Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

16 พฤษภาคม 2556 เตรียมฟันธง++ 21 พฤษภามคม 2556 ค่าย้ายโครงค่ายเหลือ 29 บาท จากปัจจุบันอยู่ที่ 99 บาท พอร์ตฯจะมีมากถึง 1 ล้านเบอร์


ประเด็นหลักส่วนอัตราค่าบริการสำหรับการโอนย้ายเลขหมายนั้น บริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมาย จำกัด หรือ เคลียส์ริ่ง เฮ้าส์  ได้ส่งข้อมูล และต้นทุนที่แท้จริง ในการคิดอัตราค่าบริการขั้นต้น โดยคิดจากอัตราเฉลี่ย จะมีอัตราค่าบริการอยู่ที่ 29 บาท ต่อ 1 เลขหมายการโอนย้าย ดังนั้นขั้นตอนต่อไป บอร์ดกทค.จะสั่งให้ สำนักงานกสทช.ไปร่างรายะเอียด การปรับลดค่าบริการให้เหลือ 29 บาท จากปัจจุบันอยู่ที่ 99 บาท หลังจากนั้นจะนำเสนอเข้าสู่บอร์ด กทค.อีกทีวันที่ 21 พฤษภามคม 2556

"ทุกอย่างจบแล้วทั้งการเพิ่มโควต้าเพื่อขยายท่อแก้ปัญหาคอขวดที่ลูกค้าไม่สามารถโอนย้ายเบอร์ได้ ซึ่งในปีนี้เราเชื่อว่าการใช้บริการนัมเบอร์พอร์ตฯจะมีมากถึง 1 ล้านเบอร์ ส่วนค่าพอร์ตที่เหลือ 29 บาท ก็จะให้สำนักงานฯเอาไปร่างเพื่อสั่งไปยังเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ซึ่งหากแล้วเสร็จในสัปดาห์หน้าก็จะเริ่มดำเนินการได้ทันที ไม่ต้องรอเข้าบอร์ดกสทช. อีก เพราะเป็นอำนาจกทค.ทำได้เลย"


______________________________________กทค.สั่งหั่นค่าโอนย้ายเบอร์เหลือ29บ.      นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบในหลักการตามที่ สำนักงานกสทช.เสนอการขยายขีดความสามารถในการรองรับการโอนย้ายเลขหมายตามบริการคงสิทธิเลขหมาย (นัมเบอร์ พอร์ตทิบิลิตี้)

ก่อนหน้านี้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค กลุ่มบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท  กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ยืนยันว่า พร้อมดำเนินการตามนโยบาย กทค. โดยจะขยายขีดความสามารถในการรองรับเลขหมายได้ 40,000 เลขหมายต่อวันต่อราย แต่ล่าสุดเอกชนได้เสนอขอเพิ่มเป็น 60,000 รายต่อวัน เมื่อรวมทั้ง5รายแล้วจะรองรับได้ 300,000 ราย/วัน

ส่วนอัตราค่าบริการสำหรับการโอนย้ายเลขหมายนั้น บริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมาย จำกัด หรือ เคลียส์ริ่ง เฮ้าส์  ได้ส่งข้อมูล และต้นทุนที่แท้จริง ในการคิดอัตราค่าบริการขั้นต้น โดยคิดจากอัตราเฉลี่ย จะมีอัตราค่าบริการอยู่ที่ 29 บาท ต่อ 1 เลขหมายการโอนย้าย ดังนั้นขั้นตอนต่อไป บอร์ดกทค.จะสั่งให้ สำนักงานกสทช.ไปร่างรายะเอียด การปรับลดค่าบริการให้เหลือ 29 บาท จากปัจจุบันอยู่ที่ 99 บาท หลังจากนั้นจะนำเสนอเข้าสู่บอร์ด กทค.อีกทีวันที่ 21 พฤษภามคม 2556

"ทุกอย่างจบแล้วทั้งการเพิ่มโควต้าเพื่อขยายท่อแก้ปัญหาคอขวดที่ลูกค้าไม่สามารถโอนย้ายเบอร์ได้ ซึ่งในปีนี้เราเชื่อว่าการใช้บริการนัมเบอร์พอร์ตฯจะมีมากถึง 1 ล้านเบอร์ ส่วนค่าพอร์ตที่เหลือ 29 บาท ก็จะให้สำนักงานฯเอาไปร่างเพื่อสั่งไปยังเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ซึ่งหากแล้วเสร็จในสัปดาห์หน้าก็จะเริ่มดำเนินการได้ทันที ไม่ต้องรอเข้าบอร์ดกสทช. อีก เพราะเป็นอำนาจกทค.ทำได้เลย"

นายประวิทย์ กล่าวอีกว่า ส่วนการประชุม กทค.ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 จะมีการหารือกรณีที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายพยายามโอนย้ายเลขหมายของบริษัทในเครือตัวเอง อาทิ จากระบบ2G เดิมไปยัง ระบบ3G  ได้แบบไม่จำกัด  รวมทั้งกรณีบริษัทเอไอเอส ใช้วิธีส่งข้อความสั้น(SMS)เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการแจ้งโอนย้ายเลขหมายจากระบบ2G เดิม ไปใช้บริการ3Gใหม่ ภายใต้บริการของ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เนทเวอร์ค (บริษัทในเครือเอไอเอส ) โดยไม่ต้องยื่นเอกสารที่ศูนย์บริการ ว่าการดำเนินการลักษณะนี้ผิดประกาศกสทช.หรือไม่

 http://www.naewna.com/business/51872

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.