Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

24 กรกฎาคม 2556 (เกาะติดประมูลDigital TV) ถือฤกษ์ดีในวันที่ 5 ธ.ค. 2556 ออกอากาศเต็มรูปแบบ30ช่องให้ช่อง5 NBT ThaiPBS MCOT เป็นแม่ข่ายให้บริการโครงข่าย (ส่วนเรื่องกล่องจะมีข้อสรุปเร็วๆ นี้ )


ประเด็นหลัก ทั้งนี้ กสท.ยังให้ผู้ประกอบการโครงข่ายทุกรายจะต้องให้ผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ทุกรายสามารถเช่าใช้โครงข่ายในราคาเป็นธรรม ซึ่งขณะนี้ผู้ประกอบการโครงข่ายอยู่ระหว่างการหารือเพื่อกำหนดอัตราค่าเช่าโครงข่าย คาดว่าจะมีข้อสรุปเร็วๆ นี้ และปลายเดือน ส.ค.นี้ กสทช.จะอนุญาตให้จำหน่ายกล่องรับสัญญาณ (SET TOP BOX)
   
       “เบื้องต้น กสท.ได้วางเป้าหมายว่าจะถือฤกษ์ดีในวันที่ 5 ธ.ค. 2556 ด้วยการออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิตอลครั้งแรกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ส่วนการเปิดประมูลทีวีดิจิตอลประเภทธุรกิจ 24 ช่องนั้น คาดว่าจะเปิดประมูลได้ในเดือน ต.ค.นี้”
   
       สำหรับการออกใบอนุญาตโครงข่ายให้แก่ผู้ประกอบการ 4 รายจะสามารถส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้ 36 ช่อง แบ่งเป็นความคมชัดมาตรฐานสูง (HD) 8 ช่อง และความคมชัดมาตรฐานปกติ (SD) 24 ช่อง ซึ่งตอนนี้ กสทช.กำลังเตรียมที่จะออกใบอนุญาตโครงข่ายให้ผู้ประกอบการที่เหลืออีก 2 ใบ เพื่อที่จะทำให้การส่งสัญญาณการออกอากาศโทรทัศนระบบ HD เพิ่มอีก 4 ช่อง และ SD อีก 12 ช่อง ซึ่งเป็นไปตามที่ กสทช.ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่าฟรีทีวีในระบบดิจิตอลในประเทศไทยจะมีทั้งหมด 48 ช่อง โดยแบ่งเป็นประเภทธุรกิจ 24 ช่อง ประเภทสาธารณะ 12 ช่อง และประเภทชุมชน 12 ช่อง
   

       พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวภายหลังมอบใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ในระบบดิจิตตอล หรือใบอนุญาตโครงข่ายทีวีดิจิตอล ซึ่งให้แก่ผู้ประกอบการ 4 ราย ได้แก่ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5, กรมประชาสัมพันธ์ หรือสถานีโทรทัศน์ช่อง 11, สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ถือเป็นการมอบใบอนุญาตครั้งแรกของวงการกิจการโทรทัศน์ไทย เมื่อวันที่ 24 ก.ค. ว่าการออกใบอนุญาตโครงข่ายดังกล่าวถือเป็นก้าวแรกของประเทศไทยที่จะเปลี่ยนผ่านระบบโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล


พล.ท.ไกรสร ศรีสุข รองผู้อำนวยการใหญ่ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 กล่าวว่า ช่อง 5 มุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่การเปลี่ยนผ่านทีวีอะนาล็อกไปสู่ทีวีดิจิตอล ประเภทสาธารณะ เพื่อความมั่นคง ภายใน 5 ปี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมแผนการเปลี่ยนผ่านและการปรับผังรายการให้สอดคล้องกับภารกิจความมั่นคง ขณะเดียวกันก็จะลงทุนเพื่อขยายการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ คาดว่าเดือน ส.ค.นี้จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ด้านนายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า ได้เตรียมงบประมาณไว้ 3,000 ล้านบาท เพื่อเตรียมการเปลี่ยนผ่านระบบทีวีดิจิตอล ทั้งการลงทุนสร้างโครงข่าย ลงทุนอุปกรณ์ การพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่าน โดยกรมประชาสัมพันธ์มุ่งเน้นที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่ทีวีดิจิตอลประเภทชุมชน และอยู่ระหว่างการปรับผังรายการตามกฎเกณฑ์ที่ กสทช.กำหนดไว้.______________________________________

ดีเดย์5ธ.ค.ได้ดูทีวีดิจิตอล30ช่อง


กสทช.ประกาศเริ่มจำหน่ายกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์เดือนส.ค. ก่อนออกอากาศทีวีดิจิตอล 30 ช่อง วันที่ 5 ธ.ค.นี้

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. และประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า การเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิตอล ได้กำหนดกรอบเวลาไว้ชัดเจน โดยเดือน ก.ค. นี้ เป็นการมอบใบอนุญาตโครงข่าย 4 ราย และเปิดตัวมาสคอต Digital TV “น้องดูดี” ซึ่งจะใช้ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิตอล

ทั้งนี้ ปลายเดือน ส.ค. เปิดให้จำนวนหน่ายกล่องรับสัญญาณดิจิตอล (set top box) ระบบ DVB-T2 และจอโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที2 พร้อมกับประกาศราคาค่าบริการโครงข่ายทีวีดิจิตอล ซึ่งเป็นการประกาศล่วงหน้า 30 วันก่อนการประมูล

พ.อ.นที กล่าวว่า หลังจากนั้นต้นเดือน ต.ค. กำหนดให้มีการประมูลทีวีดิจิตอล ประเภทธุรกิจ 24 ช่อง และวางเป้าหมายให้ ทีวีดิจิตอล ช่องใหม่ ออกอากาศครั้งแรกในวันที่ 5 ธ.ค.นี้ รวมจำนวน 30 ช่อง แบ่งเป็นช่องธุรกิจ 24 ช่อง และช่องสาธารณะ 6 ช่อง จากทั้งหมดที่จัดสรร 12 ช่องในกลุ่มสาธารณะ ส่วนช่องอื่นๆ ที่เหลือ รวมทั้งทีวีดิจิตอลประเภทชุมชน จะมีการจัดสรรใบอนุญาตให้ในปีหน้า

สำหรับการมอบใบอนุญาตโครงข่ายทีวีดิจิตอลให้กับ 4 หน่วยงานในวันนี้ (24 ก.ค.) ได้แก่  กองทัพบก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กรมประชาสัมพันธ์ และ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เป็น จุดเริ่มต้นการนำประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิตอล โดยทั้ง 4 ราย ต้องปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่องการขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศภายใน 4 ปี คือ ปีแรก 50% ปีที่สอง 80% ปีที่สาม 95% และปีที่สี่ 95% โดยส่งเสริมให้แต่ละโครงข่ายมีการใช้สิ่งอำนวยความสะดวก (infrastructure) ร่วมกัน ทั้งสถานีส่งหลัก และสถานีเสริม เพื่อลดการลงทุนโครงข่าย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ชมทั่วประเทศสามารถเข้าถึงสัญญาณทีวีดิจิตอล ด้วยมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

http://www.posttoday.com/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B
8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C/236287/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%
B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%8C5%E0%B8%98-%E0%B8%84-
%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B
8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A530%E0%B8%8
A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87


_______________________________________________กสทช.ออนแอร์ทีวีดิจิทัล30ช่อง5ธ.ค.


กสทช.ประกาศออกอากาศ"ทีวีดิจิทัล"30ช่องใหม่ กลุ่มธุรกิจ24ช่อง-สาธารณะ6ช่อง ครั้งแรกวันที่5ธ.ค.


พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. และประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่าการมอบใบอนุญาตโครงข่ายทีวีดิจิทัลให้กับ 4 หน่วยงาน ถือเป็น จุดเริ่มต้นการนำประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิทัล โดยทั้ง 4 ราย ต้องปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่องการขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศภายใน 4 ปี คือ ปีแรก 50% ปีที่สอง 80% ปีที่สาม 95% และปีที่สี่ 95% โดยส่งเสริมให้แต่ละโครงข่ายมีการใช้ “สิ่งอำนวยความสะดวก” ( infrastructure ) ร่วมกัน ทั้งสถานีส่งหลัก และสถานีเสริม เพื่อลดการลงทุนโครงข่าย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ชมทั่วประเทศสามารถเข้าถึงสัญญาณทีวีดิจิทัล ด้วยมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ตามกำหนดการเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิทัล ได้กำหนดกรอบเวลาไว้อย่างชัดเจน โดยในปีนี้ เดือน ก.ค.นี้มอบใบอนุญาตโครงข่าย 4 ราย และเปิดตัวมาสคอต Digital TV “น้องดูดี” ซึ่งจะใช้ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิทัล

หลังจากนั้นปลายเดือนส.ค. เปิดให้จำนวนหน่ายกล่องรับสัญญาณดิจิทัล (set top box) ระบบ DVB-T2 และจอโทรทัศน์ระบบดิจิทัลที2 พร้อมกับประกาศราคาค่าบริการโครงข่ายทีวีดิจิทัล ซึ่งเป็นการประกาศล่วงหน้า 30 วันก่อนการประมูล หลังจากนั้นต้นเดือน ต.ค. กำหนดให้มีการประมูลทีวีดิจิทัล ประเภทธุรกิจ 24 ช่อง

พร้อมกันนี้วางเป้าหมายให้ ทีวีดิจิทัล ช่องใหม่ ออกอากาศครั้งแรกในวันที่ 5 ธ.ค.นี้ รวมจำนวน 30 ช่อง แบ่งเป็นช่องธุรกิจ 24 ช่อง และช่องสาธารณะ 6 ช่อง จากทั้งหมดที่จัดสรร 12 ช่องในกลุ่มสาธารณะ ส่วนช่องอื่นๆ ที่เหลือรวมทั้งทีวีดิจิทัล ประเภทชุมชน จะมีการจัดสรรใบอนุญาตให้ในปีหน้า

http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20130724/519187/%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B
8%8A.%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9
7%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%
B8%B1%E0%B8%A530%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%875%E0%B8%98.%E0%B8%84..html


_____________________________________________________กสท.เผย 5 ธ.ค.56 ดีเดย์รับชมทีวีดิจิทัลวันแรกกสท.มอบใบอนุญาตโครงข่าย ให้ ช่อง 5 , ช่อง 9 , กรมประชาสัมพันธ์ และไทยพีบีเอส เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ดีเดย์รับชมทีวีดิจิทัล 5 ธ.ค. 56 อวด “น้องดูดี” สัญลักษณ์ทีวีดิจิทัล
วันนี้(24ก.ค.)ที่โรงแรม เดอะสุโกศล ถ.ศรีอยุธยา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ได้มอบใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ให้ 4 หน่วยงาน ได้แก่ ช่อง 5 , ช่อง 9  , กรมประชาสัมพันธ์ และไทยพีบีเอส เพื่อดำเนินการเปิดให้ผู้ผลิตรายการ และช่องรายการ เช่าใช้โครงข่าย ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน และลดความซ้ำซ้อน


พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกสทช.และประธานกสท. กล่าวว่า  ในวันที่ 5 ธ.ค.56 จะเปิดให้บริการทีวีดิจิทัลเป็นวันแรก โดยเบื้องต้นจะสามารถรับชมทีวีดิจิทัลได้ประมาณ 30 ช่อง ในประเภทบริการธุรกิจและบริการสาธารณะ ดังนั้นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โครงข่ายกระจายครอบคลุมเข้าถึง จะสามารถรับชมทีวีดิจิทัลได้  รวมทั้งประชาชนต้องมีกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัล หรือ กล่องเซต ทอป บ็อกซ์ เพื่อใช้งานควบคู่ทีวีเครื่องเดิม โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทีวีเครื่องใหม่  ซึ่งกล่องเซต ทอป บ็อกซ์ กสท.จะเปิดอนุญาตให้จำหน่ายได้ปลายเดือนส.ค.56 นี้


ในขณะเดียวกันยังได้เปิดตัว “ น้องดูดี ”  ที่เป็นมาสคอตดิจิทัลทีวี และเป็นสัญลักษณ์การเปลี่ยนผ่านการรับส่งทีวีดิจิทัล และยังเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และสร้างการจดจำได้เป็นอย่างดี


http://www.dailynews.co.th/technology/221350


_________________________________________________


กสท.แจกใบอนุญาตโครงข่ายทีวีดิจิตอล


       กสท.มอบใบอนุญาตโครงข่ายทีวีดิจิตอล 4 ผู้ประกอบการ ส่วนเรื่องราคาค่าเช่าคาดได้ข้อสรุปเร็วๆ นี้ ด้าน “พ.อ.นที” เปรย 5 ธ.ค. 56 ดีเดย์ออกระบบดิจิตอลครั้งแรก พร้อมเปิดตัวตุ๊กตา “น้องดูดี” สัญลักษณ์ทีวีดิจิตอล
     
       พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวภายหลังมอบใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ในระบบดิจิตตอล หรือใบอนุญาตโครงข่ายทีวีดิจิตอล ซึ่งให้แก่ผู้ประกอบการ 4 ราย ได้แก่ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5, กรมประชาสัมพันธ์ หรือสถานีโทรทัศน์ช่อง 11, สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ถือเป็นการมอบใบอนุญาตครั้งแรกของวงการกิจการโทรทัศน์ไทย เมื่อวันที่ 24 ก.ค. ว่าการออกใบอนุญาตโครงข่ายดังกล่าวถือเป็นก้าวแรกของประเทศไทยที่จะเปลี่ยนผ่านระบบโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล
     
       ทั้งนี้ กสท.ยังให้ผู้ประกอบการโครงข่ายทุกรายจะต้องให้ผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ทุกรายสามารถเช่าใช้โครงข่ายในราคาเป็นธรรม ซึ่งขณะนี้ผู้ประกอบการโครงข่ายอยู่ระหว่างการหารือเพื่อกำหนดอัตราค่าเช่าโครงข่าย คาดว่าจะมีข้อสรุปเร็วๆ นี้ และปลายเดือน ส.ค.นี้ กสทช.จะอนุญาตให้จำหน่ายกล่องรับสัญญาณ (SET TOP BOX)
     
       “เบื้องต้น กสท.ได้วางเป้าหมายว่าจะถือฤกษ์ดีในวันที่ 5 ธ.ค. 2556 ด้วยการออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิตอลครั้งแรกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ส่วนการเปิดประมูลทีวีดิจิตอลประเภทธุรกิจ 24 ช่องนั้น คาดว่าจะเปิดประมูลได้ในเดือน ต.ค.นี้”
     
       สำหรับการออกใบอนุญาตโครงข่ายให้แก่ผู้ประกอบการ 4 รายจะสามารถส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้ 36 ช่อง แบ่งเป็นความคมชัดมาตรฐานสูง (HD) 8 ช่อง และความคมชัดมาตรฐานปกติ (SD) 24 ช่อง ซึ่งตอนนี้ กสทช.กำลังเตรียมที่จะออกใบอนุญาตโครงข่ายให้ผู้ประกอบการที่เหลืออีก 2 ใบ เพื่อที่จะทำให้การส่งสัญญาณการออกอากาศโทรทัศนระบบ HD เพิ่มอีก 4 ช่อง และ SD อีก 12 ช่อง ซึ่งเป็นไปตามที่ กสทช.ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่าฟรีทีวีในระบบดิจิตอลในประเทศไทยจะมีทั้งหมด 48 ช่อง โดยแบ่งเป็นประเภทธุรกิจ 24 ช่อง ประเภทสาธารณะ 12 ช่อง และประเภทชุมชน 12 ช่อง
     
       พ.อ.นทีกล่าวว่า ขณะเดียวกัน กสท.ยังได้เปิดตัวตุ๊กตาสัญลักษณ์ทีวีดิจิตอล “น้องดูดี” เพื่อเป็นสื่อกลางการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงการเปลี่ยนไปสู่การรับส่งสัญญาณโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอลด้วย นอกจากนี้ กสท.ยังได้จัดสัมมนาและนิทรรศการเทคโนโลยีดิจิตอล “Thailand Broadband : go Digital” ระหว่างวันที่ 25-28 ก.ค.นี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อนำเสนอการเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิตอลอย่างครบถ้วน ตั้งแต่กรอบระยะเวลาการเปลี่ยนผ่าน การออกใบอนุญาต เป็นต้น

http://www.manager.co.th/CBiZReview/ViewNews.aspx?NewsID=9560000091015

_________________________________________________


กสทช.มอบใบอนุญาตโครงข่ายทีวีดิจิตอลให้ 4 ฟรีทีวี


ช่อง 5, 9,11, ไทยพีบีเอส ยิ้มร่า รับใบอนุญาตโครงข่าย 4 รายแรกของประเทศไทย "นที" เผย เตรียมกดปุ่ม 5 ธ.ค.ฤกษ์ดีออกอากาศทีวีดิจิตอล มั่นใจ ต.ค.นี้ เปิดประมูลทีวีดิจิตอลประเภทธุรกิจได้ ขณะที่ช่อง 5 มุ่งเน้นสู่ภารกิจความมั่นคง ช่อง 11 มุ่งสู่บริการชุมชน...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 ก.ค.2556 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มอบใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริหารโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ในระบบดิจิตตอล หรือใบอนุญาตโครงข่ายโทรทัศน์ ให้กับผู้ประกอบการ 4 ราย ได้แก่ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5, บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน), กรมประชาสัมพันธ์หรือสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถือเป็นการมอบใบอนุญาตครั้งแรกของวงการกิจการโทรทัศน์ไทย โดยมี พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. มาร่วมเป็นประธานในการแจกใบอนุญาตครั้งนี้

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า การออกใบอนุญาตโครงข่ายดังกล่าว ถือเป็นก้าวแรกของประเทศไทยที่จะเปลี่ยนผ่านระบบโทรทัศน์จากระบบอะนาล็อกไปสู่ดิจิตอล ทั้งหมด 48 ช่อง ซึ่ง กสทช.ได้วางเป้าหมายว่า จะถือฤกษ์ดี 5 ธ.ค.2556 ออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิตอลครั้งแรกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ส่วนการเปิดประมูลทีวีดิจิตอลประเภทธุรกิจ 24 ช่องนั้น คาดว่าจะเปิดประมูลได้ในเดือน ต.ค.นี้

ทั้งนี้การออกใบอนุญาตโครงข่ายให้ผู้ประกอบการ 4 ราย สามารถส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้ 36 ช่อง แบ่งเป็นความคมชัดมาตรฐานสูง (HD) 8 ช่อง และความคมชัดมาตรฐานปกติ (SD) 24 ช่อง และ กสทช.ก็เตรียมที่จะออกใบอนุญาตโครงข่ายให้ผู้ประกอบการอีก 2 ราย ซึ่งจะทำให้การส่งสัญญาณการออกอากาศโทรทัศนระบบ HD เพิ่มอีก 4 ช่อง และ SD อีก 12 ช่อง ซึ่งเป็นไปตามที่ กสทช.ได้ประกาศไว้ว่าฟรีทีวีในประเทศไทยจะมีทั้งหมด 48 ช่อง

สำหรับทีวีดิจิตอล 48 ช่อง แบ่งเป็นประเภทธุรกิจ 24 ช่อง ประเภทสาธารณะ 12 ช่อง และประเภทชุมชน 12 ช่อง และผู้ประกอบการโครงข่ายทุกรายจะต้องให้ผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ทุกราย สามารถเช่าใช้โครงข่ายในราคาเป็นธรรม ซึ่งขณะนี้ผู้ประกอบการโครงข่ายอยู่ระหว่างการหารือเพื่อกำหนดอัตราค่าเช่า โครงข่าย คาดว่าจะมีข้อสรุปเร็วๆ นี้ และปลายเดือน ส.ค.นี้ กสทช.จะอนุญาตให้จำหน่ายกล่องรับสัญญาณ (SET TOP BOX)

พ.อ.นที กล่าวต่อว่า กสทช.ยังได้เปิดตัวตุ๊กตาสัญลักษณ์ ดิจิตอลทีวี "น้องดูดี" เพื่อเป็นสื่อกลางการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงการเปลี่ยนไปสู่การรับส่งสัญญาณโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล ขณะเดียวกันยังได้จัดสัมมนาและนิทรรศการเทคโนโลยีดิจิตอล "Thailand Broadband : go Digital" ระหว่างวันที่ 25-28 ก.ค.นี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อนำเสนอการเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิตอลอย่างครบถ้วน ตั้งแต่กรอบระยะเวลาการเปลี่ยนผ่าน การออกใบอนุญาต เป็นต้น

พล.ท.ไกรสร ศรีสุข รองผู้อำนวยการใหญ่ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 กล่าวว่า ช่อง 5 มุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่การเปลี่ยนผ่านทีวีอะนาล็อกไปสู่ทีวีดิจิตอล ประเภทสาธารณะ เพื่อความมั่นคง ภายใน 5 ปี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมแผนการเปลี่ยนผ่านและการปรับผังรายการให้สอดคล้องกับภารกิจความมั่นคง ขณะเดียวกันก็จะลงทุนเพื่อขยายการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ คาดว่าเดือน ส.ค.นี้จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ด้านนายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า ได้เตรียมงบประมาณไว้ 3,000 ล้านบาท เพื่อเตรียมการเปลี่ยนผ่านระบบทีวีดิจิตอล ทั้งการลงทุนสร้างโครงข่าย ลงทุนอุปกรณ์ การพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่าน โดยกรมประชาสัมพันธ์มุ่งเน้นที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่ทีวีดิจิตอลประเภทชุมชน และอยู่ระหว่างการปรับผังรายการตามกฎเกณฑ์ที่ กสทช.กำหนดไว้.

โดย: ไทยรัฐออนไลน์
http://m.thairath.co.th/content/tech/359116

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.