Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

26 สิงหาคม 2557 EGA จับมือ TOT และมหาวิทยาลัยพะเยา บันทึกความร่วมมือทางวิชาการใน “โครงการพัฒนาศูนย์บริการเชื่อมโยงข้อมูลประชาชนด้านการจัดการศึกษา Digital Content” เพื่อร่วมมือในการพัฒนาโครงการการใช้อีจีเอ สมาร์ท บ็อกซ์ (EGA Smart Box)

ประเด็นหลัก


โรงแรมเซ็นทรา คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) หรือ อีจีเอ เปิดเผยว่า อีจีเอ ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยพะเยา บันทึกความร่วมมือทางวิชาการใน “โครงการพัฒนาศูนย์บริการเชื่อมโยงข้อมูลประชาชนด้านการจัดการศึกษา Digital Content” เพื่อร่วมมือในการพัฒนาโครงการการใช้อีจีเอ สมาร์ท บ็อกซ์ (EGA Smart Box) เพื่อการสื่อสารข้อมูลภาครัฐและข้อมูลการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตลอดชีวิตโดยใช้โครงข่าย GIN


______________________________
?'อีจีเอ-ทีโอที' ผนึก กศน.หนุนการศึกษาภาคเหนือ?
อีจีเอ ทีโอที กศน.และม. พะเยา ผนึกกำลัง หนุนภาคการศึกษา เดินหน้าพัฒนาดิจิตอลคอนเทนต์ผ่าน อีจีเอสมาร์ทบ็อกซ์ นำร่อง 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เตรียมขยายผลทั่วประเทศเชื่อมโยงหมายเลขบัตรประชาชน


วันนี้ (25 ส.ค.) ที่ โรงแรมเซ็นทรา คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) หรือ อีจีเอ เปิดเผยว่า อีจีเอ ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยพะเยา บันทึกความร่วมมือทางวิชาการใน “โครงการพัฒนาศูนย์บริการเชื่อมโยงข้อมูลประชาชนด้านการจัดการศึกษา Digital Content” เพื่อร่วมมือในการพัฒนาโครงการการใช้อีจีเอ สมาร์ท บ็อกซ์ (EGA Smart Box) เพื่อการสื่อสารข้อมูลภาครัฐและข้อมูลการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตลอดชีวิตโดยใช้โครงข่าย GIN

สำหรับโครงการดังกล่าวจะทดลองนำร่องพื้นที่ 4 จังหวัด ใน กศน.ภาคเหนือตอนบน คือ จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน เพื่อให้นักเรียน กศน. รวมถึงประชาชนในชุมชนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้และได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ อาทิ ข้อมูลข่าวข้อมูลเศรษฐกิจ ข้อมูลทางการเกษตร ร่วมถึงการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ได้ใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ สามารถใช้ประโยชน์จาก Smart Card ได้อย่างเต็มรูปแบบ

ทั้งนี้สมาร์ท บ็อกซ์ ของอีจีเอ จะเชื่อมโยงกับระบบคลาวด์การศึกษาของทีโอที ซึ่งมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้านการศึกษา โดยสถาบันนวัตกรรมทีโอทีที่จับมือร่วมกับ 3 สำนักพิมพ์ใหญ่ ในการทำวิจัยค้นคว้าเทคโนโลยีด้านดิจิตอลคอนเทนต์ให้กับ กศน.ตำบล โดยมี มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การสนับสนุนด้านบุคคลากรทางการศึกษาและนิสิตอาสมัครในการลงพื้นที่ร่วมกับ กศน.ตำบล และร่วมรณรงค์ส่งเสริมชุมชนให้สามารถใช้บริการข้อมูลของภาครัฐโดยผ่าน อีจีเอ สมาร์ท บ็อกซ์ และข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ผ่านระบบโครงข่ายและระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์เพื่อผลักดันให้ จังหวัดพะเยาและอีก 3 จังหวัดเป็นประตูสู่เออีซีและผู้นำอาเซียนในด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยสู่ความเป็นสมาร์ทเอ็ดดูเคชั่น

นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริม การผลิตพัฒนาและวิจัยสื่อการเรียนรู้ทั้งเนื้อหาสาระในรูปแบบดิจิตอลคอนเทนต์เพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิ ตยิ่งไปกว่านั้นทั้ง 4หน่วยงานยังได้ทำการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯโดยวางเป้าหมายหลังการทดลองโครงการนำร่องประสบความสำเร็จ ในการเตรียมการขยายผลโครงการฯและเตรียมการพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นและเนื้อหาในการบูรณาการร่วมกับระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อขยายผลไปยัง กศน.ตำบล ของภาคเหนือตอนบน จำนวน 200 ศูนย์และขยายผลไปยัง กศน.ตำบล และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ กว่า 10,000 ศูนย์การเรียนรู้ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ.http://www.dailynews.co.th/Content/IT/261856/_อีจีเอ-ทีโอที_+ผนึก+กศน.หนุนการศึกษาภาคเหนือ

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.