Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

1 พฤษภาคม 2556 (เตรียมสร้างภาพ เอาค่ายมือถือมาคุย 3 พ.ค.นี้ จี้ลด15%(กับโปรเก่าโดยสำนักงานจะคำนวณเป็นอัตราอ้างอิง ราคาในวันที่7ธันวาคม2556) PROใหม่ไม่รับรู้


ประเด็นหลัก

พ.อ. ดร. เศรษฐพงค์ กล่าวว่า ตามเงื่อนไขในการอนุญาตการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G บนย่านความถี่ 2.1 GHz หรือ 3G ใหม่ ของ กทค. นั้นกำหนดให้ “ผู้รับใบอนุญาตต้องกำหนดอัตราค่าบริการให้เป็นธรรม สมเหตุสมผลและไม่เอาเปรียบผู้บริโภค โดยในการเปิดให้บริการผู้รับใบอนุญาตจะต้องกำหนดอัตราค่าบริการที่ลดลงโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของอัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการประเภทเสียง (voice) และบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง (non-voice) ที่มีการให้บริการอยู่ในตลาด ณ วันที่ได้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ จนกว่าคณะกรรมการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น”

พ.อ. ดร. เศรษฐพงค์ กล่าวว่า ตามเงื่อนไขในการอนุญาตการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G บนย่านความถี่ 2.1 GHz หรือ 3G ใหม่ ของ กทค. นั้นกำหนดให้ ผู้รับใบอนุญาตต้องกำหนดอัตราค่าบริการให้เป็นธรรม สมเหตุสมผลและไม่เอาเปรียบผู้บริโภค โดยในการเปิดให้บริการผู้รับใบอนุญาตจะต้องกำหนดอัตราค่าบริการที่ลดลงโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 15% ของอัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการประเภทเสียง (voice) และบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง (non-voice) ที่มีการให้บริการอยู่ในตลาด ณ วันที่ได้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ จนกว่าคณะกรรมการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
ต่อข้อถามถึงการใช้บริการของผู้บริโภคในอัตราค่าบริการ 3จี ใหม่ ซึ่งประชาชนในฐานะผู้บริโภคอาจจะจ่ายค่าบริการแพงกว่า กสทช. จะดำเนินการอย่างไร หรือให้ผู้บริโภคต้องรับภาระไปก่อน ประธาน กทค. กล่าวว่า ส่วนนั้นเป็นการกำกับดูแลของ กสทช. ซึ่งมีวิธีการอยู่แล้ว และหากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษ ตั้งแต่ การตักเตือน พักใช้ และเพิกถอนใบอนุญาต อย่างไรก็ตาม บอร์ด กทค. จะทำหนังสือถึงผู้ประกอบการทั้ง 3 ค่ายในวันนี้ และจะมีการเรียกเข้ามาหารือในวันที่ 3 พ.ค. 2556

พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าวด้วยว่า ส่วนการกำหนดอัตราค่าตอบแทนเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นการชั่วคราว (อินเตอร์คอนเน็กชั่นชาร์จ) หรือ ไอซี 15 วัน นับจากวันนี้ จะมีการเรียกผู้ประกอบการคุยเรื่องไอซี ของทุกบริษัท ซึ่งจะเห็นอัตราค่าบริการที่ถูกลง ส่วนระยะเวลานั้นจะเริ่มขึ้นเมื่อไรขึ้นอยู่กับการตกลง

  ส่วนรายการส่งเสริมการขายใหม่ของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz ที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 จะต้องกำหนดรายการส่งเสริมการขายให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการอนุญาต กล่าวคือ ต้องกำหนดอัตราค่าบริการที่ลดลงโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 15% ของอัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการประเภทเสียง (voice) และบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง (non-voice) ที่มีการให้บริการอยู่ในตลาด ณ วันที่ได้รับใบอนุญาต
   
       ทั้งนี้เบื้องต้นไม่ใช่ทุกโปรโมชั่นใหม่ของ 3G ความถี่ 2.1 GHz จะลดลง15% แต่เป็นอัตราเฉลี่ย ส่วนโปรโมชั่นเก่าอัตราค่าบริการจะต้องลดลง15% ทุกโปรโมชั่น ดังนั้นขึ้นอยู่กับผู้บริโภคจะเลือกโปรโมชั่นอะไรแต่ภายหลังผู้ประกอบการออกโปรโมชั่นแล้วมีอัตราเฉลี่ยค่าบริการไม่ลดลงตาม เงื่อนไขใบอนุญาต สำนักงานกสทช.จะดำเนินการตักเตือนผู้ประกอบการรายนั้น หากไม่มีการแก้ไขก็จะพักใบอนุญาตไปจนถึงการเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป
   
       อย่างไรก็ตาม กทค.ผู้ทรงเกียรติปฎิเสธที่จะให้รายละเอียดว่าค่าเฉลี่ย 15% ณ วันที่ออกใบอนุญาต 7 ธ.ค.2555 เป็นเท่าไหร่ และโปรโมชัน 3G ความถี่ 2.1 GHz ต้องมีค่าบริการเสียงไม่เกินนาทีละเท่าไหร่ หรือ ค่าบริการข้อมูลเป็นอย่างไร จึงถือว่าเข้าเกณฑ์ที่กทค.กำหนดในเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต ทิ้งให้ทุกอย่างเป็นปริศนาต่อไป ซึ่งเชื่อได้ว่าพอพ้นไปสักระยะเมื่อกระบวนการล็อบบี้เริ่มทำงานทุกอย่างก็คลี่คลาย
   
       'กทค.ไม่ สามารถกำหนดอัตราโปรโมชั่นให้ผู้ประกอบการได้ ดังนั้นจึงไม่สามารถไปกำหนดได้ว่าทุกโปรโมชั่นจะต้องลดลง15% โดยเฉพาะโปรโมชั่นใหม่ที่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะมีโปรโมชั่นอะไรบ้าง ซึ่งสุดท้ายผู้บริโภคจะเป็นผู้เลือกโปรโมชั่นเองว่าโปรโมชั่นไหนถูกสุด'
   
       นอกจากนี้บอร์ดกทค.ยังเร่งให้สำนักงานกสทช.กำหนดอัตราค่าบริการขั้นสูงของค่าบริการให้ครอบคลุมบริการประเภทเสียง และบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียงภายใน 14 -16 เดือนหลังจากผู้ประกอบการเปิดให้บริการโทรศัทพ์มือถือ3G ความถี่ 2.1 GHzโดยขั้นตอนต่อไปสำนักงาน กสทช.จะส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ประกอบการทั้ง3รายเพื่อให้ปฏิบัติตามมติของบอร์ดกทค.ในครั้งนี้ พร้อมทั้งเชิญผู้ประกอบการเข้ามาหารือในรายละเอียดอีกครั้งในวันที่ 3 พ.ค.นี้
   
       ขณะเดียวกันบอร์ดยังเห็นชอบให้สำนักงานกสทช.เชิญผู้ประกอบการทุกรายเข้ามาหารือร่วมกันเพื่อตกลงกันในเรื่องอัตราค่าเชื่อมโครงข่าย(ไอซี) มาตรฐานเดียวกันทั้งอุตสาหกรรม ซึ่งเบื้องต้นผู้ประกอบการทุกรายมีแนวโน้มความต้องการลดอัตราค่าไอซีลงให้เหลือนาทีละ45สตางค์เท่ากันทุกราย ยกเว้นบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จึงอยากให้ทางกสทช.เป็นผู้ประสานให้
ทั้งนี้สำนักงาน กสทช. จะใช้อัตราค่าบริการเฉลี่ยของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คำนวณได้ ณ วันที่      7 ธันวาคม 2555 ของทุกรายการส่งเสริมการขายในตลาด มาคำนวณเป็นอัตราอ้างอิงเพื่อใช้ในการกำกับค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนความถี่ย่าน 2.1 กิกะเฮิรซ์  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่เอาเปรียบผู้บริโภค
พ.อ. ดร. เศรษฐพงค์  กล่าวยืนยันว่าจะเร่งรัดให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการตามกระบวนการเพื่อกำหนดอัตราขั้นสูงของค่าบริการให้ครอบคลุมบริการประเภทเสียงและบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง ตามเงื่อนไขในการอนุญาตการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3จี บนย่านความถี่ 2.1กิกะเฮิรซ์  หรือ 3 จี
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
6 มีนาคม 2555 "กสทช."ไฟเขียวร่างเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพบริการ"ดาต้า" ขั้นต่ำ UP20load54//3G UP192load384
http://somagawn.blogspot.com/2012/10/blog-post_3.html
7 ธันวาคม 2555 (เดินหน้า3Gประเทศไทย) กสทช.อนุมัติ 3G วันนี้ทันทีมติ 4ต่อ1 !! ( แต่ลดได้แค่ ร้อยละ 15 ทั้งที่จ่ายถูกกว่าระบบหลายเท่า )
http://somagawn.blogspot.com/2012/12/7-2555-3g-3g-41-15.html

______________________________________บอร์ด กทค.สั่งค่ายมือถือลดค่าบริการ 3จี โปรโมชั่นลง 15%

พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กทค. ว่า

วันนี้ (1พ.ค.)ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางตรวจสอบและกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาต 3จี คลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ต้องลดลง 15% จากอัตราค่าบริการปัจจุบัน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1.แนวทางการกำกับดูแลค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT ย่าน 2.1 GHz
          1.1 ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz ที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 นำรายการส่งเสริมการขายที่ปรากฏในตลาดในปัจจุบัน ไปใช้ในการให้บริการบนโครงข่ายย่าน 2.1 GHz นั้น ผู้ให้บริการจะต้องปรับลดอัตราค่าบริการลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ในแต่ละรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว ทั้งนี้ จนกว่า กทค. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น
          1.2 สำหรับรายการส่งเสริมการขายใหม่ของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz ที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 จะต้องกำหนดรายการส่งเสริมการขายให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการอนุญาต กล่าวคือ ต้องกำหนดอัตราค่าบริการที่ลดลงโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของอัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการประเภทเสียง (voice) และบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง (non-voice) ที่มีการให้บริการอยู่ในตลาด ณ วันที่ได้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ จนกว่า กทค. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น
          2. สำนักงาน กสทช. จะใช้อัตราค่าบริการเฉลี่ยของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คำนวณได้ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2555 ของทุกรายการส่งเสริมการขายในตลาด มาคำนวณเป็นอัตราอ้างอิงเพื่อใช้ในการกำกับค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนความถี่ย่าน 2.1 GHz เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่เอาเปรียบผู้บริโภค
          3. เร่งรัดให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการตามกระบวนการเพื่อกำหนดอัตราขั้นสูงของค่าบริการให้ครอบคลุมบริการประเภทเสียงและบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง

พ.อ. ดร. เศรษฐพงค์ กล่าวว่า ตามเงื่อนไขในการอนุญาตการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G บนย่านความถี่ 2.1 GHz หรือ 3G ใหม่ ของ กทค. นั้นกำหนดให้ “ผู้รับใบอนุญาตต้องกำหนดอัตราค่าบริการให้เป็นธรรม สมเหตุสมผลและไม่เอาเปรียบผู้บริโภค โดยในการเปิดให้บริการผู้รับใบอนุญาตจะต้องกำหนดอัตราค่าบริการที่ลดลงโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของอัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการประเภทเสียง (voice) และบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง (non-voice) ที่มีการให้บริการอยู่ในตลาด ณ วันที่ได้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ จนกว่าคณะกรรมการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น”

พ.อ. ดร. เศรษฐพงค์ กล่าวว่า ตามเงื่อนไขในการอนุญาตการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G บนย่านความถี่ 2.1 GHz หรือ 3G ใหม่ ของ กทค. นั้นกำหนดให้ ผู้รับใบอนุญาตต้องกำหนดอัตราค่าบริการให้เป็นธรรม สมเหตุสมผลและไม่เอาเปรียบผู้บริโภค โดยในการเปิดให้บริการผู้รับใบอนุญาตจะต้องกำหนดอัตราค่าบริการที่ลดลงโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 15% ของอัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการประเภทเสียง (voice) และบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง (non-voice) ที่มีการให้บริการอยู่ในตลาด ณ วันที่ได้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ จนกว่าคณะกรรมการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=181129:--3--15&catid=176:2009-06-25-09-26-02&Itemid=524


__________________________________
บอร์ด กทค.แจงค่าบริการ 3 จี อ้างลด 15% ไม่ใช่ทุกโปรโมชั่น


เผยค่าบริการ 3จี บนคลื่น 2.1 กิกะเฮิรตซ์ คลุมเครือ บอร์ด กทค.อุบอัตราค่าเฉลี่ย 3จี เหตุกลัว ปชช.สับสน สั่งค่ายมือถือลดค่าบริการ 3จี โปรโมชั่นเดิมลง 15% ออกโปรใหม่ต้องคิดค่าบริการจากค่าเฉลี่ยลดลง 15% ย้ำไม่ใช่ลดทุกโปรโมชั่น...

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กทค. ว่า วันนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางตรวจสอบและกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาต 3จี คลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ต้องลดลง 15% จากอัตราค่าบริการปัจจุบัน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 1.กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตนำรายการส่งเสริมการขายที่ปรากฏอยู่ในตลาด ณ ปัจจุบันไปใช้ในการให้บริการ 3จี บนคลื่น 2.1 กิกะเฮิรตซ์นั้น จะต้องปรับลดค่าบริการลงไม่น้อยกว่า 15% 2.กรณีที่มีการออกรายการส่งเสริมการขายใหม่นั้น จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต คือ ต้องกำหนดอัตราค่าบริการที่ลดลงโดยการเฉลี่ยจากทุกรายการส่งเสริมการขายของประเภทเสียงและบริการที่ไม่ใช่เสียงไม่น้อยกว่า 15% ของอัตราค่าเฉลี่ยที่มีการให้บริการอยู่ในตลาด ตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค. 2555 ซึ่งเป็นวันที่ได้รับใบอนุญาต โดยทั้ง 2 กรณีดังกล่าวให้ยึดตามมตินี้จนกว่า กทค.จะกำหนดเป็นอย่างอื่น หรือจนกว่าจะมีการกำหนดอัตราขั้นสูงออกมา

ประธานบอร์ด กทค. กล่าวต่อว่า กสทช. ก็จะคิดอัตราค่าเฉลี่ยของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คำนวณ ณ วันที่ให้ใบอนุญาต คือ 7 ธ.ค. 2555 จากทุกรายการส่งเสริมการขายที่มีอยู่ในตลาด เพื่อมาเป็นข้อมูลอ้างอิงในการกำกับดูแลค่าบริการบนคลื่นความถี่ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ เพื่อไม่ให้เกิดความเป็นธรรมและไม่เอาเปรียบผู้บริโภค โดยอัตราค่าเฉลี่ยดังกล่าวไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากเกรงว่า ประชาชนจะสับสนในการเลือกบริการ อีกทั้ง จะเป็นการเปิดช่องให้ผู้ประกอบการปรับตัวและอาจจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคได้ อย่างไรก็ตาม การลดอัตราค่าบริการ 15% ไม่ใช่ทุกโปรโมชั่น


ต่อข้อถามถึงการใช้บริการของผู้บริโภคในอัตราค่าบริการ 3จี ใหม่ ซึ่งประชาชนในฐานะผู้บริโภคอาจจะจ่ายค่าบริการแพงกว่า กสทช. จะดำเนินการอย่างไร หรือให้ผู้บริโภคต้องรับภาระไปก่อน ประธาน กทค. กล่าวว่า ส่วนนั้นเป็นการกำกับดูแลของ กสทช. ซึ่งมีวิธีการอยู่แล้ว และหากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษ ตั้งแต่ การตักเตือน พักใช้ และเพิกถอนใบอนุญาต อย่างไรก็ตาม บอร์ด กทค. จะทำหนังสือถึงผู้ประกอบการทั้ง 3 ค่ายในวันนี้ และจะมีการเรียกเข้ามาหารือในวันที่ 3 พ.ค. 2556

พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าวด้วยว่า ส่วนการกำหนดอัตราค่าตอบแทนเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นการชั่วคราว (อินเตอร์คอนเน็กชั่นชาร์จ) หรือ ไอซี 15 วัน นับจากวันนี้ จะมีการเรียกผู้ประกอบการคุยเรื่องไอซี ของทุกบริษัท ซึ่งจะเห็นอัตราค่าบริการที่ถูกลง ส่วนระยะเวลานั้นจะเริ่มขึ้นเมื่อไรขึ้นอยู่กับการตกลงโดย: ไทยรัฐออนไลน์
http://m.thairath.co.th/content/tech/342181_________________________________________________

งามไส้ กทค.เสียงอ่อยลดค่าบริการ15% ไม่ทุกโปรโมชั่น 3G 2.1GHz       แถกันเข้าไป บอร์ดกทค. มีมติเรื่องลดค่าบริการ 15% สรุปได้แค่หากนำโปรโมชันปัจจุบันไปใช้กับบริการ 3G 2.1GHz ต้องลดราคา 15% แต่หากใช้โปรโมชันใหม่ ต้องลดราคาที่เป็นค่าเฉลี่ยลง 15% ของราคาเฉลี่ยวันที่ 7 ธ.ค.2555 ที่เป็นวันรับใบอนุญาต แต่ไม่ยอมบอกว่าเป็นราคาเท่าไหร่ ด้าน 'เศรษฐพงค์' ยันไม่ใช่ทุกโปรโมชั่นใหม่ของ 3G 2.1 GHz จะลดลง15% เป็นหน้าที่ผู้บริโภคต้องเลือกของถูกเอง กทค.ไม่เกี่ยว
     
       พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) กล่าวว่าที่ประชุมบอร์ดกทค.เมื่อวันที่ 1พ.ค.มีมติเรื่องการกำกับดูแลค่าบริการโทรศัพท์มือถือ3G สำหรับผู้ประกอบทั้ง3รายที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน2.1GHz ไปเมื่อวันที่ 7 ธ.ค.2555 ตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องปรับลดราคาค่าบริการลงไม่น้อยกว่า15% ของรายการส่งเสริมการขาย(โปรโมชั่น) สรุปได้ว่า กรณีผู้ประกอบการจะใช้โปรโมชั่นที่ปรากฏในตลาดในปัจจุบันไปใช้ในการให้บริการบนโครงข่ายย่าน 2.1 GHz นั้น ผู้ให้บริการจะต้องปรับลดอัตราค่าบริการลงไม่น้อยกว่า15% ในแต่ละรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว
     
       ส่วนรายการส่งเสริมการขายใหม่ของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz ที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 จะต้องกำหนดรายการส่งเสริมการขายให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการอนุญาต กล่าวคือ ต้องกำหนดอัตราค่าบริการที่ลดลงโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 15% ของอัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการประเภทเสียง (voice) และบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง (non-voice) ที่มีการให้บริการอยู่ในตลาด ณ วันที่ได้รับใบอนุญาต
     
       ทั้งนี้เบื้องต้นไม่ใช่ทุกโปรโมชั่นใหม่ของ 3G ความถี่ 2.1 GHz จะลดลง15% แต่เป็นอัตราเฉลี่ย ส่วนโปรโมชั่นเก่าอัตราค่าบริการจะต้องลดลง15% ทุกโปรโมชั่น ดังนั้นขึ้นอยู่กับผู้บริโภคจะเลือกโปรโมชั่นอะไรแต่ภายหลังผู้ประกอบการออกโปรโมชั่นแล้วมีอัตราเฉลี่ยค่าบริการไม่ลดลงตาม เงื่อนไขใบอนุญาต สำนักงานกสทช.จะดำเนินการตักเตือนผู้ประกอบการรายนั้น หากไม่มีการแก้ไขก็จะพักใบอนุญาตไปจนถึงการเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป
     
       อย่างไรก็ตาม กทค.ผู้ทรงเกียรติปฎิเสธที่จะให้รายละเอียดว่าค่าเฉลี่ย 15% ณ วันที่ออกใบอนุญาต 7 ธ.ค.2555 เป็นเท่าไหร่ และโปรโมชัน 3G ความถี่ 2.1 GHz ต้องมีค่าบริการเสียงไม่เกินนาทีละเท่าไหร่ หรือ ค่าบริการข้อมูลเป็นอย่างไร จึงถือว่าเข้าเกณฑ์ที่กทค.กำหนดในเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต ทิ้งให้ทุกอย่างเป็นปริศนาต่อไป ซึ่งเชื่อได้ว่าพอพ้นไปสักระยะเมื่อกระบวนการล็อบบี้เริ่มทำงานทุกอย่างก็คลี่คลาย
     
       'กทค.ไม่ สามารถกำหนดอัตราโปรโมชั่นให้ผู้ประกอบการได้ ดังนั้นจึงไม่สามารถไปกำหนดได้ว่าทุกโปรโมชั่นจะต้องลดลง15% โดยเฉพาะโปรโมชั่นใหม่ที่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะมีโปรโมชั่นอะไรบ้าง ซึ่งสุดท้ายผู้บริโภคจะเป็นผู้เลือกโปรโมชั่นเองว่าโปรโมชั่นไหนถูกสุด'
     
       นอกจากนี้บอร์ดกทค.ยังเร่งให้สำนักงานกสทช.กำหนดอัตราค่าบริการขั้นสูงของค่าบริการให้ครอบคลุมบริการประเภทเสียง และบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียงภายใน 14 -16 เดือนหลังจากผู้ประกอบการเปิดให้บริการโทรศัทพ์มือถือ3G ความถี่ 2.1 GHzโดยขั้นตอนต่อไปสำนักงาน กสทช.จะส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ประกอบการทั้ง3รายเพื่อให้ปฏิบัติตามมติของบอร์ดกทค.ในครั้งนี้ พร้อมทั้งเชิญผู้ประกอบการเข้ามาหารือในรายละเอียดอีกครั้งในวันที่ 3 พ.ค.นี้
     
       ขณะเดียวกันบอร์ดยังเห็นชอบให้สำนักงานกสทช.เชิญผู้ประกอบการทุกรายเข้ามาหารือร่วมกันเพื่อตกลงกันในเรื่องอัตราค่าเชื่อมโครงข่าย(ไอซี) มาตรฐานเดียวกันทั้งอุตสาหกรรม ซึ่งเบื้องต้นผู้ประกอบการทุกรายมีแนวโน้มความต้องการลดอัตราค่าไอซีลงให้เหลือนาทีละ45สตางค์เท่ากันทุกราย ยกเว้นบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จึงอยากให้ทางกสทช.เป็นผู้ประสานให้


http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9560000052338

_____________________________________กทค. ยันค่าบริการ 3จีใหม่ ต้องถูกลง 15%


“เศรษฐพงค์” ออกมายืนยันค่าบริการ 3จี ต้องลดลง 15% จากอัตราค่าบริการปัจจุบัน เผยจะใช้อัตราค่าบริการเฉลี่ยของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2555 ของทุกรายการในตลาด มาคำนวณเป็นอัตราอ้างอิง


วันนี้(1 พ.ค.) พ.อ. ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (ประธาน กทค.) เปิดเผยว่าา ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ครั้งที่ 16 /2556  มีมติเห็นชอบแนวทางการตรวจสอบและกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาต โดยมีแนวทางการกำกับดูแลค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่าน 2.1 กิกะเฮิรซ์  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน กิกะเฮิรซ์  ที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่         7 ธ.ค.2555 นำรายการส่งเสริมการขายที่ปรากฏในตลาดในปัจจุบัน ไปใช้ในการให้บริการบนโครงข่ายย่าน 2.1 กิกะเฮิรซ์  ผู้ให้บริการจะต้องปรับลดอัตราค่าบริการลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ในแต่ละรายการส่งเสริมการขาย จนกว่า กทค.   จะกำหนดเป็นอย่างอื่น


สำหรับรายการส่งเสริมการขายใหม่ของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.1 กิกะเฮิรซ์  จะต้องกำหนดรายการส่งเสริมการขายให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการอนุญาต โดยต้องกำหนดอัตราค่าบริการที่ลดลงโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของอัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการประเภทเสียง (วอยซ์) และบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง (นอน-วอยซ์) ที่มีการให้บริการอยู่ในตลาด   ณ วันที่ได้รับใบอนุญาต จนกว่า กทค. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น


ทั้งนี้สำนักงาน กสทช. จะใช้อัตราค่าบริการเฉลี่ยของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คำนวณได้ ณ วันที่      7 ธันวาคม 2555 ของทุกรายการส่งเสริมการขายในตลาด มาคำนวณเป็นอัตราอ้างอิงเพื่อใช้ในการกำกับค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนความถี่ย่าน 2.1 กิกะเฮิรซ์  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่เอาเปรียบผู้บริโภค
พ.อ. ดร. เศรษฐพงค์  กล่าวยืนยันว่าจะเร่งรัดให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการตามกระบวนการเพื่อกำหนดอัตราขั้นสูงของค่าบริการให้ครอบคลุมบริการประเภทเสียงและบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง ตามเงื่อนไขในการอนุญาตการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3จี บนย่านความถี่ 2.1กิกะเฮิรซ์  หรือ 3 จี

http://www.dailynews.co.th/technology/201407

_________________________________


กทค.บี้ค่ายมือถือต้องลดค่า3จีลง15%


กทค. ยืนยันอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ต้องลดลง 15% จากอัตราค่าบริการปัจจุบัน

พ.อ. ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (ประธาน กทค.) กล่าวว่า วันนี้ (1 พฤษภาคม 2556) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ครั้งที่ 16 /2556 มีมติเห็นชอบแนวทางการตรวจสอบและกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาต ดังนี้

1.แนวทางการกำกับดูแลค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT ย่าน 2.1 GHz  ซึ่งในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz ที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 นำรายการส่งเสริมการขายที่ปรากฏในตลาดในปัจจุบัน ไปใช้ในการให้บริการบนโครงข่ายย่าน 2.1 GHz นั้น ผู้ให้บริการจะต้องปรับลดอัตราค่าบริการลงไม่น้อยกว่า 15% ในแต่ละรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว ทั้งนี้ จนกว่า กทค. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

นอกจากนี้ รายการส่งเสริมการขายใหม่ของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz ที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 จะต้องกำหนดรายการส่งเสริมการขายให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการอนุญาต กล่าวคือ ต้องกำหนดอัตราค่าบริการที่ลดลงโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 15% ของอัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการประเภทเสียง (voice) และบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง (non-voice) ที่มีการให้บริการอยู่ในตลาด   ณ วันที่ได้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ จนกว่า กทค. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

2. สำนักงาน กสทช. จะใช้อัตราค่าบริการเฉลี่ยของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คำนวณได้ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2555 ของทุกรายการส่งเสริมการขายในตลาด มาคำนวณเป็นอัตราอ้างอิงเพื่อใช้ในการกำกับค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนความถี่ย่าน 2.1 GHz เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่เอาเปรียบผู้บริโภค

3.  เร่งรัดให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการตามกระบวนการเพื่อกำหนดอัตราขั้นสูงของค่าบริการให้ครอบคลุมบริการประเภทเสียงและบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง

พ.อ. ดร. เศรษฐพงค์ กล่าวว่า ตามเงื่อนไขในการอนุญาตการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G บนย่านความถี่ 2.1 GHz หรือ 3G ใหม่ ของ กทค. นั้นกำหนดให้  ผู้รับใบอนุญาตต้องกำหนดอัตราค่าบริการให้เป็นธรรม สมเหตุสมผลและไม่เอาเปรียบผู้บริโภค โดยในการเปิดให้บริการผู้รับใบอนุญาตจะต้องกำหนดอัตราค่าบริการที่ลดลงโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 15% ของอัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการประเภทเสียง (voice) และบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง (non-voice) ที่มีการให้บริการอยู่ในตลาด ณ วันที่ได้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ จนกว่าคณะกรรมการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น


http://www.posttoday.com/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B
8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C/219491/%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%84-
%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%
B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%8
7%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B23%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0
%B8%8715-

____________________________________ไฟเขียวสัญญา3จีเปิดพ.ค. กทค.ไล่บี้ลดค่าบริการ15%

พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด กทค.เมื่อวันที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบกรอบสัญญามาตรฐานการให้บริการ 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตทั้ง 3 ราย ประกอบด้วยบริษัท แอดวานซ์ ไวเลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ในเครือ เอไอเอส บริษัท ดีแท็ค เน็ทเวอร์ค จำกัด ในเครือดีแทค และบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด (มหาชน) ในเครือทรู เพื่อให้ทันการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้

พ.อ.เศรษฐพงค์กล่าวว่า ภายในสัปดาห์นี้จะเชิญผู้ประกอบการทั้ง 3 รายมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสัญญาการให้บริการ รวมทั้งแพคเกจการให้บริการ เพื่อพิจารณาว่าตรงตามข้อกำหนดในสัญญาแนบท้ายในใบอนุญาต 3จี ที่ให้ลดถูกลง 15% หรือไม่ที่มานสพ.มติชน
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1367390821&grpid=&catid=06&subcatid=0600ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.