Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

22 กรกฎาคม 2556 (คณะ)กสช.ของกสทช. เร่งสรุปต้นทุนผู้ได้รับใบอนุญาตการให้บริการโครงข่าย (มักซ์) และ กฏมัสต์ แครี ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนทั้งสองเรื่อง


ประเด็นหลัก


นายธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ กสทช. และกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า ในขณะนี้ผู้ได้รับใบอนุญาตการให้บริการโครงข่าย (มักซ์) ของทีวีดิจิตอล จำนวน 4 ราย ได้เสนอราคามาที่ กสทช. เพื่อให้พิจารณาแล้ว แต่ยังไม่สามารถสรุปราคาได้ เพราะค่าบริการมักซ์ต้องพิจารณาจาก 2 เรื่อง ได้แก่ 1.ราคาของผู้ประกอบกิจการสิ่งอำนวยความสะดวกหรือเสาอุปกรณ์ส่งสัญญาณ และ 2.หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป หรือ มัสต์ แครี ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนทั้งสองเรื่อง

สำหรับราคาของผู้ให้บริการมักซ์แต่ละรายที่เสนอมาให้ กสทช.พิจารณายังไม่ได้มีการคำนวณราคาเสาอุปกรณ์ส่งสัญญาณ และมีราคาแตกต่างกันมาก ดังนั้นจะเร่งให้คณะอนุกรรมการที่พิจารณาเรื่องการให้ใบอนุญาตเสาอุปกรณ์ส่งสัญญาณของ กสทช. สรุปราคาให้เร็วที่สุด ก่อนเสนอราคาไปให้ผู้รับใบอนุญาตมักซ์คำนวณต้นทุนต่อไป

“การดำเนินงานของ กสท.ช้าพอสมควร เอกชนต้องการได้ข้อมูลของมักซ์ไปคำนวณต้นทุนก่อนประมูลทีวีดิจิตอล ช่องบริการธุรกิจ 24 ช่อง ราคาที่ออกมาช้าอาจกระทบการให้บริการทีวีดิจิตอล ที่ปีแรกต้องเข้าถึงประชาชน 50% ปีที่สอง 80% ปีที่สาม 90% และปีที่สี่ 95% เนื่องจากเอกชนจะต้องลงทุนเปิดให้บริการมักซ์ให้ครอบคลุมพื้นที่”นายธวัชชัย กล่าว


______________________________________

+
จี้กสทช.สางปมทีวีดิจิตอล

เอกชนจี้ กสทช.เร่งสรุปค่าโครงข่าย แจกคูปอง และติดตั้งโครงข่ายทีวีดิจิตอล หวั่นปัญหาดูไม่ได้

น.ส.พรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อาร์เอส เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทยังไม่เห็นความพร้อมในด้านใดของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่จะเปิดให้มีการประมูลทีวีดิจิตอลในเดือน ต.ค.นี้ ทั้งในเรื่องราคาค่าบริการโครงข่าย (มักซ์) การแจกคูปองซื้อกล่องรับสัญญาณ หรือการติดตั้งโครงข่ายต้องดำเนินการให้ครอบคลุม 50% ของพื้นที่ในปีแรก

นอกจากนี้ กสทช.ควรจะเข้ามาดูแลเรื่องการจัดเรตติ้ง เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการแข่งขัน เพราะปัจจัยดังกล่าวถือเป็นตัวแปรสำคัญในการสร้างรายได้ให้|กับผู้ประกอบการ เนื่องจากรายได้โฆษณาส่วนใหญ่ยังอยู่ที่ฟรีทีวีอย่างช่อง 3 และช่อง 7

“สิ่งที่พวกเราเป็นห่วงตอนนี้คือความทั่วถึงและความรวดเร็วในการติดตั้งโครงข่ายว่าจะกระจายได้ทั่วถึงมากน้อยแค่ไหน หากเราจ่ายเงินไปแล้วไม่มีคนดูจะทำอย่างไร ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ทำให้คิดว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้”น.ส.พรพรรณ กล่าว

นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า การที่ กสทช.ออกมากำหนดให้ผู้ประกอบการประมูลช่องทีวีดิจิตอลได้ ต้องผลิตรายการออกอากาศภายใน 90 วัน ถ้าให้ปฏิบัติตามจริงก็ทำได้ แต่ทั้งนี้คงต้องขึ้นอยู่กับระบบการออกอากาศด้วยว่ามีความพร้อมมากแค่ไหน

นายธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ กสทช. และกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า ในขณะนี้ผู้ได้รับใบอนุญาตการให้บริการโครงข่าย (มักซ์) ของทีวีดิจิตอล จำนวน 4 ราย ได้เสนอราคามาที่ กสทช. เพื่อให้พิจารณาแล้ว แต่ยังไม่สามารถสรุปราคาได้ เพราะค่าบริการมักซ์ต้องพิจารณาจาก 2 เรื่อง ได้แก่ 1.ราคาของผู้ประกอบกิจการสิ่งอำนวยความสะดวกหรือเสาอุปกรณ์ส่งสัญญาณ และ 2.หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป หรือ มัสต์ แครี ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนทั้งสองเรื่อง

สำหรับราคาของผู้ให้บริการมักซ์แต่ละรายที่เสนอมาให้ กสทช.พิจารณายังไม่ได้มีการคำนวณราคาเสาอุปกรณ์ส่งสัญญาณ และมีราคาแตกต่างกันมาก ดังนั้นจะเร่งให้คณะอนุกรรมการที่พิจารณาเรื่องการให้ใบอนุญาตเสาอุปกรณ์ส่งสัญญาณของ กสทช. สรุปราคาให้เร็วที่สุด ก่อนเสนอราคาไปให้ผู้รับใบอนุญาตมักซ์คำนวณต้นทุนต่อไป

“การดำเนินงานของ กสท.ช้าพอสมควร เอกชนต้องการได้ข้อมูลของมักซ์ไปคำนวณต้นทุนก่อนประมูลทีวีดิจิตอล ช่องบริการธุรกิจ 24 ช่อง ราคาที่ออกมาช้าอาจกระทบการให้บริการทีวีดิจิตอล ที่ปีแรกต้องเข้าถึงประชาชน 50% ปีที่สอง 80% ปีที่สาม 90% และปีที่สี่ 95% เนื่องจากเอกชนจะต้องลงทุนเปิดให้บริการมักซ์ให้ครอบคลุมพื้นที่”นายธวัชชัย กล่าว


http://www.posttoday.com/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%
B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C/235724/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%89%E
0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%8A-
%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0
%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A5

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.