Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

4 เมษายน 2556 (เชื่อหรือไม) ช่องมิราเคิลชาแนลยังไม่ทราบเรื่อง ที่ อาจมีความผิดตามมาตรา 37 พ.ร.บ.กสทช.


ประเด็นหลัก

ปัจจุบันบริษัทมีเพียง 1 รายการเท่านั้นที่ผลิต เพื่อออกอากาศทางช่องมิราเคิลชาแนล คือ หมอดูสด ส่วนรายการอื่นๆ ส่วนใหญ่เป็นรายการเก่าที่เคยออกอากาศในช่องฟรีทีวีแล้วทั้งหมด ซึ่งหากมีการควบคุมรายการในรูปแบบดังกล่าวคงต้องศึกษารายละเอียดอีกครั้งขณะที่การสอบถามไปยังบริษัท โอม มหารวย เจ้าของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมช่องดาราแชนแนล ซึ่งออกอากาศรายการประเภทไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ และเป็นเจ้าของธุรกิจสินค้า/บริการทางไสยศาสตร์ โดยเปิดสายตรงรับสั่งจองวัตถุมงคล ที่นายภุชงค์ สิริธัญผล เป็นประธานผู้บริหารบริษัท ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าแล้วทางผู้ใหญ่จะติดต่อกลับ แต่ก็ไม่ได้รับการติดต่อทั้งนี้ ข้อมูลตามมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา (มีเดีย มอนิเตอร์) พบว่า ช่องมิราเคิลชาแนล ช่องมิติที่ 4 ช่องเอสเอ็มเอ็มทีวี และช่องดาราแชนแนล เป็นช่องเข้าข่ายผิด โดยช่องเอสเอ็มเอ็มทีวีนำโหราศาสตร์มาทำนายผลฟุตบอล ช่องดาราแชนแนล มีการนำเด็กเยาวชนมาร่วมแสดงในภาพยนตร์โฆษณาที่มีเนื้อหาครอบครองบูชาวัตถุมงคลเพื่อปราบภูตผีปีศาจ


__________________________________________________
ทีวีดาวเทียมเชื่อกสทช.เน้นคุมอาหาร-ยาก่อนโหร


ทีวีดาวเทียมช่องโหร-ไสยศาสตร์ โต้เข้าข่ายหลอกลวง มิราเคิลแจงรายการส่วนใหญ่เคยออกฟรีทีวีแล้วนายจาฤก กัลย์จาฤก ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันตนา กรุ๊ป กล่าวว่า กรณีที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กับกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) จะใช้บทลงโทษผู้ประกอบการทีวีที่ผลิตรายการเกี่ยวกับโหราศาสตร์และไสยศาสตร์ เพราะอาจมีความผิดตามมาตรา 37 พ.ร.บ.การประกอบกิจการ พ.ศ. 2551 ขณะนี้บริษัทในฐานะเจ้าของช่องมิราเคิลชาแนลยังไม่ทราบเรื่องดังกล่าว และยังไม่มีหนังสือจาก กสทช. และ กสท. ส่งถึงเพื่อตักเตือนเรื่องดังกล่าวสำหรับช่องมิราเคิลชาแนลที่ออกอากาศเป็นสถานีโทรทัศน์สารคดีและบันเทิงของบริษัท เริ่มออกอากาศทางเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศ และทางจานดาวเทียมไทยคม 5 ในระบบซี-แบนด์ เป็นวันแรกเมื่อเดือน ส.ค. 2552 รูปแบบของรายการที่ออกอากาศจะเน้นไปที่เรื่องแปลก เหนือจริง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ พระเครื่อง และหมอดู ซึ่งก่อนหน้าที่จะผลิตรายการในรูปแบบดังกล่าวออกอากาศบริษัทก็ได้รับการอนุญาตจาก กสทช. และ กสท.เป็นที่เรียบร้อย“เท่าที่บริษัททราบตอนนี้ มีเพียงการควบคุมการออกอากาศของช่องที่ทำรายการอาหารและยาเท่านั้น ซึ่งเป็นการควบคุมในช่องฟรีทีวี แต่เคเบิลทีวียังไม่ทราบเรื่อง โดยเฉพาะช่องเกี่ยวกับโหราศาสตร์และไสยศาสตร์”นายจาฤก กล่าวอย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทมีเพียง 1 รายการเท่านั้นที่ผลิต เพื่อออกอากาศทางช่องมิราเคิลชาแนล คือ หมอดูสด ส่วนรายการอื่นๆ ส่วนใหญ่เป็นรายการเก่าที่เคยออกอากาศในช่องฟรีทีวีแล้วทั้งหมด ซึ่งหากมีการควบคุมรายการในรูปแบบดังกล่าวคงต้องศึกษารายละเอียดอีกครั้งขณะที่การสอบถามไปยังบริษัท โอม มหารวย เจ้าของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมช่องดาราแชนแนล ซึ่งออกอากาศรายการประเภทไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ และเป็นเจ้าของธุรกิจสินค้า/บริการทางไสยศาสตร์ โดยเปิดสายตรงรับสั่งจองวัตถุมงคล ที่นายภุชงค์ สิริธัญผล เป็นประธานผู้บริหารบริษัท ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าแล้วทางผู้ใหญ่จะติดต่อกลับ แต่ก็ไม่ได้รับการติดต่อทั้งนี้ ข้อมูลตามมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา (มีเดีย มอนิเตอร์) พบว่า ช่องมิราเคิลชาแนล ช่องมิติที่ 4 ช่องเอสเอ็มเอ็มทีวี และช่องดาราแชนแนล เป็นช่องเข้าข่ายผิด โดยช่องเอสเอ็มเอ็มทีวีนำโหราศาสตร์มาทำนายผลฟุตบอล ช่องดาราแชนแนล มีการนำเด็กเยาวชนมาร่วมแสดงในภาพยนตร์โฆษณาที่มีเนื้อหาครอบครองบูชาวัตถุมงคลเพื่อปราบภูตผีปีศาจ

http://www.posttoday.com/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8
%A5%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C/214222/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B
8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%
E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8
%8A-
%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B
8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-
%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%
B8%A3

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.