Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

1 พฤษภาคม 2556 ครม.มีคำสั่งฟ้าแลบ ย้าย อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ไป กรุที่ปรึกษานายกฯ (เตรียบหาคนใหม่มาแทนที่ )


ประเด็นหลัก
รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติรับโอนนายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นักบริหารระดับสูง) สำนักนายกรัฐมนตรี มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ (นักบริหารระดับสูง) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้กำหนดชื่อในสายงานตามตัวบุคคลผู้ได้รับการแต่งตั้ง โดยยังคงตำแหน่งในสายงานเดิมและให้ผู้ได้รับแต่งตั้งได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และสิทธิประโยชน์อื่นที่ได้รับอยู่เดิม ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุของทั้งสองหน่วยงานได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว______________________________________


ครม. เด้งฟ้าแลบ “อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์” เข้ากรุที่ปรึกษานายกฯ


รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติรับโอนนายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นักบริหารระดับสูง) สำนักนายกรัฐมนตรี มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ (นักบริหารระดับสูง) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้กำหนดชื่อในสายงานตามตัวบุคคลผู้ได้รับการแต่งตั้ง โดยยังคงตำแหน่งในสายงานเดิมและให้ผู้ได้รับแต่งตั้งได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และสิทธิประโยชน์อื่นที่ได้รับอยู่เดิม ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุของทั้งสองหน่วยงานได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว

น.ส.ศันสนีย์ นาคพงศ์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า เหตุผลการปรับย้ายนั้น เพื่อความเหมาะสม ในการปฏิบัติราชการ ส่วนใครจะมาเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ แทนนายธีระพงษ์ นั้น ขณะนี้ยังไม่ได้มีการพิจารณาส่วนจะใช้เวลาพิจารณานานเท่าใดนั้น ยังไม่สามารถที่จะระบุได้

ด้าน นพ.ทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติแต่งตั้ง พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร. ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ป.ป.ส.) สำนักงาน ป.ป.ส.กระทรวงยุติธรรม มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี

http://www.isranews.org/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/item/20904-
%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1-
%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%
A5%E0%B8%9A-
%E2%80%9C%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B
8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%
E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E2%80%9D-
%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B
8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%99%
E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AF.html

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.