Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

1 พฤษภาคม 2556 ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 01/05/2556 By So Magawn ( โส มกร )


ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 01/05/2556 By So Magawn ( โส มกร )

(งดรูป1วัน)

1....          เตรียมเรียกค่ายมือถือ3พ.ค.นี้จี้ลด15%(กับโปรเก่าโดยสำนักงานคำนวณอัตราอ้างอิงราคา ณ.7ธ.ค.55) PROใหม่ไม่รับรู้
2....          APPLE ขายหุ้นกู้ครั้งประวัติศาสตร์17,000ล้านดอลลาร์ (เพื่อซื้อคืนหุ้นกลับคืนสู่สหรัฐ) ประกาศยุติการซ่อม iPhone รุ่นแรก
3....          สุภิญญาจับมือธวัชชัยเร่งร่างเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับใบอนุญาตโดยใช้วิธีให้คะแนน(เปรย หากบอร์ดไม่รับ อาจลงมือฟ้องร้องเอง)
1 พฤษภาคม 2556 (เตรียมสร้างภาพ เอาค่ายมือถือมาคุย 3 พ.ค.นี้ จี้ลด15%(กับโปรเก่าโดยสำนักงานจะคำนวณเป็นอัตราอ้างอิง ราคาในวันที่7ธันวาคม2556) PROใหม่ไม่รับรู้

ประเด็นหลัก

พ.อ. ดร. เศรษฐพงค์ กล่าวว่า ตามเงื่อนไขในการอนุญาตการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G บนย่านความถี่ 2.1 GHz หรือ 3G ใหม่ ของ กทค. นั้นกำหนดให้ “ผู้รับใบอนุญาตต้องกำหนดอัตราค่าบริการให้เป็นธรรม สมเหตุสมผลและไม่เอาเปรียบผู้บริโภค โดยในการเปิดให้บริการผู้รับใบอนุญาตจะต้องกำหนดอัตราค่าบริการที่ลดลงโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของอัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการประเภทเสียง (voice) และบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง (non-voice) ที่มีการให้บริการอยู่ในตลาด ณ วันที่ได้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ จนกว่าคณะกรรมการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น”

พ.อ. ดร. เศรษฐพงค์ กล่าวว่า ตามเงื่อนไขในการอนุญาตการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G บนย่านความถี่ 2.1 GHz หรือ 3G ใหม่ ของ กทค. นั้นกำหนดให้ ผู้รับใบอนุญาตต้องกำหนดอัตราค่าบริการให้เป็นธรรม สมเหตุสมผลและไม่เอาเปรียบผู้บริโภค โดยในการเปิดให้บริการผู้รับใบอนุญาตจะต้องกำหนดอัตราค่าบริการที่ลดลงโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 15% ของอัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการประเภทเสียง (voice) และบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง (non-voice) ที่มีการให้บริการอยู่ในตลาด ณ วันที่ได้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ จนกว่าคณะกรรมการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
ต่อข้อถามถึงการใช้บริการของผู้บริโภคในอัตราค่าบริการ 3จี ใหม่ ซึ่งประชาชนในฐานะผู้บริโภคอาจจะจ่ายค่าบริการแพงกว่า กสทช. จะดำเนินการอย่างไร หรือให้ผู้บริโภคต้องรับภาระไปก่อน ประธาน กทค. กล่าวว่า ส่วนนั้นเป็นการกำกับดูแลของ กสทช. ซึ่งมีวิธีการอยู่แล้ว และหากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษ ตั้งแต่ การตักเตือน พักใช้ และเพิกถอนใบอนุญาต อย่างไรก็ตาม บอร์ด กทค. จะทำหนังสือถึงผู้ประกอบการทั้ง 3 ค่ายในวันนี้ และจะมีการเรียกเข้ามาหารือในวันที่ 3 พ.ค. 2556

พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าวด้วยว่า ส่วนการกำหนดอัตราค่าตอบแทนเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นการชั่วคราว (อินเตอร์คอนเน็กชั่นชาร์จ) หรือ ไอซี 15 วัน นับจากวันนี้ จะมีการเรียกผู้ประกอบการคุยเรื่องไอซี ของทุกบริษัท ซึ่งจะเห็นอัตราค่าบริการที่ถูกลง ส่วนระยะเวลานั้นจะเริ่มขึ้นเมื่อไรขึ้นอยู่กับการตกลง

  ส่วนรายการส่งเสริมการขายใหม่ของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz ที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 จะต้องกำหนดรายการส่งเสริมการขายให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการอนุญาต กล่าวคือ ต้องกำหนดอัตราค่าบริการที่ลดลงโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 15% ของอัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการประเภทเสียง (voice) และบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง (non-voice) ที่มีการให้บริการอยู่ในตลาด ณ วันที่ได้รับใบอนุญาต
   
       ทั้งนี้เบื้องต้นไม่ใช่ทุกโปรโมชั่นใหม่ของ 3G ความถี่ 2.1 GHz จะลดลง15% แต่เป็นอัตราเฉลี่ย ส่วนโปรโมชั่นเก่าอัตราค่าบริการจะต้องลดลง15% ทุกโปรโมชั่น ดังนั้นขึ้นอยู่กับผู้บริโภคจะเลือกโปรโมชั่นอะไรแต่ภายหลังผู้ประกอบการออกโปรโมชั่นแล้วมีอัตราเฉลี่ยค่าบริการไม่ลดลงตาม เงื่อนไขใบอนุญาต สำนักงานกสทช.จะดำเนินการตักเตือนผู้ประกอบการรายนั้น หากไม่มีการแก้ไขก็จะพักใบอนุญาตไปจนถึงการเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป
   
       อย่างไรก็ตาม กทค.ผู้ทรงเกียรติปฎิเสธที่จะให้รายละเอียดว่าค่าเฉลี่ย 15% ณ วันที่ออกใบอนุญาต 7 ธ.ค.2555 เป็นเท่าไหร่ และโปรโมชัน 3G ความถี่ 2.1 GHz ต้องมีค่าบริการเสียงไม่เกินนาทีละเท่าไหร่ หรือ ค่าบริการข้อมูลเป็นอย่างไร จึงถือว่าเข้าเกณฑ์ที่กทค.กำหนดในเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต ทิ้งให้ทุกอย่างเป็นปริศนาต่อไป ซึ่งเชื่อได้ว่าพอพ้นไปสักระยะเมื่อกระบวนการล็อบบี้เริ่มทำงานทุกอย่างก็คลี่คลาย
   
       'กทค.ไม่ สามารถกำหนดอัตราโปรโมชั่นให้ผู้ประกอบการได้ ดังนั้นจึงไม่สามารถไปกำหนดได้ว่าทุกโปรโมชั่นจะต้องลดลง15% โดยเฉพาะโปรโมชั่นใหม่ที่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะมีโปรโมชั่นอะไรบ้าง ซึ่งสุดท้ายผู้บริโภคจะเป็นผู้เลือกโปรโมชั่นเองว่าโปรโมชั่นไหนถูกสุด'
   
       นอกจากนี้บอร์ดกทค.ยังเร่งให้สำนักงานกสทช.กำหนดอัตราค่าบริการขั้นสูงของค่าบริการให้ครอบคลุมบริการประเภทเสียง และบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียงภายใน 14 -16 เดือนหลังจากผู้ประกอบการเปิดให้บริการโทรศัทพ์มือถือ3G ความถี่ 2.1 GHzโดยขั้นตอนต่อไปสำนักงาน กสทช.จะส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ประกอบการทั้ง3รายเพื่อให้ปฏิบัติตามมติของบอร์ดกทค.ในครั้งนี้ พร้อมทั้งเชิญผู้ประกอบการเข้ามาหารือในรายละเอียดอีกครั้งในวันที่ 3 พ.ค.นี้
   
       ขณะเดียวกันบอร์ดยังเห็นชอบให้สำนักงานกสทช.เชิญผู้ประกอบการทุกรายเข้ามาหารือร่วมกันเพื่อตกลงกันในเรื่องอัตราค่าเชื่อมโครงข่าย(ไอซี) มาตรฐานเดียวกันทั้งอุตสาหกรรม ซึ่งเบื้องต้นผู้ประกอบการทุกรายมีแนวโน้มความต้องการลดอัตราค่าไอซีลงให้เหลือนาทีละ45สตางค์เท่ากันทุกราย ยกเว้นบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จึงอยากให้ทางกสทช.เป็นผู้ประสานให้
ทั้งนี้สำนักงาน กสทช. จะใช้อัตราค่าบริการเฉลี่ยของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คำนวณได้ ณ วันที่      7 ธันวาคม 2555 ของทุกรายการส่งเสริมการขายในตลาด มาคำนวณเป็นอัตราอ้างอิงเพื่อใช้ในการกำกับค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนความถี่ย่าน 2.1 กิกะเฮิรซ์  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่เอาเปรียบผู้บริโภค
พ.อ. ดร. เศรษฐพงค์  กล่าวยืนยันว่าจะเร่งรัดให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการตามกระบวนการเพื่อกำหนดอัตราขั้นสูงของค่าบริการให้ครอบคลุมบริการประเภทเสียงและบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง ตามเงื่อนไขในการอนุญาตการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3จี บนย่านความถี่ 2.1กิกะเฮิรซ์  หรือ 3 จี
http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=181129:--3--15&catid=176:2009-06-25-09-26-02&Itemid=524
http://m.thairath.co.th/content/tech/342181
http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9560000052338
http://www.dailynews.co.th/technology/201407
http://www.posttoday.com/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B
8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C/219491/%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%84-
%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%
B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%8
7%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B23%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0
%B8%8715-
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1367390821&grpid=&catid=06&subcatid=0600

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
6 มีนาคม 2555 "กสทช."ไฟเขียวร่างเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพบริการ"ดาต้า" ขั้นต่ำ UP20load54//3G UP192load384
http://somagawn.blogspot.com/2012/10/blog-post_3.html
7 ธันวาคม 2555 (เดินหน้า3Gประเทศไทย) กสทช.อนุมัติ 3G วันนี้ทันทีมติ 4ต่อ1 !! ( แต่ลดได้แค่ ร้อยละ 15 ทั้งที่จ่ายถูกกว่าระบบหลายเท่า )
http://somagawn.blogspot.com/2012/12/7-2555-3g-3g-41-15.html___________________________________


1 พฤษภาคม 2556 สุภิญญา กสทช. จับมือนักวิชาการธวัชชัย เร่งร่างเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติได้รับใบอนุญาตโดยใช้วิธีให้คะแนน(ทำมาตรฐานกลาง ”บิวตี้คอนเทสต์”)ทั้งการบริหาร/เนื้อหา/ที่มาของเงิน/ธรรมาภิบาล/ความพร้อมในการผลิต (เปรย หากบอร์ดไม่รับ อาจลงมือฟ้องร้องเอง)

ประเด็นหลัก   ทั้งนี้ ได้ให้ทีมงานร่างโมเดลขึ้นมา 5 เรื่อง คือ 1. โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรทีวีสาธารณะ อิสระ เป็นกลางทางการเมือง มืออาชีพ บริหารสถานีได้ สูงสุด 30 คะแนน โดยผู้ที่มาขอรับใบอนุญาตนั้น จะต้องลงรายละเอียด 3 แบบ และต้องเป็นองค์กรมหาชน/องค์กรอิสระจากนักวิชาการ คนนอก ภาคสังคม คล้ายกับโมเดลไทยพีบีเอส และหากทำเป็นประชาสังคม ซึ่งภาควิชาการ ราชการ มูลนิธิ หากการเสนอมี 3 ฝ่ายร่วมกันขอ จะสะท้อนว่าได้คะแนนสูงในการพิจารณา 2. ความพร้อมด้านเนื้อหารายการ ร้อยละ 25 ซึ่งต้องมีคุณค่าต่อสังคม มีความแตกต่างช่องธุรกิจ คิดสร้างสรรค์ ตอบสนองประโยชน์สาธารณะ 3. ที่มาของเงิน แผนลงทุน และรายได้ 20% แนวทางหาโฆษณาภาพลักษณ์ 4. ธรรมาภิบาล 20% องค์กรสาธารณะ 5. ความพร้อมในการผลิตในระบบดิจิตอล 10%
    "ปลายสัปดาห์นี้จะเสนอบรรจุเป็นวาระในการประชุมบอร์ดวันที่ 7 พ.ค.นี้ ที่ต้องเร่งรีบเพราะต้นเดือนพฤษภาคมอาจมีความเคลื่อนไหวเรื่องแผนการประมูลทีวีช่องธุรกิจ เพราะผลการศึกษาราคาประมูล และราคาตั้งต้นช่องธุรกิจใกล้เสร็จแล้ว ซึ่งเกณฑ์ที่ออกมามั่นใจว่าจะมีประโยชน์ และทำให้มีเกณฑ์ในการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาได้กว่าการไม่มีเกณฑ์ เพราะขณะนี้เห็นว่าการออกแบบที่ผิดพลาดจะส่งผลต่อการประกอบกิจการของช่องธุรกิจด้วย" นางสาวสุภิญญา กล่าว.


ทั้งนี้ หากบอร์ด กสท. มีการพิจารณาร่างประกาศฯ ที่เสนอ ก็ต้องการให้บอร์ดเห็นชอบจัดทำเป็น "ประกาศ" หลักเกณฑ์บิวตี้ คอนเทสต์ ทีวีสาธารณะ เนื่องจากเข้าข่ายการจัดสรรคลื่นฯ ใหม่ และจะเป็นประกาศที่ผ่านการพิจารณาของบอร์ดใหญ่ กสทช. ขณะที่การจัดทำประกาศหลักเกณฑ์ในรูปแบบหนังสือชี้ชวน (IM) จะไม่ผ่านการพิจารณาของบอร์ดใหญ่ และอาจเป็นดุลพินิจการจัดสรรคลื่นฯ ของบอร์ด กสท. เสียงข้างมากเท่านั้น

"โดยส่วนตัวไม่เห็นเหตุผลที่จะไม่จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ บิวตี้ คอนเทสต์ ทีวีสาธารณะ เพราะว่า บอร์ด กสท. ได้จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ย่อยการประมูล ทีวีดิจิทัลธุรกิจเช่นกัน มองว่าการไม่จัดทำเกณฑ์ บิวตี้ คอนเทสต์ บอร์ด กสท. มีความเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องจากภาคประชาสังคม รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดสรรคลื่นฯ ทีวีดิจิทัล สาธารณะ เช่นกัน" นางสาวสุภิญญา กล่าว

http://www.thaipost.net/news/010513/72904
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20130501/503234/%E0%B8%8A%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%
81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%
B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%
E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0-
%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B
8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0.html

______________________________________1 พฤษภาคม 2556 APPLE ขายหุ้นกู้ครั้งประวัติศาสตร์ 17,000 ล้านดอลลาร์ (เพื่อซื้อคืนหุ้นโดยไม่ทำให้เงินกลับคืนสู่สหรัฐ) พร้อมประกาศ ยุติการซ่อม iPhone รุ่นแรกแล้ว

ประเด็นหลักแอ๊ปเปิ้ลระดมทุนจำนวน 17,000 ล้านดอลลาร์ ในการขายหุ้นกู้ครั้งประวัติศาสตร์ ที่ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากบรรดานักลงทุน แม้อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับเกือบเท่าพันธบัตรรัฐบาลก็ตาม

ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่แอ๊ปเปิ้ล บริษัทคอมพิวเตอร์ชื่อดัง ดำเนินการกู้ยืมเงินจากตลาด ซึ่งแม้ว่าบริษัทจะมีเงินสดอยู่ในมือมากถึง 144,000 ล้านดอลลาร์ แต่ก็ตัดสินใจที่จะออกหุ้นกู้ เพื่อให้สามารถทำตามคำมั่นที่ให้ไว้ว่าจะคืนเงินสดให้กับผู้ถือหุ้น และซื้อคืนหุ้นโดยไม่ทำให้เงินกลับคืนสู่สหรัฐ ซึ่งจะต้องเสียภาษีในอัตรา 20-25%


ปัจจุบัน iPhone ได้ก้าวมาถึงเจเนอเรชั่นที่ 5 แล้ว ซึ่งอีกไม่กี่เดือนก็จะมีรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาตามธรรมเนียม ฉะนั้นรุ่นเก่าๆก็จะค่อยๆทะยอยหายไปจากตลาดสมาร์ทโฟน และรุ่นที่กำลังจะหายไปจากหน้าร้าน Apple Store ก็คือ "iPhone รุ่นแรก" นั่นเอง หลังจากอุปกรณ์ดังกล่าวได้กลายเป็นของ "ล้าสมัย" เพราะไม่ได้ผลิตมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ดังนั้น Apple จึงประกาศยุติ iPhone รุ่นแรกไม่ว่าจะเป็นบริการซ่อม และทุกๆบริการ นอกจาก iPhone รุ่นแรกแล้ว ยังมี iMac 2007 และ Mac Pro รุ่นแรกที่อยู่รายชื่ออุปกรณ์ที่ล้าสมัยเช่นเดียวกัน


http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/business/global/20130501/503264/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B9%
8A%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0
%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%991.7%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9
%88%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E
0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C.html
http://www.arip.co.th/news.php?id=416694


______________________________________
ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.