Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

23 กันยายน 2557 กสทช.สุภิญญา ระบุ ช่อง 3 ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน!! ในโครงข่ายทีวีดิจิทัลของ Thai PBS ซึ่งทางช่อง 3 เป็นผู้เช่าใช้งานอยู่ไม่ได้มีการขยายโครงข่ายล่าช้า แต่ยังขยายได้ตามแผนที่กำหนดไว้

ประเด็นหลัก


"ยอมรับว่า การวางโครงข่ายทีวีดิจิทัลของผู้ให้บริการโครงข่ายบางรายยังมีปัญหาล่าช้า เช่น โครงข่ายของทาง อสมท และกรมประชาสัมพันธ์ แต่ในโครงข่ายทีวีดิจิทัลของไทยพีบีเอส ซึ่งทางช่อง 3 เป็นผู้เช่าใช้งานอยู่ไม่ได้มีการขยายโครงข่ายล่าช้า แต่ยังขยายได้ตามแผนที่กำหนดไว้ จึงอยากให้ช่อง 3 นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการขยายโครงข่ายทีวีดิจิทัลในรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง"


______________________________
กสทช. "สุภิญญา" ย้ำช่อง 3 อย่าให้ข้อมูลการขยายโครงข่ายทีวีดิจิทัลคลาดเคลื่อนนางสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยว่า ในช่วงเช้าวันนี้ (23 ก.ย. 2557) ได้เชิญตัวแทนจากฝ่ายผลิตรายการของ บริษัทบางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด (สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3)  พร้อมกับผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิทัล ทั้งไทยพีบีเอส และ อสมท เพื่อให้เข้ามาชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลการขยายโครงข่ายทีวีดิจิทัล

เนื่องจากที่ผ่านมา หลายรายการของช่อง 3 ได้นำเสนอข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความจริง กรณีความคืบหน้าการวางโครงข่ายทีวีดิจิทัล

"ยอมรับว่า การวางโครงข่ายทีวีดิจิทัลของผู้ให้บริการโครงข่ายบางรายยังมีปัญหาล่าช้า เช่น โครงข่ายของทาง อสมท และกรมประชาสัมพันธ์ แต่ในโครงข่ายทีวีดิจิทัลของไทยพีบีเอส ซึ่งทางช่อง 3 เป็นผู้เช่าใช้งานอยู่ไม่ได้มีการขยายโครงข่ายล่าช้า แต่ยังขยายได้ตามแผนที่กำหนดไว้ จึงอยากให้ช่อง 3 นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการขยายโครงข่ายทีวีดิจิทัลในรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง"

รวมถึงให้ทั้งดาราและผู้จัดรายการของช่อง 3 ระมัดระวังในการนำเสนอข้อมูล อย่าใช้วาทกรรมในเรื่องจอดำอย่างไม่ถูกต้อง เพราะช่อง 3  ยังสามารถออกอากาศในระบบแอนะล็อกได้ตามกรอบเวลาในสัมปทาน เพียงแต่จะไม่ได้เป็นฟรีทีวีที่ออกอากาศได้บนเครือข่ายทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีอีกต่อไป

"ดาราก็เป็นบุคคลสาธารณะ การนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ จะต้องมีจรรยาบรรณ คำนึงถึงหลักความรับผิดชอบด้วย ซึ่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนี่เองจะส่งผลให้เกิดการสะท้อนกลับไปได้ เพราะประชาชนก็มีการติดตามข่าวสารข้อเท็จจริง"


http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1411451762

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.