Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

25 เมษายน 2556 AIS โชว์ AIS Small Cell บุกตรอก ซอกซอยเล็กๆ ในชุมชน หรือ พื้นที่ซึ่งมีลูกค้าใช้งานหนาแน่น ติดตั้งตามเสาไฟและตึกคนเยอะ

ประเด็นหลัก

25 เมษายน 2556: เอไอเอสยืนยันอีก 1 ความพร้อมด้านเครือข่าย เผยโฉม AIS Small Cell นวัตกรรมจากทีมวิศวกรเอไอเอสที่นำเข้ามาใช้ผสมผสานในการขยายเครือข่าย เติมเต็มให้ทุกพื้นที่การใช้งาน โดยเฉพาะตรอก ซอกซอยเล็กๆ ในชุมชน หรือ พื้นที่ซึ่งมีลูกค้าใช้งานหนาแน่น เต็มเปี่ยม อัดแน่นด้วยคุณภาพสัญญาณเต็มร้อย โดยเริ่มทยอยติดตั้งไปพร้อมๆ กับการขยายเครือข่าย 3G 2100 MHz ซึ่งใช้เวลาเพียง 4 เดือนในการพัฒนาเครือข่ายหลังจากได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. เมื่อปลายปีที่ผ่านมา โดยระหว่างนี้กำลังอยู่ในช่วงการเตรียมเปิดตัวเต็มรูปแบบกับพื้นที่เริ่มต้นกว่า 20 จังหวัดในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ก่อนที่จะครบพื้นที่หัวเมืองของทั้ง 77 จังหวัดทั่วไทย

______________________________นวัตกรรมใหม่เอไอเอสเสริมพื้นที่ใช้งานหนาแน่น


เอไอเอส เผยโฉมนวัตกรรม AIS Small Cell เติมเต็มเครือข่าย 3 จี 2100 เมกะเฮิร์ตซในพื้นที่หนาแน่น ทุกตรอก ซอก ซอย
ข่าวจากเอไอเอส แจ้งว่า  เอไอเอสยืนยันอีก 1 ความพร้อมด้านเครือข่าย เผยโฉมเอไอเอส สมาร์ท เซล ( AIS Small Cell)  นวัตกรรมจากทีมวิศวกรเอไอเอสที่นำเข้ามาใช้ผสมผสานในการขยายเครือข่าย เติมเต็มให้ทุกพื้นที่การใช้งาน โดยเฉพาะตรอก ซอกซอยเล็กๆ ในชุมชน หรือ พื้นที่ซึ่งมีลูกค้าใช้งานหนาแน่น  ทำให้คุณภาพสัญญาณเต็มประสิทธิภาพ  โดยเริ่มทยอยติดตั้งไปพร้อมๆ กับการขยายเครือข่าย 3 จี  2100 เมกะเฮิร์ตซ  ซึ่งใช้เวลาเพียง 4 เดือนในการพัฒนาเครือข่ายหลังจากได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. เมื่อปลายปีที่ผ่านมา

ขณะนี้ เอไอเอส อยู่ระหว่างเตรียมเปิดตัวเต็มรูปแบบกับพื้นที่เริ่มต้นกว่า 20 จังหวัดในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม  หลังจากนั้นจะขยายให้ครบทั่วประเทศ
_______________________


เอไอเอส เผยโฉมนวัตกรรม AIS Small Cell อีก 1 ความพร้อมด้านเครือข่าย AIS 3G 2100 MHz


25 เมษายน 2556: เอไอเอสยืนยันอีก 1 ความพร้อมด้านเครือข่าย เผยโฉม AIS Small Cell นวัตกรรมจากทีมวิศวกรเอไอเอสที่นำเข้ามาใช้ผสมผสานในการขยายเครือข่าย เติมเต็มให้ทุกพื้นที่การใช้งาน โดยเฉพาะตรอก ซอกซอยเล็กๆ ในชุมชน หรือ พื้นที่ซึ่งมีลูกค้าใช้งานหนาแน่น เต็มเปี่ยม อัดแน่นด้วยคุณภาพสัญญาณเต็มร้อย โดยเริ่มทยอยติดตั้งไปพร้อมๆ กับการขยายเครือข่าย 3G 2100 MHz ซึ่งใช้เวลาเพียง 4 เดือนในการพัฒนาเครือข่ายหลังจากได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. เมื่อปลายปีที่ผ่านมา โดยระหว่างนี้กำลังอยู่ในช่วงการเตรียมเปิดตัวเต็มรูปแบบกับพื้นที่เริ่มต้นกว่า 20 จังหวัดในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ก่อนที่จะครบพื้นที่หัวเมืองของทั้ง 77 จังหวัดทั่วไทย


http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1366882069&grpid=&catid=06&subcatid=0600


_____________________________________


เอไอเอส เผยโฉมAIS Small Cell เติมเต็มทุกพื้นที่ตรอก ซอก ซอย

เอไอเอสยืนยันอีก 1 ความพร้อมด้านเครือข่าย เผยโฉม AIS Small Cell นวัตกรรมจากทีมวิศวกรเอไอเอสที่นำเข้ามาใช้ผสมผสานในการขยายเครือข่าย เติมเต็มให้ทุกพื้นที่การใช้งาน โดยเฉพาะตรอก ซอกซอยเล็กๆ ในชุมชน หรือ

พื้นที่ซึ่งมีลูกค้าใช้งานหนาแน่น เต็มเปี่ยม อัดแน่นด้วยคุณภาพสัญญาณเต็มร้อย โดยเริ่มทยอยติดตั้งไปพร้อมๆ กับการขยายเครือข่าย 3G 2100 MHz ซึ่งใช้เวลาเพียง 4 เดือนในการพัฒนาเครือข่ายหลังจากได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. เมื่อปลายปีที่ผ่านมา โดยระหว่างนี้กำลังอยู่ในช่วงการเตรียมเปิดตัวเต็มรูปแบบกับพื้นที่เริ่มต้นกว่า 20 จังหวัดในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ก่อนที่จะครบพื้นที่หัวเมืองของทั้ง 77 จังหวัดทั่ว

http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=180348:-ais-small-cell---&catid=171:pr&Itemid=512

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.