Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

25 มิถุนายน 2557 เลขาธิการ กสทช.ฐากร ระบุ มีมติ 10:1 (นทีงดออกเสียง) ให้เปิดประชาพิจารณ์การแจกคูปองสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิทัล ราคาขั้นต่ำ 690 บาท 4 ภูมิภาค


ประเด็นหลัก

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสทช.(25 มิ.ย. 2557) มีมติให้เปิดประชาพิจารณ์การแจกคูปองสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิทัลเป็น เรื่องเร่งด่วน โดยจะจัดขึ้นใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ วันที่ 4 ก.ค. 2557 ที่จังหวัดเชียงใหม่ 5 ก.ค. 2557 ที่จังหวัดขอนแก่น 8 ก.ค. 2557 ที่จังหวัดสงขลา และวันที่ 10 ก.ค. 2557 ที่กรุงเทพฯสำหรับ ประเด็นที่จะเปิดรับฟังความเห็นได้แก่ 1 จำนวนครัวเรือน  2. ราคาคูปอง ว่าจะเริ่มต้นตามประกาศราคาขั้นตํ่า 690 บาท หรือสูงกว่า  3. กรอบวงเงินที่จะใช้ในการสนับสนุนทั้งหมด  4. เงื่อนไขการใช้คูปองจะนำไปแลกซื้ออะไรได้บ้าง“บอร์ด กสทช. 10 ท่าน ลงมติให้นำโครงการฯได้เปิดรับฟังความคิดเห็นฯ ซึ่งเข้า ม.28 พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 2553 ยกเว้น พ.อ.ดร. นที ศุกลรัตน์ ประธาน กสท. และบอร์ดส่วนใหญ่เห็นว่าราคาคูปองควรตามประกาศฯ ราคาขั้นต่ำ 690 บาท แม้ว่าทางกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธาณะ หรือ กทปส. จะเห็นชอบราคาที่ 1,000 บาทแล้วก็ตาม ซึ่งบอร์ด กสทช.รับทราบมติ แต่ไม่ได้รับทราบราคาดังกล่าว ในขณะเดียวกันบอร์ดกสทช.บางท่าน มองว่าการแจกจ่ายคูปองควรให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อได้ทุกอย่าง อาทิ กะปิ น้ำปลา เพราะบางคนซื้อทีวีหรือกล่องเซต ทอป บ็อกซ์ มาแล้ว ดังนั้นคูปองต้องสามารถแลกคืนได้ทุกอย่างเพื่อให้เกิดประโยชน์ ไม่ใช่เฉพาะแลกได้ตามที่เคยกำหนด” นายฐากร กล่าว
______________________________________    ?กสทช.ฟังความเห็นฯคูปองทีวีดิจิตอลส่อแว่วปรับลดเหลือ 690 บาท?

กสทช.ฟังความเห็นฯคูปองทีวีดิจิตอลส่อแว่วปรับลดเหลือ 690 บาท

บอร์ดกสทช.ไฟเขียวส่งโครงการคูปอง รับฟังความคิดเห็นฯ 4 ภาค ราคาคูปอง ส่อแว่วปรับลดเหลือ 690 บาท บอร์ดบางรายหนุน คูปองควรแลกซื้อได้ทุกอย่าง


วันนี้(25มิ.ย.)ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ( สำนักงาน กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช.(บอร์ดกสทช.) เห็นชอบนำโครงการแจกคูปองส่วนลดเงินสดสำหรับแลกซื้ออุปกรณ์รับชมทีวีดิจิตอลเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทีวีอะนาล็อกไปสู่ดิจิตอล ไปเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 4 ภูมิภาคโดยเริ่มจาก จ.เชียงใหม่ วันที่ 4 ก.ค.57 จ.ขอนแก่น วันที่ 5 ก.ค. 57 จ.สงขลา วันที่ 8 ก.ค. 57 และกรุงเทพฯ วันที่ 10 ก.ค. 57เพื่อให้ครอบคลุมประชาชนทั่วถึง ในขณะเดียวกันจะได้เชิญตัวแทนคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ(คตร.)ในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มาร่วมรับฟังตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นเพื่อร่วมพิจาณาข้อเสนอแนะร่วมกัน

สำหรับประเด็นที่จะนำไปรับฟัง ได้แก่มูลค่าราคาคูปองเริ่มต้น 690 บาท ตามประกาศราคาขั้นต่ำการประมูล จำนวนครัวเรือนที่แจกระหว่าง 22 ล้านครัวเรือน หรือ 25 ล้านครัวเรือน วงเงินที่ใช้สำหรับการสนับสนุนจำนวน 25,000 ล้านบาท คูปองส่วนลดสามารถนำไปแลกอะไรได้บ้าง โดยคาดว่ากระบวนการรับฟังความคิดเห็นจะแล้วเสร็จภายในวันที่15 ก.ค. 57 และจะแจกจ่ายให้แก่ประชาชนได้ภายในเดือนก.ย. นี้

“บอร์ด กสทช. 10 ท่าน ลงมติให้นำโครงการฯได้เปิดรับฟังความคิดเห็นฯ ซึ่งเข้า ม.28 พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 2553 ยกเว้น พ.อ.ดร. นที ศุกลรัตน์ ประธาน กสท. และบอร์ดส่วนใหญ่เห็นว่าราคาคูปองควรตามประกาศฯ ราคาขั้นต่ำ 690 บาท แม้ว่าทางกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธาณะ หรือ กทปส. จะเห็นชอบราคาที่ 1,000 บาทแล้วก็ตาม ซึ่งบอร์ด กสทช.รับทราบมติ แต่ไม่ได้รับทราบราคาดังกล่าว ในขณะเดียวกันบอร์ดกสทช.บางท่าน มองว่าการแจกจ่ายคูปองควรให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อได้ทุกอย่าง อาทิ กะปิ น้ำปลา เพราะบางคนซื้อทีวีหรือกล่องเซต ทอป บ็อกซ์ มาแล้ว ดังนั้นคูปองต้องสามารถแลกคืนได้ทุกอย่างเพื่อให้เกิดประโยชน์ ไม่ใช่เฉพาะแลกได้ตามที่เคยกำหนด” นายฐากร กล่าว

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ กทปส.ได้เคยเห็นชอบโครงการคูปองในราคา 1,000 บาท และเห็นชอบแนวทางการแลกซื้อ โดยสามารถแลกซื้อกล่องเซตทอป บ็อกซ์ อุปกรณ์รับส่งสัญญาณเสาดิจิตอลเครื่องทีวีดิจิตอลที่มีตัวรับในตัว และกล่องทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี หลังจากนั้นจึงจะนำเข้าให้ บอร์ด กสทช.พิจารณาแต่ปรากฎว่าโครงการดังกล่าว ถูกคำสั่งจาก คสช. ให้ระงับเพื่อขอตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสก่อนหลังจากนั้นเมื่อวันที่ 23 มิ.ย.ที่ผ่านมาได้มีคำสั่งให้ปลดล็อกเพื่อดำเนินการต่อไปได้.

http://www.dailynews.co.th/Content/IT/247729/%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%8A.%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AF%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD+690+%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97________________________________________________________________

กสทช.เปิดเวทีฟังความเห็น ปชช.โครงการแจกคูปอง

   
       นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการ กสทช. ว่า วันนี้ที่ประชุมเห็นชอบให้นำโครงการแจกคูปองส่วนลดซื้ออุปกรณ์รับชมทีวีดิจิตอลไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ในประเด็นเกี่ยวกับจำนวนครัวเรือนที่แจกมูลค่าคูปองว่าจะเปลี่ยนแปลงจากมูลค่า 1,000 บาท ให้เป็นไปตามราคาขั้นต่ำเดิมที่ 690 บาทหรือไม่ งบประมาณที่ใช้ในการจัดทำโครงการคูปองรวมถึงคูปองสามารถนำไปแลกซื้ออุปกรณ์อะไรได้บ้าง จะเปิดเวทีรับฟังความคิดภาคประชาชน พร้อมเชิญตัวแทนจากคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ ร่วมติดตามการดำเนินการด้วย โดยจะจัดขึ้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา และกรุงเทพมหานคร

       


http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9570000071617&Keyword=%a1%ca%b7
_______________________________________________________________________มติ 10:1 บอร์ด กสทช.เคาะประชาพิจารณ์คูปอง 690บ.มติคณะกรรมการ กสทช. 10:1 เคาะประชาพิจารณ์ราคาคูปองทีวีดิจิตอล 690 บาท ปรับลดจากราคาเดิม 1,000 บาท ขณะที่ "นที ศุกลรัตน์" รองประธาน กสทช. งดออกเสียง ขณะที่วิทยุชุมชน กสทช. ให้ออกอากาศได้ก่อน 377 สถานี...

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2557 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. มีมติเห็นชอบการเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ หรือประชาพิจารณ์ โครงการแจกคูปองสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิตอล มูลค่า 2 หมื่น 5 พันล้านบาท หลังจากที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. อนุญาตให้เดินหน้า โดยให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งการประชาพิจารณ์แบ่งเป็น วันที่ 4 กรกฎาคม จังหวัดเชียงใหม่ 5 กรกฎาคม ที่ขอนแก่น 8 กรกฎาคม สงขลา และ 10 กรกฎาคม ที่กรุงเทพฯ และการประชาพิจารณ์แต่ละครั้งจะมีตัวแทนจาก คสช. เข้าร่วมด้วย โดยมีเงื่อนไขว่า ราคาคูปองเริ่มที่ 690 บาท ปรับลดลงจาก ราคาที่คณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. เคาะที่ 1,000 บาท

เงื่อนไขเดิม คือ คูปองสามารถแลกใช้แทนเงินสด เพื่อเป็นส่วนลดซื้อกล่องรับสัญญาณภาคพื้นดิน หรือ ดีวีบี-ทีทู กล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียม และเคเบิลทีวี โดยอุปกรณ์ที่แลกรับต้องรับประกัน 3 ปี มีระยะเวลาการใช้งานไม่เกิน 1 ปี ส่วนรูปแบบการแจกจะเข้าถึง 22.9 ล้านครัวเรือน หรือ 25 ล้านครัวเรือนหรือไม่ ต้องทำหนังสือสอบถามไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.ว่า เป็นการดำเนินการจัดซื้อหรือไม่ ซึ่งมติเรื่องราคาที่ออกมานั้น เห็นชอบ 10 ต่อ 1 โดย พันเอกนที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. งดออกเสียง นอกจากนี้ กสทช. ยังแต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางการสนับสนุนให้ประชาชนได้รับชมฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย ปี 2014 โดยมีอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธาน หลัง กสทช. อนุมัติจ่ายเงิน 427 ล้านบาท ซึ่งจะประชุมในวันที่ 27 มิถุนายนนี้


ขณะที่ วานนี้ (24 มิ.ย.) กสทช. ได้ชี้แจงต่อ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย คสช. เพื่อให้ คสช. ออกประกาศปลดล็อกให้สถานีวิทยุชุมชนให้ดำเนินการออกอากาศได้ แต่มีเงื่อนไข คือ สถานีวิทยุดังกล่าว ต้องเป็นสถานีวิทยุที่ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ผ่านการตรวจเครื่องส่ง สายอากาศ ตามประกาศของ กสทช.มีรัศมีการบริการไม่เกิน 20 กิโลเมตร 1 นิติบุคคลต่อใบอนุญาต และเนื้อหาออกอากาศสอดคล้องกับ คสช. และต้องทำเอ็มโอยูกับ กสทช.

ทั้งนี้ เบื้องต้นคาดว่า จะสามารถออกอากาศได้ 377 สถานีก่อน ส่วนอีก 4,000 สถานีจะต้องทยอยตรวจเครื่องส่ง สถานี และเนื้อหาก่อน โดยมีทหารจากกองทัพภาคที่ 1-4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ กสทช. จะร่วมตรวจสอบร่วมกัน.http://www.thairath.co.th/content/432093


____________________________________________
กสทช. เปิดประชาพิจารณ์คูปองดิจิทัล 4 ภูมิภาค 4 – 10 ก.ค. นี้นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสทช.(25 มิ.ย. 2557) มีมติให้เปิดประชาพิจารณ์การแจกคูปองสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิทัลเป็น เรื่องเร่งด่วน โดยจะจัดขึ้นใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ วันที่ 4 ก.ค. 2557 ที่จังหวัดเชียงใหม่ 5 ก.ค. 2557 ที่จังหวัดขอนแก่น 8 ก.ค. 2557 ที่จังหวัดสงขลา และวันที่ 10 ก.ค. 2557 ที่กรุงเทพฯสำหรับประเด็นที่จะเปิดรับฟังความเห็นได้แก่ 1 จำนวนครัวเรือน  2. ราคาคูปอง ว่าจะเริ่มต้นตามประกาศราคาขั้นตํ่า 690 บาท หรือสูงกว่า  3. กรอบวงเงินที่จะใช้ในการสนับสนุนทั้งหมด  4. เงื่อนไขการใช้คูปองจะนำไปแลกซื้ออะไรได้บ้างหากการเปิดรับฟังความเห็นเป็นไปตามกรอบเวลาคาดว่าจะรวบรวมความเห็นทั้งหมดให้ที่ประชุม กสทช. พิจารณาได้ในวันที่ 15 ก.ค. 2557 ก่อนนำเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ให้ความเห็นชอบ และเริ่มกระบวนการแจกคูปองส่วนลดทีวีดิจิทัลได้ภายในต้นเดือน ก.ย. นี้
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1403685008

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.