Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

15 พฤษภาคม 2556 (เกาะติดประมูลDigital TV) กสทช.คาด ขั้นต่ำ 24 ช่องธุรกิจรวมเป็นเงิน 15,190 ล้านบาท // คูปองให้ประชาชนในราคา 690 - 700 บาท เริ่มแจกช่วงต้นปี 2557


ประเด็นหลัก

ก่อนหน้านี้ กสทช.คาดว่าจะสามารถเปิดประมูลได้ประมาณเดือนสิงหาคม- กันยายน2556นี้ ขณะที่ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ ขั้นต่ำ 24 ช่องธุรกิจรวมเป็นเงิน 15,190 ล้านบาท


ส่วนแผนการแจกคูปองให้ประชาชนในราคา 690 - 700 บาท เพื่อซื้อกล่องสัญญารดังกล่าวจะเริ่มแจกช่วงต้นปี 2557 นอกจากนี้บอร์ดยังได้อนุมัติให้กำหนดเงื่อนไขผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับผู้ชนะประมูลของผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแนวทางของแผนแม่บท


______________________________________“กสท.” ลุยประมูลทีวีดิจิตอล24ช่อง ระบุเงื่อนไขต้องจ่ายค่าไลเซ่นส์ รวม1.5หมื่นล้านบาทภายใน6ปี

พันเอก นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด กสท เมื่อวันที่ 14พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติร่าง ประกาศ  กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีและเงื่อนไขการประมูลทีวีดิจิตอลประเภทบริการธุรกิจ พร้อมนำร่างฯ ดังกล่าว จะนำเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ด กสทช.ในวันที่ 22 พฤษภาคม2556

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการการชำระงวดค่าใบอนุญาต(ไลเซ่นส์) ทีวีดีจิตอลประเภทช่องธุรกิจ  24ช่อง จะแบ่งออกเป็นการชำระเงิน เป็น 2 ส่วน  โดยจำนวนเงินส่วนที่ 1 เป็นการชำระราคาขั้นต่ำ กำหนดชำระ 4 งวด ปีที่ 1 ชำระจำนวน 50% ของราคาประมูล ปีที่ 2 จำนวน 30% และปีที่ 3 - 4 ปีละ 10% และส่วนที่ 2 เป็นการชำระเงินประมูลที่เพิ่มจากการแข่งขันการประมูล โดยแบ่งเป็นการชำระทั้งหมด 6 งวด  ปีที่ 1-2 จำนวน 10% และปีที่ 3 - 6 จำนวน 20% โดยการชำระเงินทั้งหมดจะต้องชำระเป็นเวลา 6 ปี ทั้งนี้จำนวนเงินงวดที่จะต้องนำส่งเพื่อเป็นคูปองเงินสนับสนุนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ทีวีดิจิตอล

“ผู้ให้บริการที่จะเข้ามายื่นของซองการประมูลจะต้องชำระค่าซองประมูลซอง 1 ล้านบาท ต่อช่องรายการ  ส่วนการแจกคูปองจะเป็นการเริ่มต้นแจกคูปองส่วนลดในปี 2557” พอ.นที กล่าว

ก่อนหน้านี้ กสทช.คาดว่าจะสามารถเปิดประมูลได้ประมาณเดือนสิงหาคม- กันยายน2556นี้ ขณะที่ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ ขั้นต่ำ 24 ช่องธุรกิจรวมเป็นเงิน 15,190 ล้านบาท

ในวันเดียวกัน ตัวแทนGreen Politics หรือกลุ่มกรีน นำโดย นายจาตุรันต์ บุญเบญจรัตน์ ผู้ช่วยผู้ประสานงานกลุ่มกรีน ได้เข้ามายื่นหนังสือต่อกสทช. เพื่อขอให้เข้าไปตรวจสอบผู้ประกอบการที่เปิดให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1GHz ทั้ง 3 ราย

ด้านนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช.กล่าวว่า   นายจาตุรันต์ ได้ให้ กสทช.ดำเนินการ ใน 4 ประเด็น ได้แก่1.การให้ผู้ประกอบการ3 ราย ลดอัตราค่าบริการลงไม่น้อยกว่า15%  ตามเงื่อนไขแนบท้ายการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ 3G  2.การให้บริการต้องครอบคลุมประชากร 50% ภายใน 2 ปี และเพิ่มเป็น 80% ภายใน 4 ปี 3. อัตราความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลต้องไม่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดไว้ คือ 354 kbps ต่อวินาที และ 4. ห้ามกำหนดวันหมดอายุของบริการแบบเติมเงิน (พรีเพด)

พร้อมระบุว่า ผู้ประกอบการที่เพิงเปิดให้บริการ3G ไปเน้นแพกเกจต่างๆ ที่ให้บริการยังพบว่า ไม่เป็นไปตามประกาศของ กสทช.ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค เนื่องจากความเร็วของสัญญาณอยู่ในระดับ 2G เท่านั้น และหากกสทช.ไม่สามารถสั่งเอกชนให้ลดราคาได้ ขั้นตอนต่อไปกลุ่มกรีนจะยื่นเรื่องดังกล่าวให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือป.ป.ช.ในมาตรา 157 ฐานละเว้นการปฏิบัติน้าที่ต่อไป


http://www.naewna.com/business/51756

________________________________________ไฟเขียวขายกล่องทีวีดิจิตอลมิ.ย.นี้

บอร์ด กสท.ไฟเขียวขายกล่องทีวีดิจิตอลเดือน มิ.ย. พร้อมแจกคูปองต้นปี 2557

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ดมีมติอนุมัติร่างประกาศ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งจะนำเสนอบอร์ดชุดใหญ่ในวันที่ 22 พ.ค. ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส่งผลให้ประมาณเดือน มิ.ย. ผู้ประกอบการจะสามารถจำหน่ายกล่องรับชมทีวี (เซต ท็อป บ็อกซ์) ในระบบดิจิตอลได้

ทั้งนี้ ร่างประกาศดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมพร้อมการเปลี่ยนผ่านระบบออกอากาศจากอะนาล็อกไปสู่ดิจิตอล ซึ่งจะเริ่มเปิดประมูลช่องธุรกิจ24 ช่อง ได้ในเดือน ก.ย. โดย กสท.มีแผนจะแจกคูปองเพื่อซื้อกล่องรับชมมูลค่า 690-700 บาทต้นปี 2557 หลังการประมูลเสร็จสิ้น

นอกจากนี้ ยังได้อนุมัติร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บริการทีวีดิจิตอลช่องธุรกิจ ซึ่งเงื่อนไขการประมูลหลักๆ ประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องวางเงินการันตี 10% ของราคาเริ่มต้นประมูลช่องนั้นๆ และต้องเคาะราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 ล้านบาทสำหรับช่องเด็ก ช่องข่าวเพิ่มครั้งละ 2 ล้านบาท ช่องทั่วไปครั้งละ 5 ล้านบาท และช่องไฮเดฟครั้งละ 10 ล้านบาท

พ.อ.นที กล่าวว่า ผู้เข้าประมูลช่องข่าวไม่สามารถเข้าประมูลช่องไฮเดฟได้ และหลังจากประมูลแล้วจะต้องขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมประชากร 80% ภายใน 2 ปี และบริษัทเสนอราคาสูงสุดจะมีสิทธิได้เลือกหมายเลขช่องและโครงข่ายก่อน

ขณะที่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ใบอนุญาตช่องรายการสาธารณะแบบบิวตี้ คอนเทสต์ บอร์ดยังไม่ได้พิจารณา แต่บอร์ดอนุมัติให้กำหนดเงื่อนไขผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับผู้ชนะประมูลของผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแนวทางของแผนแม่บท


http://www.posttoday.com/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%
B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C/222293/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%80%E
0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8
%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%
E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B4-
%E0%B8%A2-%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89______________________________________________
กสท.เคาะขายกล่องทีวีดิจิตอลเดือนหน้า


บอร์ด กสท. มีมติให้ผู้ประกอบการขายกล่องทีวีดิจิตอลได้ในเดือนมิ.ย. พร้อมแจกคูปองส่วนลดช่วงต้นปี57


พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ดมีมติอนุมัติร่าง ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยจะเสนอบอร์ดชุดใหญ่ในวันที่ 22 พ.ค. ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ส่งผลให้ราวเดือนมิถุนายนนี้ผู้ประกอบการจะสามารถจำหน่ายกล่องรับชมทีวี (เซต ท็อป บ็อกซ์) ในระบบดิจิตอลได้แล้ว

ส่วนแผนการแจกคูปองให้ประชาชนในราคา 690 - 700 บาท เพื่อซื้อกล่องสัญญารดังกล่าวจะเริ่มแจกช่วงต้นปี 2557 นอกจากนี้บอร์ดยังได้อนุมัติให้กำหนดเงื่อนไขผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับผู้ชนะประมูลของผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแนวทางของแผนแม่บท

     
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20130515/505728/%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97.%E0
%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%
A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%
E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%
B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2.html

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.