Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

2 พฤษภาคม 2556 (ชื่อโครงการคุณมาดี ) ICT จับมือ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สำรวจการเกษตรทั่วประเทศบันทึกข้อมูลลงแท็บเล็ต)กำหนดวางแผนและติดตามนโยบายพัฒนาการเกษตรระดับประเทศและท้องถิ่น


ประเด็นหลัก


น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีไอซีที เปิดเผยว่า การจัดเก็บข้อมูลครั้งนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร อาทิ จำนวนผู้ถือครองเนื้อที่ทำการเกษตร การใช้ประโยชน์ เนื้อที่การเพาะปลูก การใช้ปุ๋ย เครื่องจักรทางการเกษตร และจำนวนปศุสัตว์ต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด  ในขณะเดียวกันยังนำไปใช้ในการกำหนดวางแผนและติดตามนโยบายพัฒนาการเกษตรระดับประเทศและท้องถิ่น  เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร การไม่มีที่ทำกิน การขาดแคนแห่งน้ำ ปัญหาราคาผลผลิต และจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรไว้บนบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ หรือ วัน ไอดีการ์ด ฟอร์ สมาร์ท ฟาร์มเมอร์ เพื่อให้มีรายละเอียดข้อมูลลงถึงระดับหมู่บ้าน ทำให้รัฐบาลมีข้อมูลคุณภาพสำหรับใช้วางแผนและแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


สำหรับวิธีการจัดเก็บข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติซึ่งอยู่ในหน่วยงานของกระทรวงไอซีที มีหน้าที่รับผิดชอบการวางแผนและดูแลการอบรมด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ ส่วนกรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งอาสาสมัครเพื่อจัดเก็บข้อมูล หรือ คุณมาดี ประมาณ 20,000 คน ออกเก็บข้อมูลทางการเกษตรทั่วประเทศ โดยเจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลลงแท็บเล็ต______________________________________

“คุณมาดี”ออกสำรวจเกษตรกรผ่านแท็บเลตแล้ว
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2556 เวลา 16:29 น.

ก.ไอซีที ผนึกกำลังก.เกษตรและสหกรณ์ ร่วมส่ง “คุณมาดี ”ถือแท็บเลต ออกสำรวจข้อมูลพื้นฐานการเกษตรทั่วประเทศตั้งแต่ 1 – 31 พ.ค. นี้
วันนี้(2พ.ค.) ณ ห้องเวิลด์ บอลรูมชั้น23 โรงแรมเซ็นทาราและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ได้เปิดโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556 ระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดตัวโครงการ “สำมะโนการเกษตรพ.ศ.2556” โดยการนำเทคโนโลยีแท็บเลตให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครเพื่อจัดเก็บข้อมูล หรือ คุณมาดี ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการเกษตรในประเทศไทยระหว่างวันที่ 1-31พ.ค.56   และมีการประมวลผลเบื้องต้นในเดือน ส.ค.56 ก่อนที่รายงานผลฉบับสมบูรณ์ พ.ย.56-ก.ย.57 เพื่อให้ได้ข้อมูลทางการเกษตรที่ทันสมัยเนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลจะดำเนินการทุกๆ 10 ปี  โดยมีนายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี


น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีไอซีที เปิดเผยว่า การจัดเก็บข้อมูลครั้งนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร อาทิ จำนวนผู้ถือครองเนื้อที่ทำการเกษตร การใช้ประโยชน์ เนื้อที่การเพาะปลูก การใช้ปุ๋ย เครื่องจักรทางการเกษตร และจำนวนปศุสัตว์ต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด  ในขณะเดียวกันยังนำไปใช้ในการกำหนดวางแผนและติดตามนโยบายพัฒนาการเกษตรระดับประเทศและท้องถิ่น  เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร การไม่มีที่ทำกิน การขาดแคนแห่งน้ำ ปัญหาราคาผลผลิต และจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรไว้บนบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ หรือ วัน ไอดีการ์ด ฟอร์ สมาร์ท ฟาร์มเมอร์ เพื่อให้มีรายละเอียดข้อมูลลงถึงระดับหมู่บ้าน ทำให้รัฐบาลมีข้อมูลคุณภาพสำหรับใช้วางแผนและแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


สำหรับวิธีการจัดเก็บข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติซึ่งอยู่ในหน่วยงานของกระทรวงไอซีที มีหน้าที่รับผิดชอบการวางแผนและดูแลการอบรมด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ ส่วนกรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งอาสาสมัครเพื่อจัดเก็บข้อมูล หรือ คุณมาดี ประมาณ 20,000 คน ออกเก็บข้อมูลทางการเกษตรทั่วประเทศ โดยเจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลลงแท็บเล็ต

http://www.dailynews.co.th/technology/201668

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.