Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

05 มีนาคม 2557 (เกาะติดประมูล4G) ที่ประชุมยังไม่รับข้อเสนอแนะของ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ให้นำคลื่น 1800 ของ DTAC ทั้งหมดประมูลเหตุราคาจะสูงเกินไป // คาด 1800 เปิดเผยได้ในช่วงเมษายน


ประเด็นหลัก

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.)เมื่อวันที่ 4มีนาคม 2557 มีมติเห็นชอบกรอบระยะเวลาการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz

          โดยรายละเอียดสำหรับคลื่นความถี่ 1800 MHz จะออกร่างฯ ประกาศหลักเกณฑ์การประมูลภายในกลางเดือน เมษายน2557 และนำร่างฯ ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะช่วงกลางถึงปลายเดือนเมษายนจากนั้นนำเข้าที่ประชุมบอร์ดกสทช.เพื่อเห็นชอบก่อนนำร่างฯ ไปประกาศลงราชกิจจานุเบกษา  คาดว่าราคาตั้งการประมูลคลื่น 1800 MHz จะสามารถเปิดเผยได้ในช่วงเมษายนเช่นเดียวกัน

      นายฐากร กล่าวว่า ที่ประชุมยังไม่รับข้อเสนอแนะของ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) ที่เสนอแนะให้นำเอาคลื่นความถี่ 1800 MHz ของ ดีแทค จำนวน 50MHz  ที่จะหมดสัมปทานลงในปี 2561 มาประมูลพร้อมกันเพราะเป็นห่วงว่าอาจทำให้ราคาตั้งต้นอาจจะมีมูลค่าที่สูงขึ้นกว่าปัจจุบันก็เป็นไปได้______________________________________
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.)เมื่อวันที่ 4มีนาคม 2557 มีมติเห็นชอบกรอบระยะเวลาการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz

          โดยรายละเอียดสำหรับคลื่นความถี่ 1800 MHz จะออกร่างฯ ประกาศหลักเกณฑ์การประมูลภายในกลางเดือน เมษายน2557 และนำร่างฯ ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะช่วงกลางถึงปลายเดือนเมษายนจากนั้นนำเข้าที่ประชุมบอร์ดกสทช.เพื่อเห็นชอบก่อนนำร่างฯ ไปประกาศลงราชกิจจานุเบกษา  คาดว่าราคาตั้งการประมูลคลื่น 1800 MHz จะสามารถเปิดเผยได้ในช่วงเมษายนเช่นเดียวกัน

          ขั้นตอนหลังจากนั้น จะเผยแพร่สรุปข้อสนเทศ(IM)ได้ต้นเดือนกรกกฏาคม2557 และจะกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นประมูลมารับเอกสารปลายเดือนมิถุนายน จากนั้นจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในการเข้าประมูลได้กลางเดือนสิงหาคม และจะเปิดประมูลได้ในเดือนเดียวกันก่อนมอบใบอนุญาตคลื่นความถี่ 1800 MHz ได้ในเดือน กันยายน2557

          ส่วนคลื่น 900 MHz จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในการเข้าประมูลได้กลางเดือนพฤศจิกายน และจะเปิดประมูลได้ปลายเดือนเดียวกัน

          สำหรับคลื่น 1800 MHz เป็นคลื่นของ บริษัท กสท โทรคมนาคม ที่ให้สัมปทานกับ ทรูมูฟ และดีพีซี และสิ้นสุดสัมปทานไปเมื่อเดือนกันยายน2556 ที่ผ่านมา ส่วนคลื่น900 เป้นคลื่นของ เอไอเอส ที่จะสิ้นสุดลงในปีหน้า

          “ในประเด็นเรื่องจะมีกี่ใบอนุญาตในการประมูลคลื่นความถี่ครั้งนี้ทั้งคลื่น 1800 MHz และ900 MHz นั้นคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายหลังนำร่างหลักเกณฑ์การประมูลไปประชาพิจารณ์เสร็จแล้วทั้ง 2 คลื่นความถี่”

          ในส่วนของใบอนุญาตคลื่นความถี่ 900 MHz  นั้นกสทช.จะยังไม่มอบให้กับผู้ชนะการประมูลในทันที เนื่องจากสัญญาสัมปทานคลื่น 900 MHz จะหมดลงในเดือนกันยายน2558 ดังนั้นกสทช.จำเป็นต้องรอให้หมดอายุสัมปทานก่อน โดย กสทช.จะออกเป็นใบอนุญาตการนำเข้าอุปกรณ์ก่อนในเบื้องต้น

          นายฐากร กล่าวว่า ที่ประชุมยังไม่รับข้อเสนอแนะของ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) ที่เสนอแนะให้นำเอาคลื่นความถี่ 1800 MHz ของ ดีแทค จำนวน 50MHz  ที่จะหมดสัมปทานลงในปี 2561 มาประมูลพร้อมกันเพราะเป็นห่วงว่าอาจทำให้ราคาตั้งต้นอาจจะมีมูลค่าที่สูงขึ้นกว่าปัจจุบันก็เป็นไปได้

          “หากดูตัวอย่างในต่างประเทศราคาคลื่นความถี่ 900 MHz จะแพงกว่าคลื่นความถี่ 1800 MHz ส่วนการประมูลในประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นนั้นก็ต้องรอ ไอทียู ศึกษารายละเอียดอีกครั้งก่อน ซึ่งอาจจะไม่เหมือนในต่างประเทศก็เป็นได้”นายฐากร กล่าว


http://www.naewna.com/business/93436

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.