Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

31 กรกฎาคม 2557 กสทช.สุภิญญา จี้ ทีวีดิจิตอลจำนวน 3 ช่อง ที่ยังไม่ส่งแผนเตือนภัยรีบนำส่งสำนักงานกสทช. เพื่อจะได้ส่งข่าวสาร ให้แก่สถานีโทรทัศน์

ประเด็นหลัก


ยังขอให้ทีวีดิจิตอลจำนวน 3 ช่อง ที่ยังไม่ส่งแผนเตือนภัยรีบนำส่งสำนักงานกสทช.เพื่อที่จะได้ส่งต่อไปยังศูนย์เตือนภัยพิบัติ เพื่อจะได้ส่งข่าวสาร ให้แก่สถานีโทรทัศน์ ทั้งรูปแบบเตือนภัยปกติเตือนภัยฉุกเฉินเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันสำหรับมาตรฐานข่าวการเตือนภัยจะเริ่มตั้งแต่การมีตัววิ่งแจ้งสถานการณ์ผ่านจอการเพิ่มช่องแจ้งข่าวเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเล็กในจอและการตัดเข้าสู่การแจ้งสถานการณ์เต็มรูปแบบเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินร้ายแรง


______________________________?กสทช.หารือทีวีทำหน้าที่เตือนภัยพิบัติ?


กสทช. หารือศูนย์เตือนภัยพิบัติ สถานีโทรทัศน์อะนาล็อก – ดิจิตอล ทำหน้าที่กรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน แนะเพิ่มข่าวเตือนภัยพิบัติ หลังช่วงพยาการณ์อากาศประจำวัน


วันนี้(31ก.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กสทช.และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.)ด้านคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยว่า ได้หารือร่วมกันระหว่างผู้แทนสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และกรมอุตุนิยมวิทยา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน โดยเบื้องต้นเสนอให้เพิ่มช่วงข่าวเตือนภัยพิบัติหลังข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันเพื่อให้ความรู้ประชาชน อัพเดตข่าวสารให้ทันกับสถานการณ์

นอกจากนี้ยังขอให้ทีวีดิจิตอลจำนวน 3 ช่อง ที่ยังไม่ส่งแผนเตือนภัยรีบนำส่งสำนักงานกสทช.เพื่อที่จะได้ส่งต่อไปยังศูนย์เตือนภัยพิบัติ เพื่อจะได้ส่งข่าวสาร ให้แก่สถานีโทรทัศน์ ทั้งรูปแบบเตือนภัยปกติเตือนภัยฉุกเฉินเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันสำหรับมาตรฐานข่าวการเตือนภัยจะเริ่มตั้งแต่การมีตัววิ่งแจ้งสถานการณ์ผ่านจอการเพิ่มช่องแจ้งข่าวเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเล็กในจอและการตัดเข้าสู่การแจ้งสถานการณ์เต็มรูปแบบเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินร้ายแรง

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาศูนย์เตือนภัยพิบัติส่งข้อมูลให้แก่สถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ เพื่อกระจายไปยังฟรีทีวีระบบอะนาล็อกเดิมส่วนทีวีดิจิตอล ต้องหารือว่าจะร่วมกลุ่มกันเหมือนทีวีอะนาล็อกหรือไม่ โดยคาดว่าจะมีการหารือกันอีกครั้งโดยจะเชิญผู้ให้บริการโครงข่ายทั้ง4 รายในการพัฒนาระบบการตัดเข้าสู่เตือนภัยได้หรือไม่

http://www.dailynews.co.th/Content/IT/256312/กสทช.หารือทีวีทำหน้าที่เตือนภัยพิบัติ

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.