Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

03 มีนาคม 2557 (เกาะติดการประมูล4G) กสทช.เตรียมจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นในวงจำกัด AIS , DTAC , TRUE ,TOT , CAT เพื่อเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในวงจำกัด โดยสามารถส่งตัวแทนได้ไม่เกิน 3 คน


ประเด็นหลัก


ในขณะที่ทางด้านสำนักงาน กสทช.เตรียมจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นในวงจำกัด (โฟกัสกรุ๊ป) ต่อแนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และคลื่นความถี่ที่จะสิ้นสุดสัมปทาน ในวันพุธที่ 5 มี.ค. 2557 นี้ ในเวลา 09.00 -16.00 น. ที่อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช. เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องจำนวนครั้งของการประมูลและปริมาณคลื่นความถี่ที่จะนำมาประมูลใน 6 ประเด็นหลัก คือ 1. คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz (สัมปทานสิ้นสุดเมื่อปี 2556 ของทรูมูฟกับดีพีซี) จำนวน 2x12.5 MHz จำนวน 2 ช่วงคลื่นความถี่, 2. คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz (สิ้นสุดสัมปทานในปี 2558 ของเอไอเอส) คลื่นความถี่ 900 MHz จำนวน 2x17.5 MHz, 3. คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz (สิ้นสุดสัมปทานในปี 2561 ของดีแทค) คลื่นความถี่ 1800 MHz จำนวน 2x50 MHz 4. การกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดใบอนุญาต, 5. ข้อกำหนดความครอบคลุมของโครงข่าย และ 6. การส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ เป็นต้น
   
       โดยทางสำนักงาน กสทช.ได้เชิญผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบัน เช่น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส, บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค, บริษัท ทรูมูฟ จำกัด, บริษัท ทีโอที, บริษัท กสท โทรคมนาคม เป็นต้น เพื่อเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในวงจำกัด โดยสามารถส่งตัวแทนได้ไม่เกิน 3 คน

______________________________________

สมาคมโทรคมนาคมฯ เสนอ กทค.ประมูลความถี่พร้อมกันนายวิชัย เบญจรงคกุล นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.)

       สมาคมโทรคมนาคมฯ แนะ กทค.ควรจัดประมูลทุกคลื่นความถี่พร้อมกัน เชื่อส่งผลดีที่สุด โดยเฉพาะคลื่น 1800 MHz ดีแทคควรนำมาประมูลพร้อมกันเลย ด้าน กสทช.เดินหน้าจัดโฟกัสกรุ๊ปประมูล 1800 MHz (4G) คลื่นแรก 5 มี.ค.นี้
     
       แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า นายวิชัย เบญจรงคกุล นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) ได้ส่งหนังสือถึงคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับการประมูลคลื่นความถี่ของสัญญาสัมปทานโทรศัพท์เคลื่อนที่ล่วงหน้า โดยแนะให้ กทค.ควรนำคลื่นความถี่ 1800 MHz ที่มีความกว้างแถบคลื่น 2x24.5 MHz ซึ่งไม่ได้ใช้งาน และได้เสียโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง จัดประมูลพร้อมกับคลื่นความถี่ 1800 MHz ความกว้างแถบคลื่น 2x12.6 MHz ซึ่งสิ้นสุดสัญญาสัมปทานแล้ว (ของดีพีซีและทรูมูฟ) และการจัดประมูลพร้อมกันนี้จะทำให้การจัดสรรและการใช้คลื่นความถี่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศ
     
       ทั้งนี้ ทางสมาคมเล็งเห็นว่าคลื่นความถี่ 1800 MHz ของบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด ในเครือเอไอเอส มีความกว้างแถบคลื่น 2x12.6 MHz และคลื่นความถี่ 1800 MHz ของดีแทค ความกว้างแถบคลื่น 2x24.5 MHz เป็นช่วงคลื่นที่อยู่ติดกัน เมื่อรวมกันเป็นช่วงคลื่นเดียวกันแล้วจะมีความกว้างแถบคลื่น 2x37.1 MHz ทำให้สามารถแบ่งความกว้างแถบคลื่นได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นในการกำหนดปริมาณคลื่นที่จะนำไปประมูลต่อไป
     
       อีกทั้งหากนำคลื่นความถี่ 1800 MHz ของดีแทค ความกว้างแถบคลื่น 2x25.3 MHz เข้าร่วมประมูลกับ 1800 MHz จะทำให้การจัดสรร และการใช้คลื่นความถี่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น สทค.จึงขอเสนอให้จัดประมูลคลื่นความถี่พร้อมกันทุกคลื่นในครั้งเดียว
     
       ขณะเดียวกัน การนำคลื่นความถี่ 900 MHz ซึ่งกำลังจะสิ้นสุดสัมปทานในปี 2558, คลื่นความถี่ 1800 MHz ที่ไม่ได้ใช้งาน และ 1800 MHz ซึ่งกำลังจะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในปี 2561 มาประมูลพร้อมกันทั้งหมด จะทำให้การจัดประมูลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดประมูลคลื่นความถี่แนวทางอื่น รวมทั้งยังตอบสนองความต้องการเพิ่มคลื่นความถี่จำนวนมากของอุตสาหกรรมบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อตอบสนองต่อปริมาณการใช้ข้อมูล (ดาต้า) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วไม่น้อยกว่า 10 เท่าภายใน 5 ปี โดยให้มีคลื่นความถี่ใช้งานเพียงพอและรอบรับความต้องการใช้บริการ
     
       ในขณะที่ทางด้านสำนักงาน กสทช.เตรียมจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นในวงจำกัด (โฟกัสกรุ๊ป) ต่อแนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และคลื่นความถี่ที่จะสิ้นสุดสัมปทาน ในวันพุธที่ 5 มี.ค. 2557 นี้ ในเวลา 09.00 -16.00 น. ที่อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช. เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องจำนวนครั้งของการประมูลและปริมาณคลื่นความถี่ที่จะนำมาประมูลใน 6 ประเด็นหลัก คือ 1. คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz (สัมปทานสิ้นสุดเมื่อปี 2556 ของทรูมูฟกับดีพีซี) จำนวน 2x12.5 MHz จำนวน 2 ช่วงคลื่นความถี่, 2. คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz (สิ้นสุดสัมปทานในปี 2558 ของเอไอเอส) คลื่นความถี่ 900 MHz จำนวน 2x17.5 MHz, 3. คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz (สิ้นสุดสัมปทานในปี 2561 ของดีแทค) คลื่นความถี่ 1800 MHz จำนวน 2x50 MHz 4. การกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดใบอนุญาต, 5. ข้อกำหนดความครอบคลุมของโครงข่าย และ 6. การส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ เป็นต้น
     
       โดยทางสำนักงาน กสทช.ได้เชิญผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบัน เช่น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส, บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค, บริษัท ทรูมูฟ จำกัด, บริษัท ทีโอที, บริษัท กสท โทรคมนาคม เป็นต้น เพื่อเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในวงจำกัด โดยสามารถส่งตัวแทนได้ไม่เกิน 3 คน
http://www.manager.co.th/CbizReview/ViewNews.aspx?NewsID=9570000024604

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.