Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

1 พฤษภาคม 2556 (ความภูมิใจของ TRUE ) ผู้ให้บริการบรอดแบนด์ยอดเยี่ยมแห่งปี ของประเทศไทย ประจำปี 2556 จาก ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน องค์กรให้คำปรึกษาและวิจัยระดับโลก


ประเด็นหลัก


นายเจริญ ลิ่มกังวาฬมงคล ผู้อำนวยการบริหาร ธุรกิจทรูออนไลน์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “การได้รับรางวัลผู้ให้บริการบรอดแบนด์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2556 จาก ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน องค์กรให้คำปรึกษาและวิจัยระดับโลก ที่พิจารณาจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของบริการไฮ-สปีด อินเทอร์เน็ต ทั้งในด้านจำนวนผู้ใช้บริการที่มีอัตราเติบโตสูง ยอดรายได้สูง ส่วนแบ่งรายได้และส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงนวัตกรรมด้านบริการและข้อเสนอที่ให้กับลูกค้า เป็นอีกบทพิสูจน์ของความตั้งใจจริงที่ทรูออนไลน์ได้มุ่งมั่นมอบบริการคุณภาพ พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมดีๆและเทคโนโลยีมาตรฐานโลกมาให้บริการลูกค้าในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ทรูออนไลน์ยังประสบความสำเร็จในการรักษาความเป็นผู้นำในด้านคุณภาพโครงข่าย และคุณภาพของบริการหลังการขาย รวมถึงการนำเสนอบริการในรูปแบบ “คอนเวอร์เจนซ์ ไลฟ์สไตล์” ที่โดดเด่นและครบวงจรเพียงหนึ่งเดียวของประเทศไทย

ทั้งนี้ ผลงานอันโดดเด่นของทรูออนไลน์ ประกอบด้วยการเติบโตของจำนวนลูกค้าใหม่สุทธิถึง 235,000 ราย ที่สูงเป็นประวัติการณ์และสร้างสถิติใหม่ให้กับทรูออนไลน์และตลาดบรอดแบนด์ของไทย นอกจากนี้ในปี 2555  ทรูออนไลน์มียอดผู้ใช้บริการรวมที่เพิ่มสูงเป็น 1.6 ล้านราย และครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 พร้อมขยายโครงข่ายครอบคลุม 3.6 ล้านครัวเรือน ใน 53 จังหวัดทั่วประเทศ______________________________________ทรูออนไลน์ ได้รับรางวัลผู้ให้บริการบรอดแบนด์ยอดเยี่ยมประจำปี 2556

ทรูออนไลน์ ปลื้มผลงานโดดเด่น รับรางวัล ผู้ให้บริการบรอดแบนด์ยอดเยี่ยมแห่งปี ของประเทศไทย ประจำปี 2556

นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ซ้าย) มอบรางวัล ผู้ให้บริการบรอดแบนด์แห่งปีของประเทศไทย ประจำปี 2556 จากบริษัท ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน จำกัด แก่ นายเจริญ ลิ่มกังวาฬมงคล ผู้อำนวยการบริหาร ธุรกิจทรูออนไลน์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (ขวา)นายเจริญ ลิ่มกังวาฬมงคล ผู้อำนวยการบริหาร ธุรกิจทรูออนไลน์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “การได้รับรางวัลผู้ให้บริการบรอดแบนด์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2556 จาก ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน องค์กรให้คำปรึกษาและวิจัยระดับโลก ที่พิจารณาจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของบริการไฮ-สปีด อินเทอร์เน็ต ทั้งในด้านจำนวนผู้ใช้บริการที่มีอัตราเติบโตสูง ยอดรายได้สูง ส่วนแบ่งรายได้และส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงนวัตกรรมด้านบริการและข้อเสนอที่ให้กับลูกค้า เป็นอีกบทพิสูจน์ของความตั้งใจจริงที่ทรูออนไลน์ได้มุ่งมั่นมอบบริการคุณภาพ พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมดีๆและเทคโนโลยีมาตรฐานโลกมาให้บริการลูกค้าในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ทรูออนไลน์ยังประสบความสำเร็จในการรักษาความเป็นผู้นำในด้านคุณภาพโครงข่าย และคุณภาพของบริการหลังการขาย รวมถึงการนำเสนอบริการในรูปแบบ “คอนเวอร์เจนซ์ ไลฟ์สไตล์” ที่โดดเด่นและครบวงจรเพียงหนึ่งเดียวของประเทศไทย

ทั้งนี้ ผลงานอันโดดเด่นของทรูออนไลน์ ประกอบด้วยการเติบโตของจำนวนลูกค้าใหม่สุทธิถึง 235,000 ราย ที่สูงเป็นประวัติการณ์และสร้างสถิติใหม่ให้กับทรูออนไลน์และตลาดบรอดแบนด์ของไทย นอกจากนี้ในปี 2555  ทรูออนไลน์มียอดผู้ใช้บริการรวมที่เพิ่มสูงเป็น 1.6 ล้านราย และครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 พร้อมขยายโครงข่ายครอบคลุม 3.6 ล้านครัวเรือน ใน 53 จังหวัดทั่วประเทศ

นายเฉลิมพร อภิปัญโญภาส นักวิเคราะห์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัทฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน จะมอบรางวัลให้กับบริษัทที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานที่ดีที่สุดในแต่ละอุตสาหกรรม และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและกลยุทธ์ธุรกิจที่ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ากว่าใครในตลาด ซึ่งเหตุที่ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน ตัดสินใจเลือกทรูออนไลน์ เป็นผู้ให้บริการบรอดแบนด์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2556 เพราะเล็งเห็นความทุ่มเทในการพัฒนาคุณภาพและการให้บริการอย่างไม่หยุดยั้ง โดยการให้บริการติดตั้งในเวลาที่รวดเร็ว การเพิ่มจำนวนศูนย์บริการคอลล์ เซ็นเตอร์ และเพิ่มจำนวนพนักงานบริการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังได้ขยายโครงข่ายการให้บริการบรอดแบนด์ด้วยงบประมาณปีละ 150 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับระยะเวลาอีก 3 ปีข้างหน้าเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต”

นอกเหนือจากการให้บริการที่มีคุณภาพสูงและความเร็วสูงสุดสำหรับผู้บริโภคแล้ว ทรูออนไลน์ยังให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรรวมทั้งวิสาหกิจขนาดเล็กบริษัท และหน่วยงานภาครัฐอีกด้วย โดยออกแบบบริการเฉพาะการใช้งานอินเทอร์เน็ตขององค์กรที่มีแบนด์วิดธ์สูงที่สุดและมีเสถียรภาพมากที่สุด สำหรับการเชื่อมต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย Metro Ethernet Forum ผ่านเครือข่ายอีเธอร์เน็ต ไฟเบอร์ด้วย


http://newsite.adslthailand.com/news/true-online-best-isp-awards-2013/

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.