Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

07 มิถุนายน 2557 กสทช.เตรียมแจกใบอนุญาตบริษัทสำรวจเรตติ้งวิทยุ-ทีวี กันยายนนี้!! อายุไลเซนส์ 7 ปี ต่างชาติถือหุ้น25%


ประเด็นหลัก


ใบอนุญาตประกอบกิจการจะมีอายุ 7 ปี ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามแนวทางกำกับดูแลของ กสทช. รวมถึงต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ปีละ 2% ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 5 หมื่นบาท และเงินสมทบเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ(กทปส.) อีกปีละ 2% ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 5 หมื่นบาท

"เชื่อว่าจะมีทั้งรายเดิมและหน้าใหม่เข้ามาขอ ทำให้มีผู้ประกอบการมากขึ้น แต่ก็ไม่ทำให้อุตสาหกรรมนี้เสีย เพราะทุกเจ้าต่างมีความเชื่อในการวัดเรตติ้งคนละแบบ ดังนั้นแต่ละคนต้องหาวิธีตอบโจทย์ลูกค้ามากกว่า"

ด้านนายสินธุ์ เภตรารัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีลเส็น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการวัดเรตติ้ง เปิดเผยว่า เมื่อ กสทช.กำหนดระบบใบอนุญาต บริษัทจะยื่นเอกสารต่าง ๆ เพื่อเป็นหนึ่งในผู้ได้รับใบอนุญาต และไม่มีปัญหาเรื่องการถือหุ้นโดยต่างชาติ เพราะทางบริษัทแม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนหน้านี้แล้ว______________________________________

แจกไลเซนส์วัดเรตติ้งทีวีก.ย. อายุ7ปี-ต่างชาติถือหุ้น25%กสทช.เตรียมแจกใบอนุญาตบริษัทสำรวจเรตติ้งวิทยุ-ทีวี ก.ย.นี้ อายุไลเซนส์ 7 ปี แถมใจดีคิดค่าธรรมเนียม 2% ของรายได้แต่ไม่เกิน 5 หมื่นบาท หวังช่วยดันให้มีผู้ประกอบการมากขึ้น ฟาก "นีลเส็น" เคลียร์ปัญหาหุ้นต่างด้าวไว้พร้อมแล้ว เตรียมยื่นขอทันที ขณะที่เนชั่นยังหวังให้ กสทช.เช็กเรตติ้งให้แทนเอกชน

นายพสุ ศรีหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงานได้เปิดประชาพิจารณ์ร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการแบบประยุกต์ ประเภทสำรวจความนิยมในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จนถึงวันที่ 7 ก.ค.นี้ คาดว่าจะพร้อมประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ภายใน ส.ค.นี้ และจะมีผลให้ผู้ประกอบการที่ต้องการทำธุรกิจสำรวจความนิยมรายการวิทยุและ โทรทัศน์ (เรตติ้ง) จะต้องยื่นขอรับใบอนุญาตจาก กสทช. มิฉะนั้นจะมีโทษตามกฎหมาย โดยคาดว่าจะเปิดให้ผู้สนใจเข้ามายื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตได้ราว ก.ย.นี้

ตามร่างประกาศฉบับนี้ ผู้มีสิทธิ์ขอรับใบอนุญาตสำรวจเรตติ้งได้ ต้องเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย มีต่างชาติถือหุ้นไม่เกิน 25% ตามที่ พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 กำหนด รวมถึงต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ผู้บริหารไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในการยื่นขอรับใบอนุญาตต้องส่งรายละเอียดวิธีการวัดเรตติ้ง อาทิ ขั้นตอนในการเก็บข้อมูล และวิธีการตรวจสอบการรับชม ซึ่ง กสทช.จะไม่จำกัดวิธีการวัดเรตติ้งของผู้ประกอบการแต่ละราย แต่จะตั้งทีมงานมาตรวจสอบว่าวิธีการที่ใช้สมเหตุสมผลหรือไม่ ขณะค่าธรรมเนียมการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต (จ่ายครั้งเดียว) 5 หมื่นบาท

ใบอนุญาตประกอบกิจการจะมีอายุ 7 ปี ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามแนวทางกำกับดูแลของ กสทช. รวมถึงต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ปีละ 2% ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 5 หมื่นบาท และเงินสมทบเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ(กทปส.) อีกปีละ 2% ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 5 หมื่นบาท

"เชื่อว่าจะมีทั้งรายเดิมและหน้าใหม่เข้ามาขอ ทำให้มีผู้ประกอบการมากขึ้น แต่ก็ไม่ทำให้อุตสาหกรรมนี้เสีย เพราะทุกเจ้าต่างมีความเชื่อในการวัดเรตติ้งคนละแบบ ดังนั้นแต่ละคนต้องหาวิธีตอบโจทย์ลูกค้ามากกว่า"

ด้านนายสินธุ์ เภตรารัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีลเส็น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการวัดเรตติ้ง เปิดเผยว่า เมื่อ กสทช.กำหนดระบบใบอนุญาต บริษัทจะยื่นเอกสารต่าง ๆ เพื่อเป็นหนึ่งในผู้ได้รับใบอนุญาต และไม่มีปัญหาเรื่องการถือหุ้นโดยต่างชาติ เพราะทางบริษัทแม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนหน้านี้แล้ว

อย่างไรก็ตาม ภายในการรับฟังความคิดเห็น มีหลายองค์กรที่ต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดในการวัดเรตติ้ง ที่อยู่ในภาคผนวก ค ของร่างฉบับนี้ เช่น ต้องใช้เทคโนโลยีแบบใด หรือรูปแบบการจัดกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งทางตัวแทน บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ และ บมจ.อาร์เอส ต่างต้องการให้ กสทช.กำหนดรายละเอียดมากกว่านี้ "ทรู" กล่าวว่า เงื่อนไขที่ระบุว่า ให้ผู้ขอใบอนุญาตต้องมีผู้ตรวจสอบเรตติ้งที่ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ได้รับใบอนุญาตอย่างน้อย 5 ราย ยังไม่มีความชัดเจนว่า กสทช.ต้องการให้เป็นหน่วยงานในรูปแบบใดที่เป็นผู้เข้ามาตรวจสอบ

นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการผู้จัดการ บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า กสทช.ควรเป็นผู้เข้ามาดูแลเรื่องการสำรวจเรตติ้ง เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับช่องต่าง ๆ ให้มากที่สุด จะดีกว่าการออกใบอนุญาต และให้ผู้ประกอบการโทรทัศน์ไปจัดจ้างผู้ประกอบการเรตติ้งเองhttp://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1404555272

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.