Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

30 พฤษภาคม 2556 สรุป!! โทรคมนาคมและการสือสาร (เพิ่มเติม) ประจำวัน 30/05/2556


สรุป!! โทรคมนาคมและการสือสาร (เพิ่มเติม) ประจำวัน 30/05/2556

( ข้อจำกัดด้านข้อความ ข่าวที่เหลือ UP ผ่าน ช่องทางอื่นแทนครับ )

1....           ผู้ที่ยังใช้ TRUEMOVE และ GSM1800 หลังหมดสัปทาน CAT ไม่สามารถออกPROใหม่ (ดูแลคุณภาพเท่านั้น)หลังปี57จะถูกโอนชนะการประมูล
2....           CTH ตัดสินใจเช่า ช่องสัญญาณจานดาวเทียม วีนาแซค ของประเทศเวียดนาม เพื่อรองรับกลุ่มสมาชิกใหม่++พร้อมแพกเกจรายเดือน4ตัว
3....           (ท้าชนรสนิยมคนไทย) การปล่อย LG OPTIMUS G PRO จะสามารถเพิ่มทางการตลาดเพิ่มเป็น 10 % ขึ้นอันดับที่ 3 ของตลาดภายในสิ้นปีนี้

_________________

(เพิ่มเติม)
1.....    อนุดิษฐ์ ส่ง++ให้ สรอ. ได้จัดทำคู่มือการปรับปรุงมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐฉบับสมบูรณ์ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการประชาชน ต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการให้เป็นรูปธรรม รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ทันสมัยและโปร่งใส
2.....    (เรื่องนี้ดีสุดๆๆ) กสทช.คลอด 4 รายการโทรทัศน์และวิทยุนำร่องเพื่อผู้พิการอย่างเต็มรูปแบบ (กิน อยู่ คือ // อร่อยอย่างยิ่ง // ศึกษาทัศน์ // Deaf Chanel ) ให้บริการแก่ผู้พิการ นอกเหนือจากภาษามือและตัวอักษร
3.....    แหล่งข่าวอ้าง++ iPhone รุ่นต่อไป จอRetina Display ให้ความละเอียดเป็น 2เท่าจากรุ่นเดิม // Tim Cook ถึงทิศทางของ iPhone ในอนาคต จอยัง4นิ้ว เพื่อคุณภาพ
4.....    (น่าจะขายบ้านเรา) HTC ONE เปิดตัวสีแดง และน้ำเงิน++ // ส่วนHTC One ฉบับ Google ที่เป็น Pure Android ล้วน (ถูกตัด Ultrapixel Camera , HTC BoomSound และ Beats Audio ออก)30 พฤษภาคม 2556 อนุดิษฐ์ ส่ง++ให้ สรอ. ได้จัดทำคู่มือการปรับปรุงมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐฉบับสมบูรณ์ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการประชาชน ต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการให้เป็นรูปธรรม รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ทันสมัยและโปร่งใส


ประเด็นหลักรมว.ไอซีที กล่าวต่อว่า ขณะนี้ สรอ. ได้จัดทำคู่มือการปรับปรุงมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐฉบับสมบูรณ์ขึ้น โดยมีเนื้อหาตั้งแต่องค์ประกอบเนื้อหาเว็บไซต์ ที่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ข้อมูล และบริการของหน่วยงาน อาทิ ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการบริการ เป็นต้น 2. การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ อาทิ การมีระบบสืบค้นข้อมูล มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ และ 3. ส่วนการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ อาทิ การลงทะเบียนออนไลน์ และระบบให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวอีกว่า คุณลักษณะของเว็บไซต์ภาครัฐที่ควรมี อาทิ ต้องมีการแสดงผลอย่างน้อย 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งสามารถเพิ่มหรือลดขนาดตัวอักษรได้ มีการใช้งานแบบ Really Simple Syndication (RSS) สำหรับนำเสนอข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน มีระบบ Navigation ที่ชัดเจน  ง่ายต่อการเข้าใจ รวมถึงเว็บไซต์ที่มีมาตรฐานควรสอดคล้องกับข้อกําหนดขององค์การมาตรฐาน เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web Consortium : W3C) เป็นต้น อีกทั้งยังมีแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ซึ่งได้รวบรวมและประมวลจากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และข้อกำหนดองค์การสหประชาชาติ (UN) ในการจัดอันดับการพัฒนา e-Government ของกลุ่มสมาชิก ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับนานาชาติ โดยกระทรวงฯ ได้ผลักดัน 8 หน่วยงานภาครัฐ ให้ปรับปรุงเว็บไซต์ตามมาตรฐานฯ ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และเพื่อให้การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและบริการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ อย่างสมบูรณ์แบบและยั่งยืนยิ่งขึ้น

http://m.thairath.co.th/content/tech/348068
______________________________________

30 พฤษภาคม 2556 (เรื่องนี้ดีสุดๆๆ) กสทช.คลอด 4 รายการโทรทัศน์และวิทยุนำร่องเพื่อผู้พิการอย่างเต็มรูปแบบ (กิน อยู่ คือ // อร่อยอย่างยิ่ง // ศึกษาทัศน์ // Deaf Chanel ) ให้บริการแก่ผู้พิการ นอกเหนือจากภาษามือและตัวอักษร


ประเด็นหลักมื่อวันที่ 30 พ.ค. 56 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า ขณะนี้ กสทช.ได้จัดทำ 4 รายการโทรทัศน์และวิทยุนำร่องเพื่อผู้พิการอย่างเต็มรูปแบบ หลังจาก กสทช.ลงนามความร่วมมือกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในการส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงและรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อได้อย่างเท่าเทียม เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2556 ที่ผ่านมา

กรรมการ กสทช. กล่าวต่อว่า สำหรับ 4 รายการโทรทัศน์และวิทยุนำร่องเพื่อผู้พิการ ประกอบด้วย 1.รายการ กิน อยู่ คือ ทางช่องไทยพีบีเอส ออกอากาศ 1 มิ.ย. 2556 2.รายการ อร่อยอย่างยิ่ง ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสามารถรับฟังเสียงบรรยายใต้ภาพได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เริ่มออกอากาศบริการเพื่อผู้พิการวันที่ 7 มิ.ย. 2556  3.รายการศึกษาทัศน์ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และ 4.รายการ Deaf Chanel ทางทรูวิชั่นส์ ที่ให้บริการในปัจจุบัน

นางสาวสุภิญญา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ทั้ง 4 รายการจะเพิ่มเติมการให้บริการแก่ผู้พิการ นอกเหนือจากภาษามือและตัวอักษรเพื่อให้มีความเข้าใจเนื้อหารายการมากยิ่งขึ้น เช่น คำบรรยายการสนทนา คำบรรยายเสียงประกอบ เสียงดนตรี เสียงหัวเราะหรือบรรยายภาพในเนื้อหาที่ไม่มีเสียงประกอบให้ผู้รับฟังได้เข้าใจเนื้อเรื่อง ขณะที่ที่ประชุมบอร์ด กสท.ยังเห็นชอบในหลักการให้เพิ่มเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตทีวีดิจิตอล ที่ต้องมีรายการเพื่อผู้พิการสามารถรับชมได้ด้วย โดยล่าสุดอยู่ระหว่างการออกเป็นประกาศ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เบื้องต้นกับช่องทีวีดิจิตอล ประเภทธุรกิจ จำนวน 24 ช่อง.


http://m.thairath.co.th/content/tech/348059
______________________________________


30 พฤษภาคม 2556 แหล่งข่าวอ้าง++ iPhone รุ่นต่อไป จอRetina Display ให้ความละเอียดเป็น 2เท่าจากรุ่นเดิม // Tim Cook ถึงทิศทางของ iPhone ในอนาคต จอยัง4นิ้ว เพื่อคุณภาพ


ประเด็นหลัก
เว็บไซต์ WeiPhone ของจีนได้รายงานว่า Apple กำลังมีความพยายามในการเพิ่มความละเอียดของหน้าจอแสดงผลใน iPhone 5S ให้มากกว่าจอ Retina Display บน iPhone 5 ซึ่งจะมีการเพิ่มจำนวนพิกเซลจากเดิม 730,000 เป็น 1.5 ล้านพิกเซล ทำให้มีความหนาแน่นของพิกเซลบนหน้าจอขนาด 4 นิ้วนั้นมากขึ้น แหล่งข่าวยังระบุว่าการเพิ่มความละเอียดบนหน้าจอ iPhone 5S ทาง Apple อาจใช้เทคนิคเดียวกับที่ใช้ใน iPad mini ด้วยการขยายขอบจอแสดงผลให้ติดกับขอบตัวเครื่องมากขึ้น หากเป็นไปอย่างที่เว็บไซต์จีนอ้างไว้ก็อาจทำให้นักพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน iOS ต้องรับภาระในการปรับความละเอียดของการแสดงผลให้เข้ากับจอแสดงผลใหม่ของ iPhone 5Sในการสัมภาษณ์ Tim Cook ถึงทิศทางของ iPhone ในอนาคต ซึ่งมีการนำไปเปรียบเทียบกับ iPod mini อุปกรณ์ที่มียอดขายและความนิยมสูง แต่ Apple ก็สั่งยกเลิกไป และแทนที่ด้วย iPod nano จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเกิดขึ้นกับ iPhone และเหตุใด Apple จึงไม่คิดแตกไลน์ของ iPhone ออกไปเหมือนค่ายโทรศัพท์มือถืออื่นๆ ที่ผู้คนดูเหมือนจะชอบมือถือจอใหญ่หรือ Phablet และมีทีท่าว่าจะเติบโตในตลาด Tim Cook ได้ให้เหตุผลในเรื่องนี้ว่า iPod มีเป้าหมายของการทำการตลาดที่แตกต่างกับ iPhone ซึ่งหากจะทำให้มันมีจอใหญ่ขึ้นจำเป็นต้องมีรายละเอียดที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของหน้าจอแสดงผล ที่ตอนนี้จอแสดงผลแบบ Retina Display ดีที่สุดในตลาดอยู่แล้ว การปรับสมดุลของแสงสี และอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ส่งผลต่อระยะเวลาในการผลิต ดังนั้นในตอนนี้ Apple จึงไม่คิดทำ iPhone จอใหญ่ แต่เราก็ไม่ปิดกั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


http://www.arip.co.th/news.php?id=416808
http://www.arip.co.th/news.php?id=416801


______________________________________


30 พฤษภาคม 2556 (น่าจะขายบ้านเรา) HTC ONE เปิดตัวสีแดง และน้ำเงิน++ // ส่วนHTC One ฉบับ Google ที่เป็น Pure Android ล้วน (ถูกตัด Ultrapixel Camera , HTC BoomSound และ Beats Audio ออก)


ประเด็นหลัก


พูดถึง HTC One แล้ว ถือว่าเป็นเรือธงของค่ายที่ถือว่าเริ่มติดตลาดใช้ได้แล้ว หลายประเทศเริ่มขายแล้ว และถือว่าได้รับเสียงตอบรับจากผู้บริโภคในแง่ดีอยู่ แต่ HTC One น่าจะหยุดแค่เครื่องสีดำและขาวแล้ว เพราะในเว็บ Handtec ของอังกฤษ มีการรับสั่งเครื่อง HTC One สีแดง แต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรก เพราะเคยมีข้อมูลหลุดแว็บๆ ในเว็บ HTC ของสหรัฐฯ มาแล้ว โดยกำหนดราคาไว้ที่ 509.99 Pound (ประมาณ 23,000 บาท) ในขณะที่เว็บ Pocket-lint โชว์ภาพ HTC One สีน้ำเงิน ที่เป็นเครื่องตัวอย่างให้ดู แต่ทั้ง 2 สีใหม่นี้ ยังไม่มีการเปิตดัว หรือแถลงกันอย่างเป็นทางการจาก HTC

แหล่งข่าวของประเทศได้รายงานว่า HTC One ฉบับ Google Edition เตรียมเปิดตัวในเดือนมิถุนายน พร้อมการออกวางจำหน่ายในจำนวนจำกัด เนื่องจากซัพพลายเออร์ได้เตรียมชิ้นส่วนเพื่อรองรับการผลิต HTC One ในแบบ Original เท่านั้น จึงเป็นสาเหตุในการผลิต HTC One Google Edition เกิดความล่าช้ามากกว่าปกติ ซึ่ง HTC One ในแบบของ Google จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่คล้ายกับ Samsung Galaxy S4 Google Edition ตั้งแต่ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ที่จะเป็น Pure Android ล้วน และยิ่งไปกว่านั้นทาง Google จะขอให้ HTC ตัดสเปคบางอย่างออกไป อาทิ Ultrapixel Camera , HTC BoomSound และ Beats Audio หากเป็นตามที่แหล่งข่าวกล่าวถึงอาจทำให้ HTC One ดูจืดไปไม่ใช่น้อยhttp://www.mxphone.net/300513-htc-one-red-and-blue-new-colours/
http://www.arip.co.th/news.php?id=416802

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.