Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

20 พฤษภาคม 2556 เรื่องแดง!! สพฐ.ยังไม่อัปเนื้อหาแท็บเล็ตป.2 แม้เปิดเทอมแล้ว ย้ำแท็บเล็ตนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนแค่บางวิชาเท่านั้น (มันใจตัวเองเตรียมการไว้แล้วพร้อมการอบรมครู++)


ประเด็นหลัก


  นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิกการ กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ตนได้มอบหมายให้สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนไปสรุปว่า มีจำนวนเนื้อหาใหม่กี่เรื่องที่จะสามารถบรรจุใส่ในแท็บเล็ตตามโครงการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย (One Tablet PC Per Child) ของรัฐบาล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ที่ในปีการศึกษา 2556 นี้จะเลื่อนขึ้นไปอยู่ชั้นป.2 โดยจะสรุปเป็นเอกสาร เพราะแต่ละกลุ่มสาระวิชาหลักมีแอปพลิเคชันให้เลือกค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เตรียมวิธีการอัปเดทข้อมูลเนื้อหาใหม่ไว้เรียบร้อย ซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปว่าจะเอาเนื้อหาใดมาใส่บ้างก็จะมีการอบรมครูและศึกษานิเทศก์เกี่ยวกับการอัปโหลดข้อมูลดังกล่าวต่อไป

______________________________________โลว์สปีด! สพฐ.ยังไม่อัปเนื้อหาแท็บเล็ตป.2 แม้เปิดเทอมแล้ว บอกไม่ใช่ปัญหา


       สพฐ.ย้ำเปิดเทอมแต่เนื้อหาในแท็บเล็ต ป. 2 ยังไม่ได้อัปไม่ใช่ปัญหา ชี้เตรียมเนื้อหา-สื่อการเรียน-อีบุ๊ก รวม 5 กิกกะไบต์ไว้รอเพียงเอาเครื่องมาโหลดอัปข้อมูล       นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิกการ กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ตนได้มอบหมายให้สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนไปสรุปว่า มีจำนวนเนื้อหาใหม่กี่เรื่องที่จะสามารถบรรจุใส่ในแท็บเล็ตตามโครงการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย (One Tablet PC Per Child) ของรัฐบาล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ที่ในปีการศึกษา 2556 นี้จะเลื่อนขึ้นไปอยู่ชั้นป.2 โดยจะสรุปเป็นเอกสาร เพราะแต่ละกลุ่มสาระวิชาหลักมีแอปพลิเคชันให้เลือกค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เตรียมวิธีการอัปเดทข้อมูลเนื้อหาใหม่ไว้เรียบร้อย ซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปว่าจะเอาเนื้อหาใดมาใส่บ้างก็จะมีการอบรมครูและศึกษานิเทศก์เกี่ยวกับการอัปโหลดข้อมูลดังกล่าวต่อไป
     
       ด้าน นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กล่าวว่า ขณะนี้มีเนื้อหาใหม่ที่จะใส่ในแท็บเล็ตของนักเรียนชั้นป.2 จำนวน 354 เรื่อง แบ่งเป็น สื่อการเรียนรู้ 348 เรื่อง และอีบุ๊ก 6 เรื่อง มีความจุรวม 5 กิกกะไบต์ โดยหลังจากนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งจะต้องดาวน์โหลดและคัดลอกเนื้อหา เพื่อให้โรงเรียนนำแท็บเล็ตของนักเรียนชั้นป.1 ไปอัปโหลดเนื้อหาใหม่ ซึ่งขณะนี้ได้นำร่องดำเนินการไปแล้ว 5 เขตพื้นที่ อย่างไรก็ตาม แม้จะเปิดภาคเรียนไปแล้วแต่การที่ยังไม่ได้อัปเนื้อหาใหม่คงไม่ใช่ปัญหา เพราะแท็บเล็ตไม่ได้เอามาแทนครู และแท็บเล็ตนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนแค่บางวิชาเท่านั้น

http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9560000060404

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.