Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

26 มิถุนายน 2556 TRUE เปิดโครงการโครงการ”ทรู แล็บ” ดึงบุคลากร 8 สถาบัน ทั้งอาจารย์และนักศึกษาผลิตนวัตกรรมใหม่ โดยจะอำนวยความสะดวกครบ ทั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สถานที่ประชุมประเด็นหลัก


วันนี้( 26 มิ.ย.)ที่อาคารทรู ทาวเวอร์ มีการจัดแถลงข่าวความร่วมมือโครงการ”ทรู แล็บ” ระหว่าง บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) กับ 8 สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อส่งเสริมงานวิจัยของภาคการศึกษาให้เชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ และส่งเสริมบุคลากรภาคการศึกษาทั้งอาจารย์และนักศึกษาให้ค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ชาตินายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า โครงการทรู แล็บจะเข้าไปส่งเสริมนักคิดและนักพัฒนาในมหาวิทยาลัย เพื่อค้นคว้าวิจัยโครงการที่เป็นประโยชน์และสามารถนำมาใช้งานได้จริง เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางสังคมและแก่ประเทศ โดยทางทรูได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 110 ล้านบาท เพื่อสร้างทรู แล็บใน 8  มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งสนับสนุนเงินทุนในการวิจัยและพัฒนาทั้งในรูปแบบโครงการที่นักศึกษาคิดขึ้นเองหรือทางทรูเป็นผู้ตั้งโจทย์ให้ เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่สามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจได้ในอนาคต


“การที่เอกชนเข้าจับมือกับสถาบันการศึกษาเป็นเทรนที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ต่อเนื่อง ซึ่งทางทรูมีความถนัดในด้านเทคโนโลยี ขณะที่สถาบันการศึกษามีบุคลากรและองค์ความรู้ ที่จะส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ทางทรูให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง”


ด้าน ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ รองผู้อำนวยการและหัวหน้าศูนย์นวัตกรรม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ทรูจะเข้าไปสร้างทรู แล็บในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นพื้นที่ทำงานของผู้ที่ได้รับทุนวิจัย ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ ทั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สถานที่ประชุม นอกจากนี้ยังเปิดการประกวด ทรู แล็บ คอนเทสต์ เพื่อเปิดรับสมัครนิสิตและนักศึกษาทีมละ 5 คน เสนอแนวคิดและผลงานวิจัยใน 7 หัวข้อ อาทิ เทคโนโลยีด้านการสื่อสารและเครือข่าย นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพและการแพทย์ ด้านคอนเวอร์เจนซ์ ฯลฯ เพื่อรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยตั้งแต่ 5  หมื่น-3 แสนบาท และหากโครงการใดมีโอกาสประสบความสำเร็จก็สามารถขอรับทุนเติมได้อีก

______________________________________

สร้าง“ทรู แล็บ” ปั้น"นวัตกร"คิดงานวิจัยใช้ได้จริงทรู จับมือ 8 มหาวิทยาลัย สร้าง “ทรู แล็บ” ปั้นนวัตกร สร้างนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริง ทุ่ม 110 ล้านบาท พร้อมให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยหวังนำมาใช้งานในธุรกิจในอนาคต


วันนี้( 26 มิ.ย.)ที่อาคารทรู ทาวเวอร์ มีการจัดแถลงข่าวความร่วมมือโครงการ”ทรู แล็บ” ระหว่าง บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) กับ 8 สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อส่งเสริมงานวิจัยของภาคการศึกษาให้เชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ และส่งเสริมบุคลากรภาคการศึกษาทั้งอาจารย์และนักศึกษาให้ค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ชาติ


นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า โครงการทรู แล็บจะเข้าไปส่งเสริมนักคิดและนักพัฒนาในมหาวิทยาลัย เพื่อค้นคว้าวิจัยโครงการที่เป็นประโยชน์และสามารถนำมาใช้งานได้จริง เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางสังคมและแก่ประเทศ โดยทางทรูได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 110 ล้านบาท เพื่อสร้างทรู แล็บใน 8  มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งสนับสนุนเงินทุนในการวิจัยและพัฒนาทั้งในรูปแบบโครงการที่นักศึกษาคิดขึ้นเองหรือทางทรูเป็นผู้ตั้งโจทย์ให้ เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่สามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจได้ในอนาคต


“การที่เอกชนเข้าจับมือกับสถาบันการศึกษาเป็นเทรนที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ต่อเนื่อง ซึ่งทางทรูมีความถนัดในด้านเทคโนโลยี ขณะที่สถาบันการศึกษามีบุคลากรและองค์ความรู้ ที่จะส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ทางทรูให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง”


ด้าน ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ รองผู้อำนวยการและหัวหน้าศูนย์นวัตกรรม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ทรูจะเข้าไปสร้างทรู แล็บในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นพื้นที่ทำงานของผู้ที่ได้รับทุนวิจัย ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ ทั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สถานที่ประชุม นอกจากนี้ยังเปิดการประกวด ทรู แล็บ คอนเทสต์ เพื่อเปิดรับสมัครนิสิตและนักศึกษาทีมละ 5 คน เสนอแนวคิดและผลงานวิจัยใน 7 หัวข้อ อาทิ เทคโนโลยีด้านการสื่อสารและเครือข่าย นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพและการแพทย์ ด้านคอนเวอร์เจนซ์ ฯลฯ เพื่อรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยตั้งแต่ 5  หมื่น-3 แสนบาท และหากโครงการใดมีโอกาสประสบความสำเร็จก็สามารถขอรับทุนเติมได้อีก


“ ปีที่ผ่านมาทรูมีการสนับสนุนทุนวิจัยให้กับนักศึกษาประมาณ 50 โครงการ ในอนาคตจะมีการขยายโครงการไปยังมหาวิทยาลัยอื่นๆอีก เนื่องจากแต่ละมหาวิทยาลัยมีความเก่งและเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน นอกจกานี้ทรูจะจัดสัมมนาโดยนำวิทยากรที่เชี่ยวชาญไปอบรมให้กับนักศึกษาด้วย อย่างไรก็ตามไม่ได้คาดหวังว่าจะมีผลงานเข้ามาจำนวนมากแต่จะเน้นผลงานที่สามารถนำไปใช้งานได้ โดยเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและองค์กรและภาคธุรกิจ สำหรับในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาผลงานที่คิดค้นขึ้นจะมีหลาบแบบ อาทิ เป็นของผู้พัฒนาทั้งหมด เป็นทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกัน โดยทรูได้สิทธิในการนำผลงานไปใช้ ” ดร.ธีระพล กล่าว

http://www.dailynews.co.th/technology/214858

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.