Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

24 กรกฎาคม 2556 กสทช. สั่งส่งข้อความ 18 ล้านเบอร์ GSM1800 และ TRUEMOVE ใช้ผู้ใช้ต้องรับทราบมี2แบบ (อนุญาติใช้บริการได้ภายในไม่เกิน 1 ปี ให้โอนเลขหมายออก และ สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องถึงไม่เกิน 15 ก.ย.57 )


ประเด็นหลัก


นายฐากร กล่าวต่อว่า พร้อมกันนี้ยังได้ทำหนังสือถึงบริษัท ทรูมูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด ให้ประชาสัมพันธ์และส่งข้อความสั้น (เอสเอ็มเอส) ให้ผู้ใช้บริการที่มีอยู่กว่า 18 ล้านเลขหมาย ด้วยข้อความดังนี้ คือ 1.กสทช. ขอแจ้งว่าเลขหมายท่านอยู่ในสัมปทานคลื่น 1800 MHz ที่จะสิ้นสุดลง 15 ก.ย.56 นี้ ท่านจะยังคงใช้บริการได้ภายในไม่เกิน 1 ปี หากต้องการโอนย้ายเลขหมายไปยังเครือข่ายอื่น กรุณาติดต่อผู้ให้บริการรายใหม่ 2.กสทช.คุ้มครองสิทธิเลขหมายนี้ สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องถึงไม่เกิน 15 ก.ย.57 กรุณาโอนย้ายเลขหมายท่านไปยังผู้ให้บริการรายอื่น ถ้ามีปัญหาติดต่อสอบถามได้ที่โทร.1200 ฟรี และต้องดำเนินการทันที หลังจากได้รับหนังสือฉบับนี้จาก กสทช.เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ใช้บริการ และผู้บริโภคจะต้องไม่ได้รับความเดือดร้อน.สำหรับข้อความที่บังคับให้ผู้ประกอบการมือถือมี 2 ข้อความ คือ “กสทช. ขอแจ้งว่าเลขหมายท่านอยู่ในสัมปทานคลื่น 1800 MHz (เมกะเฮิร์ตซ) ที่จะสิ้นสุดลง 15 กันยายน นี้ ท่านจะยังคงใช้บริการได้ภายในไม่เกิน 1 ปี หากประสงค์จะโอนย้ายเลขหมายไปยังเครือข่ายอื่น กรุณาติดต่อผู้ให้บริการรายใหม่ สอบถามโทร  1200 (ฟรี)”  และ “กสทช. คุ้มครองสิทธิเลขหมายนี้ สามารถใช้ได้ต่อเนื่องไม่เกิน 15 ก.ย.57 กรุณาโอนย้ายเลขหมายท่านไปยังผู้ให้บริการรายอื่น สอบถามโทร. 1200 ฟรี”______________________________________

กสทช.ร่อนหนังสือทวงคืนคลื่น1800


"กสทช." เรียกคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ หลังสัญญาสัมปทานสิ้นสุด เผยแบ่งเค้กลงตัว "กสท" ได้ค่าเช่าโครงข่าย "ทรูมูฟ-ดีพีซี" ได้ค่าบริหารจัดการ ส่วนที่เหลือเป็นรายได้นำส่งแผ่นดินทั้งหมด...

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เพื่อให้คืนคลื่นควาามถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) จำนวน 25 เมกะเฮิรตซ์ เมื่อสัญญาสัมปทานสิ้นสุดในวันที่ 15 ก.ย.นี้ เพื่อ กสทช.จะได้นำคลื่นดังกล่าวไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้งานคลื่นความถี่ตามกฎหมายต่อไป

ส่วนมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการนั้น กสทช.จะเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) ร่างประกาศเรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดอายุการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในวันที่ 25 ก.ค.นี้ เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการประกาศและบังคับใช้ต่อไป โดยร่างดังกล่าวเป็นการดำเนินการของอนุกรรมการเยียวยาผู้ใช้บริการ

ขณะเดียวกัน สำนักงาน กสทช.ก็จะเสนอมาตรการเยียวผู้ใช้บริการ ด้วยวิธีการตั้งคณะกรรมการคิดอัตรารายได้จากการเยียวผู้ใช้บริการในช่วง 1 ปีนี้ แบ่งเป็นค่าเช่าโครงข่ายโทรคมนาคมให้ กสท และค่าบริหารจัดการลูกค้าตามต้นทุนที่แท้จริงให้ทรูมูฟและดีพีซี ส่วนที่เหลือเป็นรายได้นำส่งแผ่นดิน โดยผ่าน กสทช.ซึ่งเชื่อว่ารายได้ที่จะนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน จะสูงกว่ารายได้ตามสัญญาสัมปทาน โดยคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นจะมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนร่วมเป็นกรรมการ เช่น กระทรวงการคลัง สำนักงานอัยการสูงสุด กสท ทรมูฟ ดีพีซี กสทช. นักวิชาการ เป็นต้น

"ยอมรับว่ามีความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านระหว่างการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานครั้งนี้ หากมีการโอนย้ายเลขหมายทั้งหมดพร้อมกันในคราวเดียว ก็จะมีปัญหาเรื่องเครื่องโทรศัพท์มือถือที่ไม่รองรับการใช้งานคลื่นอื่นๆ เพราะผู้บริโภคบางรายยังใช้เครื่องโทรศัพท์มือถือสำหรับคลื่น 1800 เท่านั้น ซึ่ง กสทช.และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ก็มีความกังวล และจะหาทางออกร่วมกัน เพื่อมิให้ผู้บริโภคเดือดร้อน เนื่องจากหลังสัญญาสิ้นสุด 1 ปี หรือนับถึงวันที่ 15 ก.ย.2557 ผู้บริโภคจะไม่สามารถใช้โทรศัพท์เลขหมายเดิมที่ไม่โอนย้ายได้อีกหรือเกิดปัญหาซิมดับแน่นอน"

นายฐากร กล่าวต่อว่า พร้อมกันนี้ยังได้ทำหนังสือถึงบริษัท ทรูมูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด ให้ประชาสัมพันธ์และส่งข้อความสั้น (เอสเอ็มเอส) ให้ผู้ใช้บริการที่มีอยู่กว่า 18 ล้านเลขหมาย ด้วยข้อความดังนี้ คือ 1.กสทช. ขอแจ้งว่าเลขหมายท่านอยู่ในสัมปทานคลื่น 1800 MHz ที่จะสิ้นสุดลง 15 ก.ย.56 นี้ ท่านจะยังคงใช้บริการได้ภายในไม่เกิน 1 ปี หากต้องการโอนย้ายเลขหมายไปยังเครือข่ายอื่น กรุณาติดต่อผู้ให้บริการรายใหม่ 2.กสทช.คุ้มครองสิทธิเลขหมายนี้ สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องถึงไม่เกิน 15 ก.ย.57 กรุณาโอนย้ายเลขหมายท่านไปยังผู้ให้บริการรายอื่น ถ้ามีปัญหาติดต่อสอบถามได้ที่โทร.1200 ฟรี และต้องดำเนินการทันที หลังจากได้รับหนังสือฉบับนี้จาก กสทช.เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ใช้บริการ และผู้บริโภคจะต้องไม่ได้รับความเดือดร้อน.

โดย: ไทยรัฐออนไลน์
http://m.thairath.co.th/content/tech/359103


_____________________________________________


กสทช.ทวงคลื่น1800MHzจากกสท.


กสทช. ส่งหนังสือทวงคลื่น 1800 MHz ที่จะสิ้นสุดสัมปทานจาก CAT พร้อมประชาสัมพันธ์และเร่งผู้ให้บริการแจ้งผู้ใช้ทราบรวมถึงสิทธิของผู้ใช้บริการ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือแจ้งไปยังบริษัท กสท โทรคมนาคม (CAT) เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ว่า เมื่อสัญญาให้ดำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า DIGITAL PCN (PERSONAL COMMUNICATION NETWORK) 1800 ระหว่างการสื่อสารแห่งประเทศไทยกับบริษัท ไวร์เลส คอมมูนิเคชั่นส์ เซอร์วิส (บริษัท ทรู มูฟ จำกัด) และบริษัท ดิจิตอล โฟน สิ้นสุดลงในวันที่ 15 กันยายน 2556 สิทธิในการใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามสัญญาดังกล่าว ย่อมที่จะสิ้นสุดลงด้วยเช่นกัน โดยสิทธิในการใช้งานคลื่นความถี่ดังกล่าวย่อมตกคืนแก่สาธารณะ

ด้วยเหตุดังกล่าว จึงห้ามมิให้บริษัท กสท โทรคมนาคม ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวภายหลังสัญญาสัมปทานสิ้นสุดลง โดยให้คืนคลื่นความถี่ดังกล่าวเพื่อให้ กสทช. นำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้งานคลื่นความถี่ตามกฎหมายกำหนด และให้ดำเนินการการจัดให้มีมาตรการเยียวยาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการภายหลังการสิ้นสุดการอนุญาตให้ประกอบกิจการตามที่ กสทช. ประกาศกำหนดต่อไป

นายฐากร กล่าวว่า ในส่วนของการคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1800 MHz ของบริษัท ไวร์เลส คอมมูนิเคชั่นส์ เซอร์วิส และบริษัท ดิจิตอล โฟน ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในวันที่ 15 กันยายนนี้ สำนักงาน กสทช. จะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ไปยังประชาชนผู้ใช้บริการให้ทราบถึงการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานและสิทธิของผู้ใช้บริการในการโอนย้ายเพื่อไปใช้บริการกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่น และส่งข้อความสั้น (SMS) และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออื่น ถึงผู้ใช้บริการเพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับระยะเวลาการสิ้นสุดการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1800 MHz

สิทธิของผู้ใช้บริการตามมาตรการเยียวยาของ กสทช. ซึ่งจะเปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนประกาศใช้ตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปประกอบด้วย 1)  ให้รัฐวิสาหกิจและเอกชนผู้รับสัญญาร่วมกันรับผิดชอบให้บริการแก่ผู้ใช้บริการต่อไปอีกช่วงเวลาหนึ่ง อย่างได้คุณภาพตามมาตรฐานเดิม  2)  ช่วงเวลาคุ้มครองนี้ต้องมีระยะเวลาจำกัดไม่เกิน 1 ปี   โดยเมื่อการจัดสรรคลื่นความถี่ให้ผู้รับอนุญาตเสร็จลุล่วงแล้ว  จะต้องสามารถส่งมอบคลื่นที่พร้อมใช้ที่ไม่มีผู้ใช้บริการเดิมหลงเหลืออยู่  ให้ผู้รับอนุญาตรับไปดำเนินการได้ทันที   3)  ในช่วงเวลาคุ้มครองนี้จะต้องเร่งประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการที่หลงเหลืออยู่ในระบบ ย้ายไปสู่บริการใหม่โดยเปิดกว้างให้มากที่สุดตามแผนงานที่กำหนดได้อย่างเห็นจริง และขณะเดียวกันจะต้องไม่มีการรับผู้ใช้บริการรายใหม่เข้ามาในระบบอีก

นายฐากร ยืนยันว่า การให้บริการผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1800 MHz ที่ยังคงค้างอยู่ในระบบภายหลังวันที่ 15 กันยายน 2556 จะเป็นการดำเนินการตามมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดอายุการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ กสทช. เท่านั้น ไม่ใช่การต่ออายุสัญญาสัมปทาน

สำหรับ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดอายุการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. .... จะเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันพรุ่งนี้ (25 กรกฎาคม 2556) ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร


http://www.posttoday.com/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8
%A5%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C/236277/%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B
8%8A-
%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%991800MH
z%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97-

________________________________________________


กสทช.สั่งเอกชนส่งเอสเอ็มเอสเตือนโอนย้ายเบอร์


กสทช.สั่งกสท – ดีพีซี – ทรูมูฟ ส่งเอสเอ็มเอส ประชาสัมพันธ์ลูกค้า 1800 เมกะเฮิร์ตซโอนย้ายค่ายหลังหมดสัมปทาน พร้อมดันตั้งคณะกรรมการฯ คำนวณต้นทุนค่าใช้จ่าย เข็นรายได้ส่งรัฐ
วันนี้ (24 ก.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงานกสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือที่เปิดให้บริการคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิร์ตซของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่มีบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด หรือ ดีพีซี  และบริษัท ทรูมูฟ จำกัด  เป็นผู้รับสัญญาสัมปทาน ดำเนินการส่งข้อความสั้น (เอสเอ็มเอส) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการมือถือระบบ 2 จี ย่าน 1800 เมกะเฮิร์ตซ รับทราบการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ให้โอนย้ายไปยังค่ายมือถืออื่น  เนื่องจากหลังวันที่ 15 ก.ย.57 จะหมดระยะเวลาการเยียวยาเป็นเวลา 1 ปี ผู้บริโภคที่ไม่โอนย้ายจะไม่สามารถใช้บริการเลขหมายดังกล่าวได้

สำหรับข้อความที่บังคับให้ผู้ประกอบการมือถือมี 2 ข้อความ คือ “กสทช. ขอแจ้งว่าเลขหมายท่านอยู่ในสัมปทานคลื่น 1800 MHz (เมกะเฮิร์ตซ) ที่จะสิ้นสุดลง 15 กันยายน นี้ ท่านจะยังคงใช้บริการได้ภายในไม่เกิน 1 ปี หากประสงค์จะโอนย้ายเลขหมายไปยังเครือข่ายอื่น กรุณาติดต่อผู้ให้บริการรายใหม่ สอบถามโทร  1200 (ฟรี)”  และ “กสทช. คุ้มครองสิทธิเลขหมายนี้ สามารถใช้ได้ต่อเนื่องไม่เกิน 15 ก.ย.57 กรุณาโอนย้ายเลขหมายท่านไปยังผู้ให้บริการรายอื่น สอบถามโทร. 1200 ฟรี”

นายฐากร กล่าวว่า นอกจากนี้กสทช.ได้เตรียมเสนอคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม(กทค.)ให้สิทธิ์ กสท เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายและให้เอกชนเป็นผู้บริการจัดการดูแลลูกค้าที่อยู่ในระบบ  และให้ตั้งคณะกรรมการที่มีผู้แทนจากกระทรวงการคลัง ผู้แทนอัยการสูงสุด และตัวแทนจาก กสท  เพื่อร่วมกันคำณวณต้นทุนค่าใช้จ่าย 2 เรื่องได้แก่  ค่าเช่าโครงข่ายให้แก่ กสท และค่าบริหารจัดการของเอกชน อาทิ ค่าใช้จ่าย ค่าพนักงาน ค่าโอนย้ายเลขหมาย และค่าใช้จ่ายด้านการตลาด เป็นต้น โดยเมื่อหักต้นทุนไปแล้ว รายได้ที่เหลือต้องนำส่งเข้ารัฐทั้งหมด ซึ่งคาดว่ารายได้จะมากกว่ารายได้สัมปทานในอัตรา 30 % ต่อปี

http://www.dailynews.co.th/technology/221332

____________________________________________


กสทช.ร่อนหนังสือทวงคืนคลื่น 1800 MHz พร้อมเร่งค่ายมือถือ SMS แจ้งลูกค้าเตรียมย้ายค่าย

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า เมื่อ 19 ก.ค. ที่ผ่านมา สำนักงาน กสทช.ได้มีหนังสือแจ้งไปยัง บมจ.กสท โทรคมนาคม เพื่อให้คืนคลื่นความถี่ 1800 MHz หลังจากสัญญาให้ดำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า DIGITAL PCN (PERSONAL COMMUNICATION NETWORK) 1800 ที่ได้ทำกับ บริษัท ทรู มูฟ จำกัด  และ บริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด จะสิ้นสุดในวันที่ 15 ก.ย.นี้  ทำให้สิทธิในการใช้งานคลื่นความถี่ดังกล่าวย่อมตกคืนแก่สาธารณะ กสทช. โดย กทค. เป็นผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการสิทธิในการใช้งานคลื่นความถี่ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ พ.ร.บ.กสทช. พ.ศ.2553 กำหนด

ขณะเดียวกันได้ส่งหนังสือแจ้งไปยัง บริษัท ทรู มูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด ให้ส่งข้อความสั้น (SMS) และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออื่น ถึงผู้ใช้บริการเพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับระยะเวลาการสิ้นสุดการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่1800และสิทธิที่จะใช้งานได้อีกไม่เกิน1 ปี โดย SMS ที่ผู้ให้บริการจะต้องส่งให้ลูกค้าต้องระบุข้อความดังนี้  “กสทช.ขอแจ้งว่าเลขหมายท่านอยู่ในสัมปทานคลื่น 1800 MHz ที่จะสิ้นสุดลง 15 กันยายนนี้ ท่านจะยังคงใช้บริการได้ภายในไม่เกิน 1 ปี หากประสงค์จะโอนย้ายเลขหมายไปยังเครือข่ายอื่น กรุณาติดต่อผู้ให้บริการรายใหม่ สอบถามโทร 1200 (ฟรี)” และ “กสทช.คุ้มครองสิทธิเลขหมายนี้ สามารถใช้ได้ต่อเนื่องถึงไม่เกิน 15 ก.ย.57 กรุณาโอนย้ายเลขหมายท่านไปยังผู้ให้บริการรายอื่น สอบถามโทร. 1200 ฟรี”

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1374644682

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.