Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

30 พฤษภาคม 2556 (เรื่องนี้ดีสุดๆๆ) กสทช.คลอด 4 รายการโทรทัศน์และวิทยุนำร่องเพื่อผู้พิการอย่างเต็มรูปแบบ (กิน อยู่ คือ // อร่อยอย่างยิ่ง // ศึกษาทัศน์ // Deaf Chanel ) ให้บริการแก่ผู้พิการ นอกเหนือจากภาษามือและตัวอักษรประเด็นหลักมื่อวันที่ 30 พ.ค. 56 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า ขณะนี้ กสทช.ได้จัดทำ 4 รายการโทรทัศน์และวิทยุนำร่องเพื่อผู้พิการอย่างเต็มรูปแบบ หลังจาก กสทช.ลงนามความร่วมมือกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในการส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงและรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อได้อย่างเท่าเทียม เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2556 ที่ผ่านมา

กรรมการ กสทช. กล่าวต่อว่า สำหรับ 4 รายการโทรทัศน์และวิทยุนำร่องเพื่อผู้พิการ ประกอบด้วย 1.รายการ กิน อยู่ คือ ทางช่องไทยพีบีเอส ออกอากาศ 1 มิ.ย. 2556 2.รายการ อร่อยอย่างยิ่ง ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสามารถรับฟังเสียงบรรยายใต้ภาพได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เริ่มออกอากาศบริการเพื่อผู้พิการวันที่ 7 มิ.ย. 2556  3.รายการศึกษาทัศน์ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และ 4.รายการ Deaf Chanel ทางทรูวิชั่นส์ ที่ให้บริการในปัจจุบัน

นางสาวสุภิญญา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ทั้ง 4 รายการจะเพิ่มเติมการให้บริการแก่ผู้พิการ นอกเหนือจากภาษามือและตัวอักษรเพื่อให้มีความเข้าใจเนื้อหารายการมากยิ่งขึ้น เช่น คำบรรยายการสนทนา คำบรรยายเสียงประกอบ เสียงดนตรี เสียงหัวเราะหรือบรรยายภาพในเนื้อหาที่ไม่มีเสียงประกอบให้ผู้รับฟังได้เข้าใจเนื้อเรื่อง ขณะที่ที่ประชุมบอร์ด กสท.ยังเห็นชอบในหลักการให้เพิ่มเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตทีวีดิจิตอล ที่ต้องมีรายการเพื่อผู้พิการสามารถรับชมได้ด้วย โดยล่าสุดอยู่ระหว่างการออกเป็นประกาศ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เบื้องต้นกับช่องทีวีดิจิตอล ประเภทธุรกิจ จำนวน 24 ช่อง.______________________________________


กสทช.คลอด 4 ต้นแบบรายการเพื่อผู้พิการ ออกอากาศหน้าจอ

"สุภิญญา กลางณรงค์" กสทช.คลอด 4 ต้นแบบรายการ หวังส่งเสริมการเข้าถึงแก่ผู้พิการเต็มรูปแบบ ออกอากาศผ่านไทยพีบีเอส เริ่ม 1 มิ.ย. และทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เริ่ม 7 มิ.ย.นี้ ขณะที่ล่าสุดอยู่ระหว่างการออกเป็นประกาศบังคับใช้กับช่องทีวีดิจิตอล ประเภทธุรกิจ 24 ช่อง...

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 56 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า ขณะนี้ กสทช.ได้จัดทำ 4 รายการโทรทัศน์และวิทยุนำร่องเพื่อผู้พิการอย่างเต็มรูปแบบ หลังจาก กสทช.ลงนามความร่วมมือกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในการส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงและรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อได้อย่างเท่าเทียม เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2556 ที่ผ่านมา

กรรมการ กสทช. กล่าวต่อว่า สำหรับ 4 รายการโทรทัศน์และวิทยุนำร่องเพื่อผู้พิการ ประกอบด้วย 1.รายการ กิน อยู่ คือ ทางช่องไทยพีบีเอส ออกอากาศ 1 มิ.ย. 2556 2.รายการ อร่อยอย่างยิ่ง ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสามารถรับฟังเสียงบรรยายใต้ภาพได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เริ่มออกอากาศบริการเพื่อผู้พิการวันที่ 7 มิ.ย. 2556  3.รายการศึกษาทัศน์ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และ 4.รายการ Deaf Chanel ทางทรูวิชั่นส์ ที่ให้บริการในปัจจุบัน

นางสาวสุภิญญา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ทั้ง 4 รายการจะเพิ่มเติมการให้บริการแก่ผู้พิการ นอกเหนือจากภาษามือและตัวอักษรเพื่อให้มีความเข้าใจเนื้อหารายการมากยิ่งขึ้น เช่น คำบรรยายการสนทนา คำบรรยายเสียงประกอบ เสียงดนตรี เสียงหัวเราะหรือบรรยายภาพในเนื้อหาที่ไม่มีเสียงประกอบให้ผู้รับฟังได้เข้าใจเนื้อเรื่อง ขณะที่ที่ประชุมบอร์ด กสท.ยังเห็นชอบในหลักการให้เพิ่มเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตทีวีดิจิตอล ที่ต้องมีรายการเพื่อผู้พิการสามารถรับชมได้ด้วย โดยล่าสุดอยู่ระหว่างการออกเป็นประกาศ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เบื้องต้นกับช่องทีวีดิจิตอล ประเภทธุรกิจ จำนวน 24 ช่อง.

โดย: ไทยรัฐออนไลน์
http://m.thairath.co.th/content/tech/348059

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.