Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

23 ตุลาคม 2557 บริษัทเอ็กซ์แอลได้ร่วมมือทำงานกับเฟซบุ๊คและบริษัทอีริคสัน จนคิดค้นวิธีการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายครบวงจร ประสิทธิภาพของการเข้าใช้แอพพลิเคชั่นสูงขึ้นถึง70% จำนวนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้สำเร็จภายในสามวินาทีเพิ่มขึ้น70%เวลาการเข้าถึงเนื้อหาเร็วขึ้น70% และเวลาในการอัพโหลดเร็วขึ้นถึง50%

ประเด็นหลักทั้งนี้ บริษัทเอ็กซ์แอลได้ร่วมมือทำงานกับเฟซบุ๊คและบริษัทอีริคสัน จนคิดค้นวิธีการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายครบวงจรโดยได้จัดทำกรอบแผนงานโครงการร่วมเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของผู้ใช้งาน(KPI)โดยอ้างอิงจากแอพพลิเคชั่นเฟซบุ๊คที่จำลองขึ้นกับผู้ใช้งานและโยงKPIดังกล่าวเข้ากับสถิติเครือข่าย หากใช้วิธีการดังกล่าวเราจะสามารถระบุประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อผู้ใช้งานตลอดทั้งเครือข่ายผลจากการปฏิบัติงานนี้ได้ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของการเข้าใช้แอพพลิเคชั่นสูงขึ้นถึง70% จำนวนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้สำเร็จภายในสามวินาทีเพิ่มขึ้น70%เวลาการเข้าถึงเนื้อหาเร็วขึ้น70% และเวลาในการอัพโหลดเร็วขึ้นถึง50%


______________________________
?เฟซบุ๊ค-อีริคสัน-เอ็กซ์แอล ปรับระบบให้ใช้แอพดีขึ้น?
เฟซบุ๊ค-อีริคสันและเอ็กซ์แอล แอ็กซิอาต้า ร่วมมือปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายการใช้แอพพลิเคชั่นให้ครอบคลุมในวงกว้างและสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีขึ้นในอินโดนีเซีย


วันนี้(22 ต.ค.) นายคริส แดเนียลส์ รองประธานกรรมการของInternet.orgและเฟซบุ๊ค กล่าวว่า เนื่องด้วยInternet.orgมีความพยายามที่จะให้ประชากรกว่า2ใน3ของโลกที่ยังเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้เฟซบุ๊คจึงให้คำมั่นว่าจะร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรเพื่อพัฒนาเครื่องมือนวัตกรรมทันสมัยและแบ่งปันการเรียนรู้ให้กับบริษัทอื่นๆในอุตสาหกรรมจากวิธีการที่เราได้เริ่มจัดทำขึ้นในรายงานการศึกษาหรือไวท์เปเปอร์ฉบับนี้ ที่มีโมเดลในการพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ผ่านระบบเครือข่ายมือถือที่แตกต่างกันทั่วโลกเป็นการใช้ศักยภาพของเครือข่ายและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นกุญแจสำคัญช่วยให้บรรลุภารกิจในการลดช่องว่างการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ในที่สุด

อย่างไรก็ตามถึงแม้ผู้ใช้งานในประเทศอินโดนีเซีย 75% จะใช้เครือข่าย 2จี GSM/EDGEแต่จำนวนผู้ใช้เฟซบุ๊คกลับมีปริมาณสูงสุดเป็นอันดับ 4 ของโลก ภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในประเทศอินโดนีเซียเห็นได้ชัดจากข้อมูลการใช้งานในเครือข่ายเอ็กซ์แอลแอ็กซิอาต้า ซึ่งพบว่าการใช้งานดาต้า (Data Traffic) ปี 56 สูงขึ้นถึง 142%และคาดว่าสมาชิกผู้ใช้งานเครือข่ายนี้เกินครึ่งคิดเป็น 62.9 ล้านรายส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้งานบนเฟซบุ๊ค

ด้านนายแฮซนัล ซูไฮมิ ประธานกรรมการ บริษัทเอ็กซ์แอลแอ็กซิอาต้า กล่าวว่าการร่วมมือกับบริษัทอีริคสันและเฟซบุ๊คเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประสบการณ์ของผู้ใช้งานอย่างครบวงจรให้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการบริการข้อมูลต่างๆนอกจากนี้ การใช้บริการทางข้อมูลในอินโดนีเซียยังเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตถือว่าเป็นครั้งแรกที่ผู้ให้บริการเทคโนโลยีเครือข่ายและผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นจะจับมือร่วมกันทำโครงการลักษณะดังกล่าวทั้งนี้ บริษัทฯ ภูมิใจที่เฟซบุ๊คคัดเลือกให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินงานในอินโดนีเซีย ทั้งนี้การเข้าถึงการใช้แอพพลิเคชั่นเป็นสิ่งสำคัญซึ่งสถิติการใช้เครือข่ายและการใช้แอพพลิเคชั่นในเฟซบุ๊คได้พิสูจน์เห็นแล้วว่านี่เป็นแนวทางแห่งนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับและเพิ่มโอกาสการใช้งานเครือข่าย

ทั้งนี้ บริษัทเอ็กซ์แอลได้ร่วมมือทำงานกับเฟซบุ๊คและบริษัทอีริคสัน จนคิดค้นวิธีการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายครบวงจรโดยได้จัดทำกรอบแผนงานโครงการร่วมเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของผู้ใช้งาน(KPI)โดยอ้างอิงจากแอพพลิเคชั่นเฟซบุ๊คที่จำลองขึ้นกับผู้ใช้งานและโยงKPIดังกล่าวเข้ากับสถิติเครือข่าย หากใช้วิธีการดังกล่าวเราจะสามารถระบุประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อผู้ใช้งานตลอดทั้งเครือข่ายผลจากการปฏิบัติงานนี้ได้ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของการเข้าใช้แอพพลิเคชั่นสูงขึ้นถึง70% จำนวนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้สำเร็จภายในสามวินาทีเพิ่มขึ้น70%เวลาการเข้าถึงเนื้อหาเร็วขึ้น70% และเวลาในการอัพโหลดเร็วขึ้นถึง50%

นายโจฮานน์ วีเบรกค์ รองประธานระดับสูงและหัวหน้าฝ่ายNetworksของอีริคสัน กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนและวิธีการดำเนินงานของธุรกิจดังนั้นวิสัยทัศน์ของบริษัทอีริคสันจึงสอดรับไปกับเป้าหมายของInternet.orgในการเป็นสังคมเครือข่ายที่เปิดโอกาสให้ธุรกิจทุกประเภทและให้ทุกคนมีสิทธิ์ใช้ศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่โครงการล่าสุดของอีริคสันที่จับมือกับเฟซบุ๊ค รวมถึงลูกค้าของเราอย่างเอ๊กซ์แอลแอ็กซิอาต้าจึงช่วยเพิ่มความเข้าใจ การประเมินและการเพิ่มการเข้าถึงแอพพลิเคชั่นรวมถึงเพิ่มศักยภาพเครือข่ายผ่านมุมมองของผู้ใช้งานเอง

เฟซบุ๊คและอีริคสันเป็นสมาชิกก่อตั้งInternet.orgทั้ง 2 บริษัทได้ประกาศร่วมกันสร้างศูนย์วิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนโครงการInternet.orgที่อยู่ในช่วงการปรับปรุงที่แคมปัสเฟซบุ๊คในเมนโล พาร์ค รัฐแคลิฟอร์เนียและจะเตรียมการด้านสภาพแวดล้อมและทักษะความชำนาญในการสร้างความเหมาะสมให้กับแอพพลิเคชั่นเครือข่ายและการบริการที่จะมารองรับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตอีกจำนวนกว่า5พันล้านราย

http://www.dailynews.co.th/Content/IT/275647/เฟซบุ๊ค-อีริคสัน-เอ็กซ์แอล+ปรับระบบให้ใช้แอพดีขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.