Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

2 เมษายน 2556 สุภิญญาชี้!! เรื่องจริงช่อง5เป็นTVสาธารณะเข้าที่ประชุมจริงแต่ตีกลับให้เสนอเพิ่ม++ (รู้ผลแน่นอน17 เม.ย.นี้) ผังรายการต้อง70%


ประเด็นหลัก


 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. และกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 1 เม.ย ที่ผ่านมา ตนเองได้ยื่นข้อเสนอ 7 ข้อ ให้ทบทวนการให้ช่อง 5 ช่อง 11 และไทยพีบีเอส ใช้คลื่นระบบดิจิตอล เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ กสท. และยืนยันว่ามีวาระเข้าบอร์ดจริง แต่โดนให้ไปพิจารณาและเสนอกลับเข้ามาใหม่ในการประชุมบอร์ดครั้งหน้า ในวันที่ 17 เม.ย.นี้ โดยส่วนตัวตีความว่า ท่าทีของบอร์ดไม่ได้ตอบรับ หรือ ปฏิเสธ แต่ถ้าครั้งหน้าเข้าบอร์ดก็ไม่ใช่วาระของตนเอง แต่เป็นวาระของสำนักงาน กสทช. ซึ่งหากไม่ได้รับการเสนอเข้าบอร์ด จะดำเนินการต่อโดยนำทั้ง 7 ข้อ มาอภิปรายต่อ และใช้สิทธิ์ทางวาระเรียกร้องต่อไปเพื่อให้เกิดการตรวจสอบ และหากไม่เกิดอะไรขึ้นก็จะเดินหน้าต่อภาคสังคมต่อไป

 ได้แก่ 1. กำหนดให้ช่อง 5 และช่อง 11  ออกอากาศเนื้อหา รายการเหมือนเดิม ในระบบดิจิทัล แต่เมื่อถึงช่วงโฆษณาต้องแบล็กสกรีน (จอดำ) ในช่องดิจิทัลไประบบอนาล็อก  2. ต้องเสนอเงื่อนไขกำหนดระยะเวลาในการคืนคลื่นอนาล็อก และ 3. เสนอกรอบปรับผังรายการเพื่อให้เข้าสู่บริการสาธารณะ 70  % ได้ภายในกี่ปี
________________________________________________ยื่นเงื่อนไข3ช่องออกอากาศดิจิตอล


   "สุภิญญา" เสนอเงื่อนไข 3 ข้อ กรณี ช่อง 5 และช่อง 11 ออกอากาศคู่ขนานดิจิตอล-อะนาล็อก เตรียมชงเข้าบอร์ด กสท.17 เม.ย.นี้
    นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. และกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 1 เม.ย ที่ผ่านมา ตนเองได้ยื่นข้อเสนอ 7 ข้อ ให้ทบทวนการให้ช่อง 5 ช่อง 11 และไทยพีบีเอส ใช้คลื่นระบบดิจิตอล เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ กสท. และยืนยันว่ามีวาระเข้าบอร์ดจริง แต่โดนให้ไปพิจารณาและเสนอกลับเข้ามาใหม่ในการประชุมบอร์ดครั้งหน้า ในวันที่ 17 เม.ย.นี้ โดยส่วนตัวตีความว่า ท่าทีของบอร์ดไม่ได้ตอบรับ หรือ ปฏิเสธ แต่ถ้าครั้งหน้าเข้าบอร์ดก็ไม่ใช่วาระของตนเอง แต่เป็นวาระของสำนักงาน กสทช. ซึ่งหากไม่ได้รับการเสนอเข้าบอร์ด จะดำเนินการต่อโดยนำทั้ง 7 ข้อ มาอภิปรายต่อ และใช้สิทธิ์ทางวาระเรียกร้องต่อไปเพื่อให้เกิดการตรวจสอบ และหากไม่เกิดอะไรขึ้นก็จะเดินหน้าต่อภาคสังคมต่อไป
    นางสาวสุภิญญา กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ขณะนี้ มติบอร์ด กสท. 3 ต่อ 2 ที่ออกมา เมื่อวันที่ 25 มี.ค.ที่ผ่านมานั้น ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ส่วนตัวยอมรับไม่ได้เพราะการตีความที่ออกมาเปรียบเสมือนการให้ใบอนุญาตระบบดิจิตอลกับช่อง 5 และ ช่อง 11 ขอเสนอเงื่อนไขให้ช่อง 5 และช่อง 11 ไปปรับ หากได้ออกออกอากาศระบบอะนาล็อกคู่ขนานกับดิจิตอล จำนวน 3 ข้อ ได้แก่ 1. บอกระยะเวลาการคืนคลื่น 2. ปรับผังรายการ และ 3. ให้เป็นแบล็กสกรีนในช่องดิจิตอลไประบบอะนาล็อกเมื่อมีการโฆษณา เข้าบอร์ด กสท.17 เม.ย.นี้.http://www.thaipost.net/news/030413/71761

___________________________________________


“สุภิญญา”ยื่นเงื่อนไข 3 ข้อช่อง5 –ช่อง11ออกอากาศดิจิทัล


ระบุไม่คัดค้านช่อง 5 และช่อง 11 ออกอากาศคู่ขนานดิจิทัลและอนาล็อก แต่มีเงื่อนไขขึ้นจอดำช่วงโฆษณาในช่องดิจิทัล
วันนี้(2 เม.ย.)ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กสทช.และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) เปิดเผยถึงการอนุญาตให้ผู้ประกอบการโทรทัศน์ระบบอนาล็อกรายเดิมโดยเฉพาะช่อง 5 และช่อง 11 ออกอากาศอนาล็อกคู่ขนานไปกับระบบดิจิทัล  โดยเบื้องต้นจะเสนอเงื่อนไข 3 ข้อต่อที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.)ในวันที่ 17 เม.ย. 56 ได้แก่ 1. กำหนดให้ช่อง 5 และช่อง 11  ออกอากาศเนื้อหา รายการเหมือนเดิม ในระบบดิจิทัล แต่เมื่อถึงช่วงโฆษณาต้องแบล็กสกรีน (จอดำ) ในช่องดิจิทัลไประบบอนาล็อก  2. ต้องเสนอเงื่อนไขกำหนดระยะเวลาในการคืนคลื่นอนาล็อก และ 3. เสนอกรอบปรับผังรายการเพื่อให้เข้าสู่บริการสาธารณะ 70  % ได้ภายในกี่ปี

“ ไม่ได้คัดค้านการอนุญาตให้ช่อง 5 และช่อง 11 ออกอากาศคู่ขนานดิจิทัล แต่ต้องมีเงื่อนไข   ผู้ประกอบการต้องเลือกคืนคลื่นอย่างใดอย่างหนึ่งมาให้กสทช. จะเลือกทั้งอนาล็อกและดิจิทัลไม่ได้ โดยเบื้องต้นเห็นว่าช่อง 5 และช่อง 11  ควรจะมีการออกคู่ขนานไม่เกิน 4 ปี ในขณะที่ช่องไทยพีบีเอสได้ยื่นขอ 3 ปี เพื่อทำการยุติระบบอนาล็อก” น.ส.สุภิญญากล่าว

ด้านผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นนท์ กสทช.และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า เกณฑ์การให้ใบอนุญาตโทรทัศน์ดิจิทัลช่องบริการสาธารณะแบบ (บิ้วตี้คอนเทนสต์ )ที่ต้องมีกฎเกณฑ์คัดเลือกคุณสมบัติเพื่อจัดสรรให้บริการสาธารณะ ควรปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ส่วนกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับช่องบริการสาธารณะยังไม่มีมติเป็นทางการ แต่คาดว่าจะมีความชัดเจนในวันที่ 17 เม.ย.56 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

  นอกจากนี้วันที่ 3 เม.ย. 56 กสทช.จะเปิดรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (โฟกัสกรุ๊ป) เรื่องโครงสร้างและข้อกำหนดเพดานจำนวนช่องรายการสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลบริการธุรกิจ 24 ช่อง  เพื่อให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมประมูลช่องธุรกิจได้รับทราบและเข้าใจถึงค่าใช้จ่าย ค่าโครงข่าย และความเข้าใจหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (มัสต์ แครี่ รูท) ในการกำหนดหน้าที่ให้ ฟรีทีวี ต้อง

http://www.dailynews.co.th/technology/194768
ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.