Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

14 กรกฎาคม 2556 (อีก2เดือนเข้าสภา) ฉบับร่างแก้ไข พรบ.คอม (เสร็จแล้ว เสร็จลึกถึงรับฟังความคิดเห็นจากทั้งกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่) รับรองครอบคลุ่มถึงการใช้ 4GLTE คลาวด์คอมพิวติ้ง และระบบไอทีในภาครัฐ


ประเด็นหลัก

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีกว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า จากการเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในการจัดทำพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึ่งได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากทั้งกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าภายหลังการปรับปรุงให้สมบูรณ์แล้วจะสามารถนำเสนอ พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบได้ภายใน 2 เดือนข้างหน้า

รมว.กระทรวงไอซีที กล่าวว่า การปรับปรุงพ.ร.บ.คอมพ์ ฉบับใหม่นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ครอบคลุมเข้ากับเทคโนโลยีในปัจจุบัน และปรับปรุงกฎหมายให้มีบทบัญญัติให้อำนาจหลายฝ่ายสามารถตรวจตราซึ่งกันและกันได้ จึงถือเป็นกฎหมายที่มีทั้งเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดและการกระทำภายใต้กรอบการลงโทษตามกรอบกฎหมายเดิม เชื่อว่าพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวจะครอบคลุมเทคโนโลยีในปัจจุบันซึ่งคาดว่าจะยังใช้งานต่อไปในระยะยาวทั้งแอลทีอี คลาวด์คอมพิวติ้ง และระบบไอทีในภาครัฐ______________________________________

ไอซีทีเล็งชง พ.ร.บ.คอมพ์ใหม่เข้า ครม.อีก 2เดือน

ไอซีที แย้มรับฟังความเห็นพ.ร.บ.คอมพ์ใหม่ฉลุย เตรียมเข็นเข้าครม.ในอีก 2 เดือน เผยผลโครงการจังหวัดอัจฉริยะประสบผล ช่วยขยายโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เล็งขยายอีก 10 จังหวัด หลังประเมินผลสิ้นปีนี้...

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีกว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า จากการเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในการจัดทำพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึ่งได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากทั้งกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าภายหลังการปรับปรุงให้สมบูรณ์แล้วจะสามารถนำเสนอ พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบได้ภายใน 2 เดือนข้างหน้า

รมว.กระทรวงไอซีที กล่าวว่า การปรับปรุงพ.ร.บ.คอมพ์ ฉบับใหม่นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ครอบคลุมเข้ากับเทคโนโลยีในปัจจุบัน และปรับปรุงกฎหมายให้มีบทบัญญัติให้อำนาจหลายฝ่ายสามารถตรวจตราซึ่งกันและกันได้ จึงถือเป็นกฎหมายที่มีทั้งเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดและการกระทำภายใต้กรอบการลงโทษตามกรอบกฎหมายเดิม เชื่อว่าพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวจะครอบคลุมเทคโนโลยีในปัจจุบันซึ่งคาดว่าจะยังใช้งานต่อไปในระยะยาวทั้งแอลทีอี คลาวด์คอมพิวติ้ง และระบบไอทีในภาครัฐ

น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวอีกว่า ส่วนโครงการจังหวัดอัจฉริยะ (Smart Province) ที่นำร่องจังหวัดนครนายกเป็นต้นแบบแห่งแรกในประเทศไทยนั้น ขณะนี้สามารถขยายการเข้าถึงเทคโนโลยีไอซีทีไปยังกว่า 400 หมู่บ้านภายในจังหวัดนครนายก ซึ่งเบื้องต้นโครงการดังกล่าวเป็นการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีให้มีความพร้อมทำให้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไร้สายในด้านต่างๆ อาทิ การเรียนการสอนของนักเรียน ด้านสาธารณสุข การสื่อสาร รวมถึงลดการใช้งานเอกสารระบบทะเบียนบ้าน เป็นต้น

รมว.กระทรวงไอซีที กล่าวด้วยว่า โครงการจังหวัดอัจฉริยะนี้ทำให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น ทั้งการใช้งานในส่วนการปกครองท้องถิ่นจากระดับจังหวัดสู่ระดับอำเภอและหมู่บ้านมากขึ้น ซึ่งหลังจากนี้จะมีการประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานภายในช่วงสิ้นปีนี้ ก่อนจะขยายผลการดำเนินงานไปยังจังหวัดอื่นๆ อีกประมาณ 10 จังหวัด ซึ่งอาจเลือกการดำเนินงานในมิติที่เหมาะสมไปดำเนินการต่อไป.

โดย: ไทยรัฐออนไลน์
http://m.thairath.co.th/content/tech/356820

________________________________________________

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.