Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

23 เมษายน 2556 กรมที่ทุกคนรัก!!! กรมสรรพากร ชี้ การยื่นภาษีผ่านสมาร์ทโฟนผ่านAPP RD Smart Tax เพิ่มอีก1ช่องทาง(เหตุคนยื่นผ่านNETคิดเป็น 73% ของจำนวนการยื่น)

ประเด็นหลัก

ขณะเดียวกัน สำหรับรอบปีภาษี 2555 ยอดการยื่นแบบชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91) ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรยังเพิ่มขึ้นสูงกว่าปีก่อนถึง 8.72% โดยมีจำนวนแบบที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตในปีนี้ทั้งสิ้นกว่า 7.18 แสนแบบ หรือคิดเป็น 73% ของจำนวนการยื่นแบบชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของรอบปีภาษี 2555 ซึ่งมีทั้งหมดกว่า 9.9 ล้านแบบ

อีกทั้งการยื่นแบบชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีนี้ยังสูงกว่าปีก่อนหน้าถึง 1.63 แสนแบบ หรือเพิ่มขึ้น 1.67% ทั้งในลักษณะการยื่นแบบภาษีผ่านการยื่นเอกสารและยื่นแบบภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต โดยคำนวณเป็นเม็ดเงินภาษีที่จัดเก็บได้ 1.75 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่เก็บภาษีได้ประมาณ 1.69 หมื่นล้านบาท

นอกจากนี้ "จิตรมณี" ยังให้ข้อมูลด้วยว่า รอบปีภาษี 2555 นี้มีการขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งสิ้น 2.8 ล้านแบบ และกรมสรรพากรได้คืนภาษีแก่ผู้เสียภาษีแล้ว 1.97 ล้านแบบ คิดเป็นเงินภาษีที่จ่ายคืนกว่า 1.67 หมื่นล้านบาท

โดยกรมสรรพากรเน้นเรื่องการ "คืนเร็ว" เป็นสำคัญ และผู้ที่ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตจะได้รับคืนภายใน 15 วัน (หากไม่มีเรียกเอกสารเพิ่มเติม)

_____________________________________จุดพลุ "RD Smart Tax" สรรพากรชิมลางยื่นภาษีผ่านสมาร์ทโฟน

สมกับเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมอยู่บ่อยครั้งสำหรับกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ภายใต้ฝีมือการบริหารของ "สาธิต รังคสิริ" ผ่านการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้กับการดำเนินการจัดเก็บภาษีอย่างต่อเนื่อง จากผลงานล่าสุดกับการใช้เทคโนโลยีการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รอบปีภาษี 2555 ผ่านแอปพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนในชื่อ "RD Smart Tax" ด้วยจำนวนแบบภาษีเริ่มต้น "1,624 แบบ"แม้จะเป็นเพียงการชิมลางนำการยื่นแบบชำระภาษีผ่าน "สมาร์ทโฟน" มาใช้ โดยใช้อำนาจผ่านประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 243) เรื่องการกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี และสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ วันที่ 29 มี.ค. 2556

โดยประกาศดังกล่าวได้เพิ่ม "ช่องทาง" ให้ผู้ที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 หรือ "มนุษย์เงินเดือน" ซึ่งเป็นผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร สามารถยื่นแบบผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางแอปพลิเคชั่น

(Application) ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ของกรมสรรพากรที่ใช้สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์พกพาที่สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ (Mobile Device) นอกจากการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านเว็บไซต์ http://www.rd.go.th ของกรมสรรพากรแล้ว

แม้ว่าการเปิดช่องทางยื่นแบบภาษีผ่านแอปพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนจะเพิ่งนำมาใช้ในช่วงใกล้สิ้นสุดการยื่นแบบ แต่ก็ยังมีผู้มีเงินได้จำนวนหนึ่งเข้ามาทดลองใช้ระบบดังกล่าว

โดยเรื่องนี้ "จิตรมณี สุวรรณพูล" ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษีในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า การยื่นแบบผ่านแอปพลิเคชั่นมือถือที่เพิ่งเริ่มนำมาใช้มีผู้ใช้งานแล้วทั้งสิ้น 1,624 แบบ ถือว่ายังไม่มาก เพราะนำมาใช้ช่วงปลายเดือน มี.ค.แต่เชื่อว่าในปีหน้าช่องทางนี้จะคึกคักมากขึ้นอย่างแน่นอน

"ประกาศออกมาช่วงปลายเดือน มี.ค.แล้ว ซึ่งผู้ที่จะยื่นแบบผ่านช่องทางนี้ก็ต้องเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมทางหน้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากร สำหรับผู้ที่ลองใช้บริการตอนนี้ก็ยังไม่มีเสียงสะท้อนอะไร โดยทางกรมก็จะสรุปผลและปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าปีหน้าจะมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นแน่นอน เพราะจะเปิดให้ยื่นได้ทันทีเมื่อถึงเวลายื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา"

ขณะเดียวกัน สำหรับรอบปีภาษี 2555 ยอดการยื่นแบบชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91) ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรยังเพิ่มขึ้นสูงกว่าปีก่อนถึง 8.72% โดยมีจำนวนแบบที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตในปีนี้ทั้งสิ้นกว่า 7.18 แสนแบบ หรือคิดเป็น 73% ของจำนวนการยื่นแบบชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของรอบปีภาษี 2555 ซึ่งมีทั้งหมดกว่า 9.9 ล้านแบบ

อีกทั้งการยื่นแบบชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีนี้ยังสูงกว่าปีก่อนหน้าถึง 1.63 แสนแบบ หรือเพิ่มขึ้น 1.67% ทั้งในลักษณะการยื่นแบบภาษีผ่านการยื่นเอกสารและยื่นแบบภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต โดยคำนวณเป็นเม็ดเงินภาษีที่จัดเก็บได้ 1.75 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่เก็บภาษีได้ประมาณ 1.69 หมื่นล้านบาท

นอกจากนี้ "จิตรมณี" ยังให้ข้อมูลด้วยว่า รอบปีภาษี 2555 นี้มีการขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งสิ้น 2.8 ล้านแบบ และกรมสรรพากรได้คืนภาษีแก่ผู้เสียภาษีแล้ว 1.97 ล้านแบบ คิดเป็นเงินภาษีที่จ่ายคืนกว่า 1.67 หมื่นล้านบาท

โดยกรมสรรพากรเน้นเรื่องการ "คืนเร็ว" เป็นสำคัญ และผู้ที่ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตจะได้รับคืนภายใน 15 วัน (หากไม่มีเรียกเอกสารเพิ่มเติม)

แล้วการดำเนินการผ่านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไอทีมาผนวกใช้กับการยื่นแบบภาษีตามที่กรมสรรพากรได้ทำมาทั้งหมดนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความพยายามเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้เสียภาษี ซึ่งถือเป็นหัวใจของการให้ "บริการ" และสุดท้ายน่าจะทำให้การ "หลบเลี่ยงการชำระภาษี" ลดน้อยลงไปในที่สุด

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1366620754&grpid=03&catid=09&subcatid=0902

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.