Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

30 มกราคม 2557 NECTEC และ TRUE ตัดสินใจย้ายสถานที่จัดงาน "APRICOT 2014" การประชุมสุดยอดผู้ให้บริการและผู้เชี่ยวชาญด้านอินเทอร์เน็ตจากทั่วโลกจากไทยไปมาเลเซีย


ประเด็นหลัก

รายงานข่าวแจ้งว่า เนคเทค และกลุ่มทรู ยืนยันการย้ายสถานที่จัดงาน "APRICOT 2014" การประชุมสุดยอดผู้ให้บริการและผู้เชี่ยวชาญด้านอินเทอร์เน็ตจากทั่วโลก ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ 2557 ที่กรุงเทพมหานคร ไปยังเมือง เปตาลิง จายา ประเทศมาเลเซีย______________________________________

การเมืองพ่นพิษ งานประชุมอินเทอร์เน็ตโลก "APRICOT2014"ย้ายจากไทยไป"มาเลเซีย"


ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

รายงานข่าวแจ้งว่า เนคเทค และกลุ่มทรู ยืนยันการย้ายสถานที่จัดงาน "APRICOT 2014" การประชุมสุดยอดผู้ให้บริการและผู้เชี่ยวชาญด้านอินเทอร์เน็ตจากทั่วโลก ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ 2557 ที่กรุงเทพมหานคร ไปยังเมือง เปตาลิง จายา ประเทศมาเลเซีย


โดยนายสุพจน์ มหพันธิ์ ผู้อำนวยการ ด้านธุรกิจบริการระหว่างประเทศ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า เนคเทค, ทรู และคณะผู้จัดงานทั้ง Asia & Pacific Internet Association (APIA) และ Asia Pacific Network Information Centre (APNIC) ตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดให้มีการประชุม APRICOT 2014 ขึ้นในประเทศไทย แต่เนื่องจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนในประเทศขณะนี้ คณะผู้จัดงาน จึงขอแจ้งย้ายสถานที่จัดงาน "APRICOT 2014" ไปยังเมืองเปตาลิง จายา ประเทศมาเลเซีย


"เราต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้ ทั้งนี้ ผู้สนใจร่วมงาน APRICOT 2014 ยังติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://2014.apricot.net หรือสอบถามข้อมูลการจัดงานได้ที่อีเมล์ secretariat@apricot2014.net”

อนึ่ง งานประชุมนานาชาติ "APRICOT 2014" เป็นงานประชุมผู้ให้บริการและผู้เชี่ยวชาญด้านอินเทอร์เน็ตจากทั่วโลก ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้รับเลือกจาก Asia &Pacific Internet Association (APIA) และ Asia Pacific Network Information Centre (APNIC) เมื่อปี 2012 ให้เป็นผู้ร่วมจัดงานhttp://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1391062050

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.