีอำนาจคุมคลื่นความถี่


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 5 เม.ย.นี้ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะเสนอวาระด่วนให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ที่มีพ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ เป็นประธาน พิจารณาสถานะของบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย ) จำกัด ผู้ให้บริการโครงข่าย สถานีฐานภายใต้สัญญาการให้บริการโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่รูปแบบใหม่เอชเอสพีเอระหว่างบมจ.กสท โทรคมนาคม และบมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น


สื่บเนื่องจาก บีเอฟเคที ได้ดำเนินกิจการที่อาจทำให้ผู้ใช้บริการโดยทั่วไปเข้าใจว่า เป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายหนึ่ง แยกออกจากบมจ.กสท โทรคมนาคม การดำเนินการในกรณีเช่นนี้อาจเข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งขัดต่อ มาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 จึงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า บีเอฟเคที เป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือไม่


ทั้งนี้ พ.อ.เศรษฐพงค์ ได้ให้สำนักงานรองประธาน กสทช. ที่มี พล.ต.สุพิชาติ เสนานุรักษ์ ผู้ปฏิบัติงานประจำรองประธาน กสทช. พิจารณาและวิเคราะห์สถานะบีเอฟเคที โดยได้สรุปการพิจารณาและข้อเสนอต่อ พ.อ.เศรษฐพงค์ เมื่อ 23 พ.ค. 2555 ที่ผ่านมา โดยได้วิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ประกอบการที่ให้บริการโทรคมแก่ประชาชนผ่านโครงข่ายโทรคมที่ตนเองมีสิทธิการใช้ ควบบริหารจัดการ ถือได้ว่าเป็นผู้ประกอบการที่ให้บริการโดยมีโครงข่าย

แหล่งข่าว กล่าวว่า ตามข้อเท็จจริงปรากฏว่า การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซีดีเอ็มเอย่านความถี่ 800 เมกะเฮิรตซ์ แบนด์ เอ ของ กสทได้ทำสัญญามอบหมายให้ บีเอฟเคที เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายสำหรับการให้บริการซีดีเอ็มเอ เขตพื้นที่ส่วนกลาง 25 จังหวัด การดำเนินการของ บีเอฟเคที ตามสัญญาเช่าและว่าจ้างให้ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแลรักษาเครื่องและอุปกรณ์วิทยุคมนาคม ระหว่าง กสทและบีเอฟเคที เพื่อดำเนินการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายสำหรับการให้บริการซีดีเอ็มเอ จึงเป็นกรณีที่ กสท ได้ทำสัญญามอบหมายหน้าที่ส่วนหนึ่งให้ บีเอฟเคที ดำเนินการกำกับดูแล และได้มอบสิทธิและหน้าที่บางส่วนให้คู่สัญญาดำเนินการให้บริการแก่บุคคลอื่น


อย่างไรก็ตาม การใช้โครงข่าย และคลื่นความถี่เพื่อให้บริการกับประชาชนทั้งหมด จึงตีความได้ว่า บีเอฟเคที ไม่มีสิทธิใดๆ ในการใช้คลื่นความถี่ในโครงข่ายโดยสิ้นเชิง ย่อมไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่กำลังดำเนินการอยู่ เหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ที่บริหารจัดการระบบเทคนิคต่างๆ ที่ทำให้เครื่องโทรคมติดต่อถึงกันได้โดยอาศัยปัจจัยเหล่านี้ จึงเรียกได้ว่า บีเอฟเคที เป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมที่มีลักษณะให้บริการโครงข่ายโทรคมเพื่อให้เช่าใช้เน็ตเวิร์ค โพรไวเดอร์เท่านั้น การกระทำดังกล่าวของ บีเอฟเคที จึงผิดกฎหมาย ตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544

ทั้งนี้ ทีมกฎหมาย ของพล.ต.สุพิชาติ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องนี้เป็นประเด็นที่มีความสำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในกิจการการโทรคมนาคม โดยเฉพาะเอกชนที่ประมูลใบอนุญาต 3จี ทำให้สาธารณะและผู้ประกอบการรายอื่นเสียประโยชน์จึงควรนำเสนอให้คณะอนุกรรมการฯ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป


แหล่งข่าวระดับสูงจาก กสทช. เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2556 บอร์ด กทค.มีมติให้คณะอนุฯ ไปตรวจสอบเพื่อวิเคราะห์ประเด็นแง่กฎหมาย เรื่องของการเจตนาการกระทำความผิดหรือไม่ และได้ยื้อเวลาการพิจารณา บีเอฟเคที มาโดยตลอด จึงทำให้การสรุปผลของบอร์ด กทค.ล่าช้าออกไป ดังนั้น ผลวิเคราะห์ที่ออกมา เป็นผลวิเคราะห์ของนักกฏหมายสำนักรองประธาน แต่ไม่ได้หยิบหยกประเด็นดังกล่าวเข้าที่ประชุมบอร์ด กทค.แต่อย่างใด


ทั้งนี้ เชื่อว่า ในวันที่ 5 เม.ย.นี้ จะมีประชุมบอร์ดกทค.ในวาระดังกล่าว คาดว่า ความเห็นของบอร์ดจะลงมติเห็นชอบให้บีเอฟเคทีไม่มีความผิด โดยคะแนนเสียงที่ลงมติจะเป็นคะแนนเสียง 4 ต่อ 1 และเสียงข้างน้อยที่มาจาก นายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา เพียงคนเดียวที่จะไม่ลงมติเห็นชอบ


http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20130402/498471/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%
B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%84.4:1-
%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8
%B5-
%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A1..html

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.