Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

06 มิถุนายน 2556 กสทช.สนับสนุนหมายเลขพิเศษ++ 1479 เพื่อให้เป็นสายด่วนสำหรับคนพิการ เพื่อให้ขอความช่วยเหลือเร่งด่วนในกรณีการดำรงชีวิต (เชื่อปริมาณการติดต่อเข้ามาสูงขึ้นเรื่อยๆ)ประเด็นหลักรองเลขาธิการ กสทช. กล่าวต่อว่า คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ได้อนุมัติให้มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ใช้หมายเลขโทรคมนาคมพิเศษ 4 หลัก หมายเลข 1479 ชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดมาตั้งแต่เดือน เม.ย. 2556 และมีกำหนดให้ใช้ถึงเดือน ก.ค. 2556 เพื่อเป็นสายด่วน สำหรับให้ความช่วยเหลือคนพิการเป็นครั้งแรกของประเทศไทย และเป็นเบอร์นำร่องที่ใช้สำหรับโครงการ 1279 ปลุกพลังคนพิการจากบูรพาสู่อีสานของมูลนิธิฯ ซึ่งปรากฏว่ามีคนพิการติดต่อเข้ามาใช้บริการสอบถามเรื่องการฝึกอาชีพ หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ เรื่องสิทธิประโยชน์ของคนพิการตามที่รัฐจัดให้ และการขอความช่วยเหลือเร่งด่วนในกรณีการดำรงชีวิตในปัจจุบันเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณการติดต่อเข้ามาสูงขึ้นเรื่อยๆ

นายก่อกิจ กล่าวด้วยว่า ทางมูลนิธิฯ ได้ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ขอให้ กสทช. สนับสนุนหมายเลข 1479 เพื่อให้เป็นสายด่วนสำหรับคนพิการต่อไป เพื่อใช้ในโครงการศูนย์พิทักษ์สิทธิคนพิการ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินงาน ตามโครงการ 4 ปี ระหว่างปี 2556–2559 และจะจัดทำระบบคอลเซ็นเตอร์ หมายเลข 1479 เพื่อให้มูลนิธิฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการที่เดือดร้อนได้อย่างรวดเร็วต่อเนื่องจากโครงการเดิม รวมถึงเพื่อให้คนพิการได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ ส่งเสริมอาชีพ อำนวยความสะดวกในการเดินทาง และบริการอื่นๆ สู่การดำรงชีวิตอิสระ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมทั้งใช้เป็นช่องทางในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนพิการอีกด้วย______________________________________


กสทช.เอาใจผู้พิการ มอบสายด่วน 1479


กสทช.ส่งมอบสายด่วน 1479 สำหรับผู้พิการ วางโครงการ 4 ปี เน้นช่วยเหลือ แจ้งเตือน และ สอบถามสิทธิคนพิการ
วันนี้(6มิ.ย.)ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(lสำนักงาน กสทช.) นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการกสทช.ภารกิจด้านโทรคมนาคม เปิดเผยว่า สำนักงานกสทช.จัดพิธีมอบหมายเลขโทรคมนาคม 4 หลัก หมายเลข 1479 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้แก่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคน ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ  4 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2556 – พ.ศ.2559  โดยจะมีการจัดทำระบบคอลเซ็นเตอร์ สายด่วนเพื่อให้มูลนิธิฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการที่เดือดร้อนได้อย่างรวดเร็ว  การแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนพิการที่มีจำนวนมากในประเทศไทย


โดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม(กทค.) ได้ดำเนินการอนุมัติให้มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ใช้หมายเลขโทรคมนาคมพิเศษ 4 หลัก หมายเลข 1479 ดังกล่าวเป็นการชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดมาตั้งแต่เดือน เม.ย.2556 และมีกำหนดให้ใช้ได้ถึงเดือน ก.ค.2556  ซึ่งทางมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้มีการประสานและขอความอนุเคราะห์มายังสำนักงาน กสทช. เพื่อขอใช้หมายเลขดังกล่าวต่อไป จึงได้พิจาณามอบให้ใช้เพิ่มอีกเป็นระยะเวลา 4 ปี เพื่อเป็นสายด่วนสำหรับให้ความช่วยเหลือคนพิการเป็นครั้งแรกของประเทศไทย  รวมถึงให้คนพิการได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ ส่งเสริมอาชีพ  อำนวยความสะดวกในการเดินทางอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาผู้พิการ ติดต่อเข้ามาใช้บริการสอบถาม อาทิ การฝึกอาชีพ สิทธิประโยชน์ของคนพิการตามที่รัฐจัดให้ และการขอความช่วยเหลือเร่งด่วนในกรณีการดำรงชีวิตในปัจจุบันเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณการติดต่อเข้ามาสูงขึ้นเรื่อยๆ


http://www.dailynews.co.th/technology/209928

______________________________ฟรี! กสทช.มอบสายด่วน 1479 ให้ 'มูลนิธิพระมหาไถ่' พัฒนาผู้พิการ


สำนักงาน กสทช. มอบหมายเลข 1479 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้ "มูลนิธิพระมหาไถ่" ตามโครงการ 4 ปี หวังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคนพิการ ให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการ...

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 56 นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า กสทช.สนับสนุนหมายเลขโทรคมนาคมพิเศษ 4 หลัก คือ หมายเลข 1479 เพื่อเป็นสายด่วนสำหรับคนพิการ ตามที่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้ประสานและขอความอนุเคราะห์มายังสำนักงาน กสทช. เพื่อขอใช้หมายเลขดังกล่าวต่อไป เพื่อสนับสนุนช่องทางการสื่อสารที่มีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ให้กับประชากรคนพิการ ซึ่งมีอยู่ในสังคมไทยจำนวนไม่น้อยที่รอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

รองเลขาธิการ กสทช. กล่าวต่อว่า คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ได้อนุมัติให้มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ใช้หมายเลขโทรคมนาคมพิเศษ 4 หลัก หมายเลข 1479 ชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดมาตั้งแต่เดือน เม.ย. 2556 และมีกำหนดให้ใช้ถึงเดือน ก.ค. 2556 เพื่อเป็นสายด่วน สำหรับให้ความช่วยเหลือคนพิการเป็นครั้งแรกของประเทศไทย และเป็นเบอร์นำร่องที่ใช้สำหรับโครงการ 1279 ปลุกพลังคนพิการจากบูรพาสู่อีสานของมูลนิธิฯ ซึ่งปรากฏว่ามีคนพิการติดต่อเข้ามาใช้บริการสอบถามเรื่องการฝึกอาชีพ หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ เรื่องสิทธิประโยชน์ของคนพิการตามที่รัฐจัดให้ และการขอความช่วยเหลือเร่งด่วนในกรณีการดำรงชีวิตในปัจจุบันเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณการติดต่อเข้ามาสูงขึ้นเรื่อยๆ

นายก่อกิจ กล่าวด้วยว่า ทางมูลนิธิฯ ได้ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ขอให้ กสทช. สนับสนุนหมายเลข 1479 เพื่อให้เป็นสายด่วนสำหรับคนพิการต่อไป เพื่อใช้ในโครงการศูนย์พิทักษ์สิทธิคนพิการ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินงาน ตามโครงการ 4 ปี ระหว่างปี 2556–2559 และจะจัดทำระบบคอลเซ็นเตอร์ หมายเลข 1479 เพื่อให้มูลนิธิฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการที่เดือดร้อนได้อย่างรวดเร็วต่อเนื่องจากโครงการเดิม รวมถึงเพื่อให้คนพิการได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ ส่งเสริมอาชีพ อำนวยความสะดวกในการเดินทาง และบริการอื่นๆ สู่การดำรงชีวิตอิสระ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมทั้งใช้เป็นช่องทางในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนพิการอีกด้วย

ทางด้าน พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช.และประธาน กทค. กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. สนับสนุนให้มีการพัฒนานวัตกรรมโทรคมนาคมเพื่อเพิ่มโอกาส ลดช่องว่าง พร้อมสนับสนุนคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้เข้าถึงบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง โดย กสทช.ได้พิจารณาและเล็งเห็นว่า มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และมีเจตนารมณ์และภารกิจในการช่วยเหลือสังคมอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการเน้นให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการเป็นสำคัญ ดังนั้น จึงสนับสนุนหมายเลข 1479 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคนพิการให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการ ภายใต้แนวคิด ได้งาน เข้าถึงสิทธิ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า.

โดย: ไทยรัฐออนไลน์
http://m.thairath.co.th/content/tech/349573

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.