Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

25 เมษายน 2556 กล้าใช้ไม+++(เครื่องแรกในไทยและในโลก)++ เตรียมจัดทำ ตู้ชาร์จรับแท็บเล็ตป.1 ยูเอสบีพลังไฟมาตรฐาน 50 เครื่องพร้อมกันเป็นเครื่องแรกในไทยและในโลก


ประเด็นหลัก

นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม ผู้ผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แบรนด์ กาตา เปิดเผยว่า ปีที่ผ่านมารัฐบาลได้แจกแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กประถม 1 กว่า 8 แสนเครื่องทั่วประเทศ ซึ่งมีหลายโรงเรียนมีปัญหาด้านการชาร์จให้แท็บเล็ตสามารถใช้งานได้ ยิ่งบางโรงเรียนได้รับแท็บเล็ต 50 เครื่องขึ้นไปต้องใช้เวลาในการชาร์จนานกว่าจะครบ ผลดังกล่าวบริษัทจึงพัฒนาตู้ชาร์จแท็บเล็ตใช้ชาร์จผ่านช่องยูเอสบีพลังไฟมาตรฐาน 50 เครื่องพร้อมกันเป็นเครื่องแรกในไทยและในโลก

______________________________


ลุยตู้ชาร์จรับแท็บเล็ตป.1


กาตา พัฒนาตู้ชาร์จแท็บเล็ต เจาะโรงเรียนแก้แท็บเล็ต ป.1 ไม่มีที่ชาร์จ

นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม ผู้ผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แบรนด์ กาตา เปิดเผยว่า ปีที่ผ่านมารัฐบาลได้แจกแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กประถม 1 กว่า 8 แสนเครื่องทั่วประเทศ ซึ่งมีหลายโรงเรียนมีปัญหาด้านการชาร์จให้แท็บเล็ตสามารถใช้งานได้ ยิ่งบางโรงเรียนได้รับแท็บเล็ต 50 เครื่องขึ้นไปต้องใช้เวลาในการชาร์จนานกว่าจะครบ ผลดังกล่าวบริษัทจึงพัฒนาตู้ชาร์จแท็บเล็ตใช้ชาร์จผ่านช่องยูเอสบีพลังไฟมาตรฐาน 50 เครื่องพร้อมกันเป็นเครื่องแรกในไทยและในโลก

ทั้งนี้ ปีที่ผ่านมาบริษัทจำหน่ายตู้ชาร์จแท็บเล็ตไปกว่า 300 โรงเรียน โดยตู้ชาร์จแท็บเล็ต 50 เครื่อง ราคาประมาณ 4.2 หมื่นบาท เฉลี่ยโรงเรียนละ 1-3 ตู้ ขึ้นกับจำนวนแท็บเล็ตที่ได้รับ ซึ่งถือว่ายังทำตลาดน้อย เพราะติดปัญหาเรื่องกำลังผลิต แต่ในปีนี้รัฐบาลจะแจกแท็บเล็ตเพิ่ม ทั้งประถม 1 และมัธยม 1 รวมประมาณ 1.6 ล้านเครื่อง จึงเป็นโอกาสในการทำตลาดตู้ชาร์จแท็บเล็ตได้อีกมาก โดยบริษัทมีกำลังผลิตได้ไม่ต่ำกว่า 300 เครื่องต่อเดือน เชื่อว่าสามารถรองรับความต้องการได้เพียงพอ

นอกจากนี้ บริษัทยังพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ นอกจากอุปกรณ์ส่องสว่าง เช่น ปลั๊กไฟฟ้า ให้มีทั้งช่องปกติ และช่อง|ยูเอสบี ที่ได้มาตรฐานไม่ต้องกังวลเรื่องไฟฟ้าลัดวงจร เพื่อรับกับการใช้สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต ที่เพิ่มขึ้น

http://www.posttoday.com/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B
8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C/218374/%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%
B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%A3
%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B
9%87%E0%B8%95%E0%B8%9B-1

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.