Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

25 มิถุนายน 2557 AIS อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบแจ้งเตือน และเพิ่มเติมระบบการกำหนดยอดการใช้งานสูงสุดในการชำระค่าสินค้าและบริการได้ ด้วยตนเอง (Credit Limit) คาดว่าจะเสร็จภายในเดือน ก.ค. 57


ประเด็นหลัก โดยเอไอเอสใคร่ขอเรียนถึงความคืบหน้า กรณีลูกค้าใช้งานเล่นเกมบนมือถือ และมีค่าบริการสูงผิดปกติ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาว่า จากการที่บริษัทได้มีความห่วงใยและยินดีให้การดูแลลูกค้าโดยหลังจากเปิด บริการนี้เมื่อ 30 เมษายน 2557 และได้ทำการระงับบริการนี้ไปตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 โดยยกเว้นค่าสินค้าและบริการของ Google Play ที่หักจากบิลค่าโทรศัพท์ของเอไอเอสให้แก่ลูกค้าในระบบโพสต์เพดทุกรายที่ใช้ งานโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และขณะนี้ได้ทยอยสื่อสารไปยังลูกค้าที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวเพื่อบรรเทา ความกังวลแล้ว ดังรายละเอียด ประกอบด้วย

1.      สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการดังกล่าวโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ บริษัทได้ทยอยส่ง SMS เรียนให้ลูกค้าทราบถึงการดูแลยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนนี้

2.      บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบแจ้งเตือน และเพิ่มเติมระบบการกำหนดยอดการใช้งานสูงสุดในการชำระค่าสินค้าและบริการได้ ด้วยตนเอง (Credit Limit) เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะเสร็จภายในเดือน ก.ค. 57

3.      ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้บริการในโลก Online เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป______________________________________


 AISยันการซื้อเกมจาก Google Playหักผ่านบัตรฯไม่ใช่บริการของเอไอเอสวันนี้ ( 25 มิถุยายน 2557) นายปรัธนา ลีลพนัง รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด เอไอเอส กล่าวว่า “จากการที่ขณะนี้ได้มีข่าวเผยแพร่เกี่ยวกับกรณีที่ประชาชนใช้บริการซื้อคอนเทนต์ของ Google Play และชำระผ่านช่องทางบัตรเครดิตธนาคารฯ  (นายทัศนะ พยัคฆินทร์ อายุ 62 ปี และนางวีนัส พยัคฆินทร์ อายุ 58 ปี ที่หลานชายวัย 8 ขวบ จังหวัดลำปาง เล่นเกมบนมือถือ และถูกเรียกเก็บเงินโดยหักจากบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นจำนวน 129,123 บาท) และคิดว่ามีความเกี่ยวข้องกับบริการของเอไอเอสนั้น ขอเรียนชี้แจงว่า    ถือเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เพราะหลังจากตรวจสอบแล้ว พบว่ากรณีดังกล่าวเป็นการชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเอไอเอสแต่อย่างใด  เพราะลักษณะบริการของเอไอเอส คือเป็นช่องทางรับชำระค่าสินค้าและบริการให้กับ Google Play  โดยหักจากบิลล์ค่าโทรศัพท์ของเอไอเอสเท่านั้น และขณะนี้ได้ปิดการให้บริการพร้อมดูแลลูกค้าที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว”

 โดยเอไอเอสใคร่ขอเรียนถึงความคืบหน้า กรณีลูกค้าใช้งานเล่นเกมบนมือถือ และมีค่าบริการสูงผิดปกติ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาว่า จากการที่บริษัทได้มีความห่วงใยและยินดีให้การดูแลลูกค้าโดยหลังจากเปิดบริการนี้เมื่อ 30 เมษายน 2557 และได้ทำการระงับบริการนี้ไปตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 โดยยกเว้นค่าสินค้าและบริการของ Google Play ที่หักจากบิลค่าโทรศัพท์ของเอไอเอสให้แก่ลูกค้าในระบบโพสต์เพดทุกรายที่ใช้งานโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และขณะนี้ได้ทยอยสื่อสารไปยังลูกค้าที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวเพื่อบรรเทาความกังวลแล้ว ดังรายละเอียด ประกอบด้วย

1.      สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการดังกล่าวโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ บริษัทได้ทยอยส่ง SMS เรียนให้ลูกค้าทราบถึงการดูแลยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนนี้

2.      บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบแจ้งเตือน และเพิ่มเติมระบบการกำหนดยอดการใช้งานสูงสุดในการชำระค่าสินค้าและบริการได้ด้วยตนเอง (Credit Limit) เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะเสร็จภายในเดือน ก.ค. 57

3.      ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้บริการในโลก Online เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป


http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=236416:-ais-google-play&catid=176:2009-06-25-09-26-02&Itemid=524#.U6rDykAnBk4

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.