Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

24 มิถุนายน 2557 กสทช.ให้โครงข่ายมือถือเมื่อยอดค่าใช้บริการและหากสำหรับผู้มีมือถือ 2 เครื่อง ให้รับรู้ว่ามียอดค่าใช้จ่ายแล้ว 1,000 บาท แต่หากยังเล่นต่อถือว่ามีเจตนาในการเล่นและยอมเสียค่าใช้จ่าย


ประเด็นหลักยอมรับว่าขณะนี้มีผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการเรียกเก็บค่า บริการจำนวนมาก เบื้องต้นจึงได้กำหนดให้ผู้ให้บริการระบบมือถือแจ้งเตือนผ่านเอสเอ็มเอสไป ยังเจ้าของมือถืออีกเครื่องหนึ่ง สำหรับผู้มีมือถือ 2 เครื่อง ให้รับรู้ว่ามียอดค่าใช้จ่ายแล้ว 1,000 บาท แต่หากยังเล่นต่อถือว่ามีเจตนาในการเล่นและยอมเสียค่าใช้จ่าย

______________________________________


กสทช.เรียกค่ายมือถือถกปัญหาค่าบริการแพงกสทช. หารือค่ายมือถือป้องกันปัญหาเรียกเก็บค่าบริการแพง 26 มิ.ย.นี้ หลังพบปัญหาโรมมิ่ง - เกมคุกกี้รัน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า มีนักธุรกิจเดินทางไปต่างประเทศร้องเรียนมายัง กสทช. ระหว่างเดินทางไปต่างประเทศเป็นเวลา 1 เดือน แม้โทรศัพท์จะเสียและพยายามปิดไปแล้ว แต่ยังมีการเรียกเก็บค่าบริการสูงถึง 14 ล้านบาท กสทช. จึงได้เจรจากับผู้ให้บริการมือถือระบบดังกล่าว แต่การสอบสวนเบื้องต้นคาดว่าอาจเป็นการพิมพ์ใบเสร็จเรียกเก็บเงินผิดพลาดมากกว่า จึงต้องสอบสวนข้อเท็จจริงให้ชัดเจน เพราะการใช้บริการแอพพิเคชั่นในสมาร์ทโฟนปัจจุบันแพร่หลายมากขึ้น และการใช้บริการโดยขาดความรู้จึงต้องระมัดระวัง

สำหรับกรณีเด็กนักเรียน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เล่นเกมคุกกี้รันจนต้องมีภาระค่าบริการกว่า 200,000 บาทนั้น กสทช. ได้เชิญผู้ปกครองและผู้ให้บริการเอไอเอสมาหารือร่วมกัน จากการพิจารณาการเล่นเกมของเด็ก เมื่อได้ตรวจข้อมูลการเล่นเกมพบว่าเป็นการเล่นเกมลักษณะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ คิดว่าฟรีและได้แต้มเพิ่ม โดยไม่มีเจตนาในการซื้อแต้มด้วยการเสียเงิน เอไอเอสจึงยกเว้นการเก็บค่าบริการดังกล่าว เพราะถือว่าเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะ

อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ได้รับความเดือดร้อนลักษณะดังกล่าวจำนวนมาก แต่ กสทช. จะพิจารณาความเดือดร้อนเป็นรายกรณี เพราะหากเป็นรายเล่นเกมโดยซื้อแต้มหรือเล่นต่อเนื่อง โดยรู้ว่ามีค่าใช้จ่ายแสดงว่ามีเจตนาการใช้บริการ ผู้ได้รับความเดือดร้อนให้แจ้งข้อร้องเรียนมายัง กสทช. หรือสายด่วนโทร.1200

ยอมรับว่าขณะนี้มีผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการเรียกเก็บค่าบริการจำนวนมาก เบื้องต้นจึงได้กำหนดให้ผู้ให้บริการระบบมือถือแจ้งเตือนผ่านเอสเอ็มเอสไปยังเจ้าของมือถืออีกเครื่องหนึ่ง สำหรับผู้มีมือถือ 2 เครื่อง ให้รับรู้ว่ามียอดค่าใช้จ่ายแล้ว 1,000 บาท แต่หากยังเล่นต่อถือว่ามีเจตนาในการเล่นและยอมเสียค่าใช้จ่าย

นายฐากร กล่าวว่า วันที่ 26 มิถุนายนนี้ กสทช. จะเชิญผู้ให้บริการมือถือและ Google มาหารือร่วมกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวอีก ยอมรับว่าปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวไปไกลมาก สำหรับการใช้จ่ายผ่านสมาร์ทโฟน กสทช. จึงต้องออกเป็นประกาศอย่างเร่งด่วน โดยไม่ต้องทำประชาพิจารณ์ เพื่อกำหนดแนวทางให้ภาคเอกชนบริการแก่ลูกค้าโดยไม่ได้รับความเดือดร้อน

http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20140624/589768/%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%8A.%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87.html

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.