Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

27 กรกฎาคม 2556 TRUEMOVE เสนอไม่รับไม่รับกำไรแม้แต่บาทเดียวในช่วงเยียวยา แต่ถ้าขาดทุนขึ้นมาทั้ง CAT และ กสทช. ต้องเขาช่วยเหลือ


ประเด็นหลัก


ด้านนายนพปฎล เดชอุดม หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มด้านการเงิน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า  บริษัทเห็นด้วยกับ กสทช.ในการออกร่างฯ ดังกล่าวให้บริษัททรูมูฟ เปิดให้บริการหลังสัญญาสิ้นสุดอีก1ปี  ในขณะเดียวกันอยากให้กสทช.เข้าใจว่าการโอนย้ายลูกค้าที่อยู่ในระบบซึ่งมีกว่า 17 ล้านรายภายใน1ปีเป็นเรื่องที่ยาก  เนื่องจากที่ผ่านมาระบบการโอนย้ายเลขหมายนั้นสามารถโอนย้ายได้เพียงวันละ 4,000 เลขหมายเท่านั้น โดยกสทช.เพิ่งปรับเพิ่มการโอนย้ายเลขหมายวันละ 4 แสนเลขหมาย

                   “เราอยากจะเสนอให้บริษัท กสท โทรคมนาคม และกสทช.เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลลูกค้าทั้ง18 ล้านรายที่อยู่ในระบบ1800MHz โดยทรูมูฟจะไม่รับกำไรแม้แต่บาทเดียวในช่วงเยียวยาหากมีกำไรขึ้นมา และยังจะแบ่งรายได้ให้กับกสท และกสทช.ด้วย แต่หากทรูมูฟขาดทุนขึ้นมาทั้ง2คนก็ต้องช่วยทรูมูฟจ่ายด้วยเช่นเดียวกัน”นายนพปฎล กล่าว


______________________________________

ทรูมูฟพร้อมทำมือถืออีก1ปี

หลังกสทช.ไฟเขียวให้ลุย

ยันไม่เอากำไรแม้บาทเดียว

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) ต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ที่  สโมสรทหารบก วิภาวดี โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังประชาพิจารณ์ ราว  300 คน

                การประชาพิจารณ์ครั้งนี้เพื่อฟังความคิดเห็นร่างฯ ประกาศ ดังกล่าวรองรับการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานของผู้ให้สัมปทาน ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่ให้กับ บริษัท ทรูมูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด หรือ ดีพีซี (บริษัท ในเครือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิสหรือ เอไอเอส)

                 พันเอก เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองกรรมการ กสทช. และประธานกิจการโทรคมนาคม (กทค.) กล่าวว่า หลังจากการประชาพิจารณ์ต่อร่างประกาศ กสทช.เรื่องมาตรการคุ้มครองฯ กรอบระยะเวลาหลังจากนี้  คาดว่าราวกลางเดือน สิงหาคม 2556   กทค.จะนำความคิดเห็นต่างๆมาประมวลโดยมีคณะทำงานเข้ามาวิเคราะห์ในประเด็นต่างข้อกฏหมาย เพื่อปรับปรุง และนำเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ด กสทช. ในวันที่ 14 สิงหาคม2556 เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และนำไปประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเพื่อมีผลบังคับใช้ต่อไป  ซึ่งจะพยายามให้มีผลบังคับใช้ก่อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในวันที่ 15 กันยายน 2556

                  ด้านนายนพปฎล เดชอุดม หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มด้านการเงิน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า  บริษัทเห็นด้วยกับ กสทช.ในการออกร่างฯ ดังกล่าวให้บริษัททรูมูฟ เปิดให้บริการหลังสัญญาสิ้นสุดอีก1ปี  ในขณะเดียวกันอยากให้กสทช.เข้าใจว่าการโอนย้ายลูกค้าที่อยู่ในระบบซึ่งมีกว่า 17 ล้านรายภายใน1ปีเป็นเรื่องที่ยาก  เนื่องจากที่ผ่านมาระบบการโอนย้ายเลขหมายนั้นสามารถโอนย้ายได้เพียงวันละ 4,000 เลขหมายเท่านั้น โดยกสทช.เพิ่งปรับเพิ่มการโอนย้ายเลขหมายวันละ 4 แสนเลขหมาย

                   “เราอยากจะเสนอให้บริษัท กสท โทรคมนาคม และกสทช.เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลลูกค้าทั้ง18 ล้านรายที่อยู่ในระบบ1800MHz โดยทรูมูฟจะไม่รับกำไรแม้แต่บาทเดียวในช่วงเยียวยาหากมีกำไรขึ้นมา และยังจะแบ่งรายได้ให้กับกสท และกสทช.ด้วย แต่หากทรูมูฟขาดทุนขึ้นมาทั้ง2คนก็ต้องช่วยทรูมูฟจ่ายด้วยเช่นเดียวกัน”นายนพปฎล กล่าว

 http://www.naewna.com/business/61473

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.