Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

26 เมษายน 2556 กสทช. คงต้องกราบค่ายมือถือเพราะค่ายมือถือไม่สนใจ+ หลังเห็นแผนCSR(แผนที่เกิดจากประมูลถูกจนสังคมด่า )ขอให้รับผิดชอบกว่านี้


26 เมษายน 2556 กสทช. คงต้องกราบ ค่ายมือถือเพราะค่ายมือถือไม่สนใจ+++ หลังเห็นแผนแผนความรับผิดชอบต่อสังคม(แผนที่เกิดจากประมูลถูกจนสังคมด่าเช่น ลดค่าบริการ SMSขยะ จุดรับหรือทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ต่างๆ ) ขอให้รับผิดชอบกว่านี้
ประเด็นหลัก
กรรมการ กสทช. กล่าวด้วยว่า  ขณะนี้ค่ายมือถือทั้ง 3 ค่ายที่ได้รับใบอนุญาตในการให้บริการ 3 จี ได้ส่งแผนดังกล่าวของแต่ละค่ายมาให้บอร์ด กทค.แล้ว ซึ่งจากการตรวจดูพบว่า แผนดังกล่าวมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน โดยบางบริษัทได้เสนอแผนที่ละเอียดชัดเจนและมีมาตรการที่เห็นเป็นรูปธรรม เช่น แผนการจัดเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์  ที่ลงลึกถึงการตั้งจุดรับหรือทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ต่างๆ และกำหนดวิธีการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างชัดเจน  รวมทั้งแผนการคุ้มครองผู้บริโภคก็ครอบคลุมและมองเห็นภาพในการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ขณะที่บางบริษัทจัดทำแผนอย่างคร่าวๆทำให้มีมาตรฐานที่แตกต่างกัน จึงขอความร่วมมือจากค่ายมือถือทั้ง 3 ค่าย ที่ได้รับใบอนุญาตให้บริการ 3 จี ให้ความสำคัญต่อการนำเสนอแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและแผนคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความชัดเจนและสามารถนำไปใช้ได้อย่างจริงจัง  เพราะถ้าหากไม่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในการดำเนินธุรกิจ  เนื่องจากอาจถูกมองว่าขาดความรับผิดชอบต่อสังคมและมิได้คำนึงถึงผู้บริโภคที่ใช้บริการ 3 จี

http://www.thaipost.net/news/270413/72727
http://www.dailynews.co.th/technology/200066


_____________________________

“กสทช.”กระตุ้นจิตสำนึกค่ายมือถือก่อนเปิดบริการ 3 จี


“สุทธิพล” ผุดแผน“CSR-คุ้มครองผู้บริโภค”เข้มข้น สั่งค่ายมือถือ 3 ค่าย ที่จะให้บริการเปิด 3 จี ส่งแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม เหตุขยะอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลร้ายต่อมนุษย์
วันนี้ (26 เม.ย.) ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านกฎหมาย  เปิดเผยว่า ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯย่าน 2.1 GHz นั้น  ก่อนที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์มือถือ 3จี ทั้ง 3 ค่าย  จะเปิดให้บริการ 3 จี จะต้องส่งแผนความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility – CSR) มาให้บอร์ด กทค. พิจารณา ซึ่งแผนนี้จะต้องครอบคลุมถึงเรื่องการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่ ซากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือที่ใช้แล้ว ที่มีสารเคมีตกค้าง รวมทั้งยังมีโลหะหนักต่างๆ เช่น ตะกั่ว แคดเมียม ปรอท โครเมียม สารหน่วงการติดไฟ และสารเคมีอันตรายอื่นๆ ซึ่งถือว่าเป็นสารอันตราย ถ้าหากไม่มีระบบการจัดการที่ถูกต้อง จะทำให้ดิน แหล่งน้ำ น้ำใต้ดินและอากาศได้รับผลกระทบ

“เมื่อสารเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายในระดับที่มากเกินไป จะไปทำลายระบบต่างๆในร่างกายของมนุษย์ และอาจพัฒนาเป็นโรคมะเร็งได้  ทั้งนี้ในแผน CSR ยังจะต้องคำนึงถึงสุขภาพของผู้ใช้บริการ  รวมไปถึงการจัดทำแผนความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อให้ความสำคัญในการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการกรณีมีการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี โดยต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้เพื่อให้เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีเดิมสามารถใช้งานร่วมกันได้”

ดร.สุทธิพล กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ประกาศ กสทช. ยังกำหนดให้ค่ายมือถือทั้ง 3 ค่าย จะต้องจัดทำแผนคุ้มครองผู้บริโภค มาให้บอร์ด กทค.พิจารณาก่อนเริ่มให้บริการ 3 จี  ซึ่งแผนนี้จะต้องครอบคลุมถึงเรื่องการรับเรื่องร้องเรียนโดยไม่มีค่าบริการ  มาตรการจัดการกับบริการที่ไม่เหมาะสม และการทำความเข้าใจกับประชาชนในการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ซึ่งเป็นแผนการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนของผู้ประกอบการ แต่ในส่วนของ กสทช.เองก็ได้ดำเนินการในเชิงรุกเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค โดยได้เพิ่มช่องทางการระงับข้อพิพาททางเลือก โดยออกระเบียบการไกล่เกลี่ยฯ ปรับปรุงกระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน รวมทั้งให้ความสำคัญในการกำหนดมาตรการต่างๆเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคอย่างจริงจัง

กรรมการ กสทช. กล่าวด้วยว่า  ขณะนี้ค่ายมือถือทั้ง 3 ค่ายที่ได้รับใบอนุญาตในการให้บริการ 3 จี ได้ส่งแผนดังกล่าวของแต่ละค่ายมาให้บอร์ด กทค.แล้ว ซึ่งจากการตรวจดูพบว่า แผนดังกล่าวมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน โดยบางบริษัทได้เสนอแผนที่ละเอียดชัดเจนและมีมาตรการที่เห็นเป็นรูปธรรม เช่น แผนการจัดเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์  ที่ลงลึกถึงการตั้งจุดรับหรือทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ต่างๆ และกำหนดวิธีการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างชัดเจน  รวมทั้งแผนการคุ้มครองผู้บริโภคก็ครอบคลุมและมองเห็นภาพในการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ขณะที่บางบริษัทจัดทำแผนอย่างคร่าวๆทำให้มีมาตรฐานที่แตกต่างกัน จึงขอความร่วมมือจากค่ายมือถือทั้ง 3 ค่าย ที่ได้รับใบอนุญาตให้บริการ 3 จี ให้ความสำคัญต่อการนำเสนอแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและแผนคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความชัดเจนและสามารถนำไปใช้ได้อย่างจริงจัง  เพราะถ้าหากไม่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในการดำเนินธุรกิจ  เนื่องจากอาจถูกมองว่าขาดความรับผิดชอบต่อสังคมและมิได้คำนึงถึงผู้บริโภคที่ใช้บริการ 3 จี

“ผมเชื่อว่า หากค่ายมือถือที่ให้บริการ 3 จี ในเมืองไทยดำเนินธุรกิจเพื่อตอบแทนสังคมและคุ้มครองผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่ม จะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ การประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการก็จะง่ายขึ้น ส่งผลในการสร้างความสุขแก่สังคมไทยในภาพรวม ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ หากทุกค่ายมือถือให้ความสำคัญในการจัดทำและบังคับใช้แผนทั้งสองอย่างจริงจัง” ดร.สุทธิพล กล่าวทิ้งท้าย..http://www.dailynews.co.th/technology/200066

____________________________________


จี้ค่ายมือถือคุ้มครองผู้บริโภค สั่งเร่งส่งแผนก่อนเปิด3จี/ซูเปอร์บอร์ดกสทช.ฟ้องร้องวุ่น


เศรษฐกิจ 27 April 2556 - 00:00

กสทช.จี้ 3 ค่ายมือถือผุดแผนคุ้มครองผู้บริโภค ก่อนเปิดให้บริการ 3G "พันธ์ศักดิ์" ยื่นฟ้องประธานวุฒิสภา กรณีคัดเลือกซูเปอร์บอร์ด อ้าง "ประเสริฐ" ไม่เข้าเกณฑ์
    นายสุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ด้านกฎหมาย เปิดเผยว่า ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz นั้น ก่อนที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์มือถือทั้ง 3 ค่าย จะเปิดให้บริการ 3G นั้น จะต้องส่งแผนความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) มาให้บอร์ด กทค.พิจารณา สำหรับแผนดังกล่าวจะต้องครอบคลุมถึงเรื่องการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
    นอกจากนี้ประกาศ กสทช.ดังกล่าวยังกำหนดให้ค่ายมือถือทั้ง 3 ค่าย จะต้องจัดทำแผนคุ้มครองผู้บริโภคมาให้บอร์ด กทค.พิจารณาก่อนเริ่มให้บริการ 3G ซึ่งแผนนี้จะต้องครอบคลุมถึงเรื่องมาตรการการรับเรื่องร้องเรียนโดยไม่มีค่าบริการ มาตรการจัดการกับบริการที่ไม่เหมาะสม และได้เพิ่มช่องทางการระงับข้อพิพาททางเลือก โดยออกระเบียบการไกล่เกลี่ย ปรับปรุงกระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนด้วย
    "ขณะนี้ค่ายมือถือทั้ง 3 ค่ายได้ส่งแผนดังกล่าวมาให้บอร์ด กทค.แล้ว โดยบางบริษัทได้เสนอแผนที่ละเอียดชัดเจนและมีมาตรการที่เห็นเป็นรูปธรรม ขณะที่บางบริษัทจัดทำแผนอย่างคร่าวๆ และกว้างๆ ทำให้มีมาตรฐานที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากค่ายมือถือทั้ง 3 ค่าย ที่ได้รับใบอนุญาตให้บริการ 3G ให้ความสำคัญต่อการนำเสนอแผนให้มีความชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างจริงจัง" นายสุทธิพลกล่าว
    ด้านนายพันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา อดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นผู้สมัครคัดเลือกกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 มาตรา 70 หรือซูเปอร์บอร์ด กสทช.ด้านคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 เม.ย. ตนได้เดินทางไปยังศาลปกครองกลางพร้อมทนายความ เพื่อขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว กรณีนายประเสริฐ อภิปุญญา ซูเปอร์บอร์ด กสทช.ด้านคุ้มครองผู้บริโภคมีคุณสมบัติต้องห้าม
    นายพันธ์ศักดิ์กล่าวต่อว่า ประเด็นที่จะยื่นฟ้องร้องในครั้งนี้ เนื่องจากส่วนตัวได้สอบถามไปยังสำนักงาน กสทช.แล้วทราบว่า ทางสำนักงาน กสทช.ยังไม่ได้เซ็นอนุมัติให้นายประเสริฐลาออกจากตำแหน่งรองเลขาธิการ กสทช. ตามที่สมาชิกวุฒิสภากำหนดให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นซูเปอร์บอร์ด กสทช.ต้องลาออกจากทุกตำแหน่ง ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. ซึ่งครบกำหนดเมื่อวันที่ 24 เม.ย.ที่ผ่านมา และส่วนตัวไม่ทราบสาเหตุดังกล่าว
    ส่วนทางด้านนายประเสริฐ อภิปุญญา กล่าวว่า ยืนยันว่าที่ผ่านมาทำตามขั้นตอนทุกอย่างอย่างถูกต้อง ส่วนกรณีที่สำนักงาน กสทช.ยังไม่ได้เซ็นอนุมัติการลาออกนั้น ตนไม่ขอออกความเห็นแต่อย่างใด และขอให้ทุกขั้นตอนดำเนินการไปตามกระบวนการทางกฎหมาย.

http://www.thaipost.net/news/270413/72727

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.