Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

24 เมษายน 2556 (ฟังกันดีๆๆ) DTAC - TRUE เปิดตัว 3G2100 วันที่8พ.ค.// AIS วันที่9พ.ค. ++ หมอลี่ชัดเจน สัญญาให้บริการต้อง+++เป็นธรรมกับผู้บริโภคก่อน


ประเด็นหลัก


ทั้งนี้ เพราะในสัญญาที่ทั้ง 3 ราย ส่งมาให้กทค. อนุมัติ มีเงื่อนไขบางประเด็นเกี่ยวกับการใช้งานที่ไม่รับผิดชอบผู้บริโภค  คือ การให้บริการเสริม เช่น การดาวน์โหลด หรือ สมัครบริการรับข่าวสาร  ผู้ให้บริการสามารถเรียกเก็บเงินทันทีโดยไม่สนใจว่าการดาวน์โหลดจะสมบูรณ์หรือไม่ ซึ่งหากมีปัญหาระหว่างการดาวน์โหลด เท่ากับว่าผู้บริโภคต้องเสียเงินฟรี

นอกจากเรื่องบริการแล้ว ยังมีเรื่องการแจ้งรายละเอียดค่าบริการและการใช้บริการ ซึ่งสัญญาของบางบริษัทระบุว่าจะแจ้งข้อมูลรายละเอียดการใช้บริการเฉพาะในพื้นที่เดียวกัน รวมทั้งกำหนดว่า หากผู้ใช้บริการต้องการรับรายละเอียดของค่าใช้บริการในรอบนั้นซ้ำอีก ก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่บริษัทกำหนด ซึ่งเป็นการเปิดกว้างให้เป็นเรื่องตามอำเภอใจของผู้ให้บริการเกินไป

ในฐานะที่เป็นเสียงข้างน้อย ได้พยายามทักท้วงแล้วว่าจะต้องพิจารณาให้รอบคอบ หากเห็นว่าผู้ใช้ถูกเอาเปรียบต้องสั่งแก้ไข แต่กทค.เสียงข้างมากยืนยันที่จะอนุมัติ เพราะห่วงผู้ประกอบการว่าจะเปิดไม่ทันตามที่โฆษณาไว้แล้ว” นพ.ประวิทย์กล่าว


อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ผู้ให้บริการทั้ง 3 รายได้กำหนดวันเปิดให้บริการสัญญาณ 3 จีใหม่ชัดเจนแล้ว คือ ดีแทค และ เรียล ฟิวเจอร์ (ทรูมูฟเอช) วันที่ 8 พ.ค. และแอดวานซ์ ไวร์เลสฯ (เอไอเอส) วันที่ 9 พ.ค.

____________________________
กทค.เดินหน้าอนุมัติ3จีให้ค่ายมือถือ

กทค.เมินบริการ 3 จีใหม่เอาเปรียบผู้บริโภค เอาใจ 3 ค่ายมือถือ ชงบอร์ดเร่งอนุมัติสัญญาทันเปิดตัวเดือน พ.ค.

นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เปิดเผยว่า การประชุมบอร์ด กทค.วันที่ 29 เม.ย.นี้ จะมีวาระอนุมัติสัญญาให้บริการ 3 จี กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 3 ราย คือ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค, ดีแทค เนทเวอร์ค และ เรียล ฟิวเจอร์ เพื่อให้ทั้ง 3 รายเปิดให้บริการในวันที่ 8-9 พ.ค. ได้ทันตามที่ได้ประกาศไว้ โดยไม่สนใจว่าเงื่อนไขการใช้งานดาต้าที่ทั้ง 3 ราย กำหนดไว้จะเอาเปรียบผู้ใช้ก็ตาม

ทั้งนี้ เพราะในสัญญาที่ทั้ง 3 ราย ส่งมาให้กทค. อนุมัติ มีเงื่อนไขบางประเด็นเกี่ยวกับการใช้งานที่ไม่รับผิดชอบผู้บริโภค  คือ การให้บริการเสริม เช่น การดาวน์โหลด หรือ สมัครบริการรับข่าวสาร  ผู้ให้บริการสามารถเรียกเก็บเงินทันทีโดยไม่สนใจว่าการดาวน์โหลดจะสมบูรณ์หรือไม่ ซึ่งหากมีปัญหาระหว่างการดาวน์โหลด เท่ากับว่าผู้บริโภคต้องเสียเงินฟรี

นอกจากเรื่องบริการแล้ว ยังมีเรื่องการแจ้งรายละเอียดค่าบริการและการใช้บริการ ซึ่งสัญญาของบางบริษัทระบุว่าจะแจ้งข้อมูลรายละเอียดการใช้บริการเฉพาะในพื้นที่เดียวกัน รวมทั้งกำหนดว่า หากผู้ใช้บริการต้องการรับรายละเอียดของค่าใช้บริการในรอบนั้นซ้ำอีก ก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่บริษัทกำหนด ซึ่งเป็นการเปิดกว้างให้เป็นเรื่องตามอำเภอใจของผู้ให้บริการเกินไป

ในฐานะที่เป็นเสียงข้างน้อย ได้พยายามทักท้วงแล้วว่าจะต้องพิจารณาให้รอบคอบ หากเห็นว่าผู้ใช้ถูกเอาเปรียบต้องสั่งแก้ไข แต่กทค.เสียงข้างมากยืนยันที่จะอนุมัติ เพราะห่วงผู้ประกอบการว่าจะเปิดไม่ทันตามที่โฆษณาไว้แล้วนพ.ประวิทย์กล่าว

สำหรับประเด็นอื่นๆ ที่ผู้ใช้จะเสียเปรียบผู้ให้บริการอีก ประกอบด้วย การคืนเงินแก่ผู้บริโภคเมื่อเลิกสัญญา ซึ่งกฎหมายกำหนดว่าจะต้องคืนเต็มจำนวน แต่บางบริษัทใช้คำว่าจะคืน เงินสุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย  รวมทั้งข้อกำหนดเรื่องความรับผิดชอบของผู้บริโภคกรณีทำสัญญาโปรโมชั่นเครื่องราคาถูกกับผู้ให้บริการและต้องการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด  ไม่จำเป็นต้องเสียค่าปรับหรือค่าเสียหายจากการไม่ใช้บริการต่อ  แต่สัญญาของบางรายระบุเฉพาะหน้าที่ของผู้บริโภค แต่ไม่บอกว่าบริษัทไม่มีสิทธิผูกมัดผู้บริโภค

ขณะที่ประเด็นเรื่องระยะเวลาขั้นสูงในการระงับบริการชั่วคราว ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2543 ข้อ 3 (4) ได้ให้สิทธิผู้ใช้บริการระงับบริการชั่วคราวได้สูงสุดถึง 6 เดือน แต่สัญญาของ 3 รายที่เสนอมา ส่วนใหญ่เพียงระบุว่าเป็นสิทธิของบริษัทที่จะกำหนดเวลาดังกล่าวโดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบภายหลัง และบางรายก็กำหนดให้ขอระงับบริการได้เพียงคราวละ 30 วัน

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ผู้ให้บริการทั้ง 3 รายได้กำหนดวันเปิดให้บริการสัญญาณ 3 จีใหม่ชัดเจนแล้ว คือ ดีแทค และ เรียล ฟิวเจอร์ (ทรูมูฟเอช) วันที่ 8 พ.ค. และแอดวานซ์ ไวร์เลสฯ (เอไอเอส) วันที่ 9 พ.ค.
\
http://www.posttoday.com/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0
%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C/218087/%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%84-
%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%
B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B43%E0%B8%88%E0%B8%B
5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%
B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.