Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

19 สิงหาคม 2557 1(ปฏิบัติการคสช.ล้างบางการสื่อสาร) ที่ประชุม คสช. พิจารณาเลือก พลเอกสุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ รองเสนาธิการทหารบก กองบัญชาการกองทัพไทย ให้ดำรงตำแหน่งประธานบอร์ด TOT

ประเด็นหลัก


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 19 ส.ค. 2557ถือเป็นการประชุมครั้งแรกหลังจากที่ กระทรวงการคลัง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งบอร์ดชุดใหม่ ภายใต้การบริหารงานของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) โดยที่ประชุมจะพิจารณาเลือกประธาน และรองประธานบอร์ด ซึ่งจะเสนอชื่อ พลเอกสุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ รองเสนาธิการทหารบก กองบัญชาการกองทัพไทย ให้ดำรงตำแหน่งประธานบอร์ดขณะที่ปี 2558 ทีโอที จะประสบปัญหาการขาดทุนและขาดสภาพคล่องทางการเงิน เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ทำให้ต้องนำเงินสดสะสม30,000-50,000 ล้านบาท ออกมาใช้จ่าย และเงินสะสมที่ได้นำไปลงทุนในโครงการต่างๆ เพื่อสร้างรายได้และพัฒนาบริการ ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้า รวมถึงรายได้จากบริการก็ลดลง และไม่สามารถสร้างรายได้ใหม่มาทดแทนรายได้จากสัญญาสัมปทานโทรศัพท์มือถือที่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินตาม มาตรา 84 ของพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 (พ.ร.บ.กสทช.) ซึ่งอาจทำให้ ทีโอที ไม่มีเงินสดเพียงพอในการดำเนินธุรกิจต่อไปได้


______________________________
TOTยุคคสช.ดันทหารนั่งปธ.บอร์ด

‘สุรพงษ์’เข้ากู้วิกฤติองค์กร

ชี้ปีนี้ส่อขาดทุน8.9พันล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 19 ส.ค. 2557ถือเป็นการประชุมครั้งแรกหลังจากที่ กระทรวงการคลัง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งบอร์ดชุดใหม่ ภายใต้การบริหารงานของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) โดยที่ประชุมจะพิจารณาเลือกประธาน และรองประธานบอร์ด ซึ่งจะเสนอชื่อ พลเอกสุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ รองเสนาธิการทหารบก กองบัญชาการกองทัพไทย ให้ดำรงตำแหน่งประธานบอร์ด

นอกจากนี้ ที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูง นำโดย นายยงยุทธ วัฒนสินธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานสถานะแผนยุทธศาสตร์ของ ทีโอที ให้บอร์ดชุดใหม่รับทราบ

“บอร์ดชุดใหม่จะกำหนดทิศทางนโยบายการพลิกฟื้นธุรกิจ ทีโอที อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไร้ทุจริต ตามนโยบายของคสช.โดยเคร่งครัด รวมถึงจะต้องเร่งรัดการว่าจ้างที่ปรึกษาทางเงินเพื่อประเมินทรัพย์สิน หนี้สิน และการรวมคดีข้อพิพาททั้งหมดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมติคณะกรรมการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ(ซูเปอร์บอร์ด)”

ในเบื้องต้นผู้บริหาร ทีโอที มีการเตรียมข้อมูลผลประกอบการปี 2557 โดย 6 เดือน(ม.ค.-มิ.ย.)พบว่ามีรายได้ 32,400 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 33,700 ล้านบาท ขาดทุน 1,300 ล้านบาท พร้อมประมาณการรายได้ทั้งปี(ม.ค.-ธ.ค.) คาดว่าจะมีรายได้ 57,600 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 66,500 ล้านบาท ขาดทุน 8,900 ล้านบาท

ขณะที่ปี 2558 ทีโอที จะประสบปัญหาการขาดทุนและขาดสภาพคล่องทางการเงิน เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ทำให้ต้องนำเงินสดสะสม30,000-50,000 ล้านบาท ออกมาใช้จ่าย และเงินสะสมที่ได้นำไปลงทุนในโครงการต่างๆ เพื่อสร้างรายได้และพัฒนาบริการ ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้า รวมถึงรายได้จากบริการก็ลดลง และไม่สามารถสร้างรายได้ใหม่มาทดแทนรายได้จากสัญญาสัมปทานโทรศัพท์มือถือที่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินตาม มาตรา 84 ของพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 (พ.ร.บ.กสทช.) ซึ่งอาจทำให้ ทีโอที ไม่มีเงินสดเพียงพอในการดำเนินธุรกิจต่อไปได้

ส่วนเรื่องอื่นๆ ที่เตรียมรายงานให้บอร์ดรับทราบ อาทิ แผนการลงทุนเคเบิลใยแก้วใต้น้ำ 3 เส้นทาง หลังจาก คสช.อนุมัติให้ลงทุนได้ การให้บริการมือถือ 3G TOT การให้บริการอินเตอร์เนตความเร็วสูง การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล รวมถึงการปรับโครงสร้างภายในองค์กร ทีโอที ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

http://www.naewna.com/business/117617

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.